משכורת 13 והבעיה הפלשתינאית

על החלק המזערי של ארץ ישראל המובטחת נמצא שטח שעמים מכנים אותו "פלשתינה". על 77.5% משטחה של פלשתינה משתרעת מדינה של ערביי פלשתינה – ירדן

יצחק ידידיה , י"ג בתמוז תשס"ט

דעות יש עם מי לדבר?
יש עם מי לדבר?
צילום: ערוץ 7

ידוע שרק מדינאים דגולים מסוגלים להקשיב לביקורת כלפי דבריהם. במידה וקורה נס ואדם "לא הכי דגול" מקשיב להערה – הוא לא ישנה את עמדתו, בל יחשבו אחרים שמבקריו צודקים. משום כך, ביקורת על דברי השרים שלנו לפעמים מסוכנת, היות והיא עלולה להביא לתוצאות הפוכות מאלו שהתכוונו להן.

בכל זאת, אספר משל. אישה שפוטרה מהעבודה, השמיצה בכל הזדמנות את בעל המפעל שפיטר אותה: "עבדתי כל כך קשה ובסוף לא קיבלתי משכורת"! אנשים ריחמו עליה והתקוממו נגד בעל המפעל, רבים העדיפו להתרחק מהאיש שעשק אישה מסכנה. מצב העניינים התחמם במיוחד כאשר היא האשימה את בעל המפעל בנוכחות קהל רב. כשנדחק לפינה, הוא הסביר: "לא שילמתי לה משכורת היות והיא לא הייתה עובדת קבועה". אז פרצה סערה של ממש. אנשים צעקו, שאפילו לעובדים לא קבועים יש לשלם משכורת, הקהל דחף אותו עד כדי כך שנאלץ לברוח מהמקום כדי להציל את עצמו מלינץ'. איש זקן שידע את המצב לאשורו, אמר לו: "לא נהגת בחוכמה, היא טענה שלא שילמת לה משכורת, ואתה הודית שלא שילמת לה משכורת. עליך היה להבהיר, שמדובר במשכורת שלוש עשרה, שניתנת רק לעובדים קבועים ולפי חוזה העבודה שלה אין היא זכאית למשכורת כזאת". העדר המילים "שלוש עשרה" בנוסף למילה "משכורת", גרם למצב אליו נקלע איש העסקים האומלל. 

עד כאן המשל, והנמשל – הבעיה הפלשתינאית, שמעבירה את העולם כולו על דעתו.
 
אזכיר עובדה גיאוגראפית. על החלק המזערי של ארץ ישראל המובטחת נמצא שטח שעמים מכנים אותו "פלשתינה". על 77.5% משטחה של פלשתינה משתרעת מדינה של ערביי פלשתינה – ירדן, שמאכלסים אותה לא ערביי תימן, לא ערביי מגרב ולא ערביי אסיה המרכזית – אלא ערביי פלשתינה. (היקף המאמר לא מאפשר לי להתייחס לבעיית קיומה של ישות מדינית לא יהודית על שטחה של ארץ ישראל). רק 22.5% של פלשתינה הגיאוגראפית נמצאת בידי מדינת ישראל. הבדואים הגרים בירדן הם ערביי פלשתינה שמנהלים אורח חיים של נוודים. אני מדגיש כאן עובדה זאת מול דברי הכזב של אויבי ישראל, ש"הפלשתינאים גלו מפלשתינה למדינה זרה להם, לירדן – מדינה של בדואים".  הבדואים אינם עם ואינם אומה, אלה הם ערבים – נוודים.

חלק ניכר של הערבים הגרים במדינת ישראל, ערביי יהודה, שומרון ועזה – הם גם כן ערביי פלשתינה. אף אויבינו המושבעים נאלצים להכיר בעובדה זאת. בהחלטת העצרת השמינית של המועצה הלאומית הפלשתינאית הנהגת אש"ף הייתה חייבת להכיר בעובדה ש"ערביי שתי גדות נהר הירדן הם עם אחד" וש"הקמת מסגרות פוליטיות נפרדות בשני עברי הירדן היא בלתי מוצדקת".

ירדן היא מדינה פלשתינאית לא רק בגלל שהיא משתרעת על חלק גדול של פלשתינה, אלא  בנוסף לכך היא מאוכלסת על ידי ערביי
בהחלטת העצרת השמינית של המועצה הלאומית הפלשתינאית הנהגת אש"ף הייתה חייבת להכיר בעובדה ש"ערביי שתי גדות נהר הירדן הם עם אחד" וש"הקמת מסגרות פוליטיות נפרדות בשני עברי הירדן היא בלתי מוצדקת".
פלשתינה, (הנמצאים שם ללא כל קשר לתהליכים הדמוגראפיים שנגרמו על ידי הקמת מדינת ישראל). חוסיין, מלך ירדן היה נאלץ פעמים רבות להעיד שירדן היא מדינה פלשתינאית.

