מדינת חסות וסיבותיה

מה גורם למדינת ישראל להתרפס ולוותר על אינטרסים חיונים שלה?

ד"ר דליה חשן , ז' בתמוז תשס"ט

דעות לבן ריק
לבן ריק
ערוץ 7

במאמרו האחרון מציע ד"ר יובל ברנדשטטר שדווקא חידוד המציאות הבינלאומית ביחס לישראל שתהא אנטישמית ועוינת בעליל תעזור ל"ישראל להתנער מן התלות ולעמוד על רגליה".  ואולם נראה שרק אשליה היא שאמת מכל סוג שהיא ואפילו תהא בוטה כהנפת נעלו של אובמה בפרצופה של מדינת ישראל תפסיק אותה מריצת הטרוף בפיזור אתנניה למדינות העמים.

לא עברו ימים מאז שחזר רה"מ מסיורו המביש באירופה להתחנן למילה טובה מצד מנהיגיה כתשלום על נאומו בבר אילן (דבר שלא קיבל), וכבר מבהילות השמועות את שר הביטחון לנסוע לאמריקה להודיע על הקפאת ההתיישבות (זמנית או לא).  החיפוש הקדחתני של מדינת ישראל אחר חסות משפחת העמים אינה תוצאה של מציאות מטושטשת, העלמה מכוונת של האמת על ידי מאן דהו, אלא
החיפוש הקדחתני של מדינת ישראל אחר חסות משפחת העמים אינה תוצאה של מציאות מטושטשת... אלא מדינת ישראל מסרבת להתמודד עם האמת, או יותר נכון מפאת מחלתה הלאומית הממארת היא אינה מסוגלת להתמודד איתה
הכתובת הייתה ותהייה על הקיר. מדינת ישראל מסרבת להתמודד עם האמת, או יותר נכון מפאת מחלתה הלאומית הממארת היא אינה מסוגלת להתמודד איתה.

כפי ששום אמת לא ניערה את הזיית אוסלו וגרורותיה, כך שום אמת לא תנער את מדינת ישראל מלהמשיך ולחפש ללא לאות הכרה והגנה מאומות העולם, ושום נעל ורקיקת בוז מצדן לא ירפאו את החולה ויעמידו אותו על רגליו. ומדוע? כיון שכאמור מדינת ישראל מצויה במצב לאומי פתולוגי שבו היא עצמה אבדה את ההכרה בצדקת קיומה. באופן הכרתי או תת-הכרתי נוצר מצב הזדהות עם עמדת האויב השוללת את זכותה לחיות עלי אדמות, ממילא כוחות החיים שנדרשים ממנה על מנת להיות עצמאית אינם מצויים לה. בודאי כשמדובר במצבים שבו היא מתבקשת לעמוד על נפשה האינסטינקטים הויטאליים לא עומדים לה. אז מביטה היא סביבה ובחיפוש נואש מנסה לקבל אותם מן הקהילייה הבינלאומית שבדרך כלל מכזיבה.  אם כי, לפעמים באופן מפתיע היא מקבלת אותם כמו בנאום הציוני של הנשיא בוש בכנסת בשנה שעברה, אשר הזכיר למדינת העברית כי היא נוסדה על יסוד ההבטחה לאברהם העברי. אבל בדרך כלל החיפוש החולני של מדינת ישראל לקבלת חסות לזהותה לא ניתנת לה, ובתסמונת האשה המוכה היא רצה היישר אל הזרועות אשר יכו אותה ויגרמו לה סבל נוסף, שלא לדבר על העלבון הלאומי שבמונחים תיאולוגיים מביא לעלבון האלוקי (חילול ה').

אם ארוכה יש לחולה הלאומית, היא לא תבוא על ידי גירוי מבחוץ, אלא רק בהימצא לה הכוחות החיוניים מתוכה פנימה על מנת לבנות את זהותה הקיומית. ואולם דווקא הסירוב לקרוא נכון את המפה הבינלאומית, וההידבקות באשליית ידידותם וביטחונם של מדינות העולם מורה שכוחות כאלו אינם בנמצא ליבנתים.