בתנאים אלה לא להוסיף מילה "שנייה" לצירוף מילים "מדינה פלשתינאית" כאשר מדברים על המדינה שאויבינו מתכננים להקים ביהודה, שומרון ועזה פירוש הדבר להדמות לבעל המפעל, שחסך את המילה "שלוש עשרה" במשל הנ"ל. בוודאי שאין  להתרפס בפני הגויים, ברם אין מצווה לגרום לאשמות שווא נגדנו.  הרי יש הבדל עקרוני בין שלילת הקמת מדינה פלשתינאית שנייה, נוסף לזאת שקיימת ומשתרעת על 77,5% משטחה של פלשתינה, לבין שלילת הזכות למדינה עצמאית מערביי פלשתינה.

לטענתי, אילו הפוליטיקאים הישראלים היו מוסיפים את המילה "שנייה" למילים "מדינה פלשתינאית", כאשר מדברים על הישות המדינית ההיפותטית של ערביי יש"ע, המצב הפנימי והחיצוני שלנו היה אחר. טעה מי שאמר שלשני יהודים תריסר דעות בנושא אחד. אצלנו שולטת דעה אחידה, אשר כוחות ידועים הצליחו לשכנע את הקהל הישראלי, ש"אין מדינה פלשתינאית". מסיבה זו מתווכחים הפוליטיקאים שלנו: תקום או לא תקום מדינה פלשתינאית. הם חוסכים מילה אחת  - "שנייה". "בעלי מפעל" אומללים, חלקם בתום לב וחלקם במודע נרתמים לתעמולת האויב וגורמים להצלחתו הסוחפת. האם דרושים אנשים דגולים להבנת המצב וליישום דרכים לשנותו?

לדעתי, על חברי ממשלת ישראל ועל כלי התקשורת הממלכתיים להפסיק את השימוש במושג "מדינה פלשתינאית", כאשר מדובר בישות מדינית היפותטית של ערביי יהודה, שומרון ועזה (מלבד המקרים של ציטוט מקור אינפורמציה אחר).

במקום המושג הנ"ל, יש להשתמש באחד המושגים המומלצים האלה:

  • - מדינה פלשתינאית שנייה,
  • - מדינה פלשתינאית ערבית שנייה,
    - מדינה ערבית שנייה בשטחה של פלשתינה,
    או כל מושג אחר, שלא יגרום לניצול העניין לרעה.


לטענתי, אילו הפוליטיקאים הישראלים היו מוסיפים את המילה "שנייה" למילים "מדינה פלשתינאית", כאשר מדברים על הישות המדינית ההיפותטית של ערביי יש"ע, המצב הפנימי והחיצוני שלנו היה אחר
מזווית זאת חייבים אנו להתייחס כלפי העיקרון "שתי מדינות לשני העמים" ולתכניות מרחיקי לכת של פיצויים טריטוריאליים למדינה שנייה פלשתינאית", ה"מקופחת טריטוריאלית על ידי הציונים". זו תהיה תשובה חד-משמעית לעיקרון פרובוקטיבי "שטחים תמורת שלום".
 
אין לי אשליות כלפי אלה שאחראים על הכישלון, המלווה את מדינתנו בכל הקשור ל "בעיה  הפלשתינאית". יחד עם זאת, אני תקווה שהנהלתה החדשה של מדינת ישראל ובמיוחד זו של משרד החוץ תשנה את המצב המביש שנוצר  על ידי  אלה, שדחפו וממשיכים לדחוף  את מדינתנו לחיסול עצמי הדרגתי.
 
לדעתי, כדאי לפוליטיקאים שלנו להסיק מסקנות מהסקנדל שנעשה על-ידי אויבינו סביב נאומו של  ח"כ אריה אלדד, שסמך קביעת העובדה "ירדן היא מדינה פלשתינאית" עם העברה של אוכלוסייה ערבית,  המאכלסת את פלשתינה המערבית, - לירדן.

נאומו נתן אמתלה להציג כלא לגיטימית את הגישה המסוגלת לשים קץ להפסד הבלתי פוסק במלחמה הפסיכולוגית המנוהלת נגדנו בגזרה החיצונית והפנימית יחד. מנהיגינו חייבים להתמיד ולהזכיר לעולם שירדן היא מדינה פלשתינאית ועל-ידי כך לחסל את עלילת הדם עלינו, לפיה שוללים אנו מפלשתינאים זכות למדינה עצמאית. מנקודת ראות זאת חייבים אנו להתייחס כלפי העיקרון "שתי מדינות לשני העמים" ולתכניות מרחיקי לכת של פיצויים טריטוריאליים למדינה פלשתינאית שנייה, ה"מקופחת טריטוריאלית על ידי הציונים".

מידע מפורט יותר בנושא זה והפתרון הכללי של הסכסוך הערבי-ישראלי - ראה  באתר "חזית סוציאל - דמוקרטית לסולידאריות לאומית וחברתית":   www.ourfront.org