מעלה תאנה לעלה זית

שני עלים תופסים מקום בשתי הבריאות הראשונות של העולם, עלה תאנה בבריאה הראשונה.

הרב ישי אביעזר , ה' בחשון תש"ע

עלה תאנה הוא סיפור כיסוי. אדם מכסה את מערומיו מתוך בושה.

יש להתבונן בעלה התאנה לא רק בעיניים של כיסוי שאינו מספק, אלא גם בעיניים של תיקון.

יש לבושה תפקיד מכריע בתפקודו של האדם. ללא בושה היה עושה האדם ככל העולה בדעתו וברצונו. הבושה היא מחסום בפני עשיה מוחטאת. חיים שאין בהם בושה וכלימה, הם אידיאל ללא החטאה. אלו הם חיים של לול"ב ללא יובש של בושה.

שני עלים תופסים מקום בשתי הבריאות הראשונות של העולם, עלה תאנה בבריאה הראשונה, ועלה זית בבריאה השניה. עלה תאנה מסמל את החטאת המטרה, אך עלה זית מסמן את הכוון לקראת המטרה. עלה תאנה הוא כיסוי ועלה זית הוא גילוי.

מדוע לא הביאה היונה עלה תאנה?


עלה תאנה מסמל את החטאת המטרה, אך עלה זית מסמן את הכוון לקראת המטרה. עלה תאנה הוא כיסוי ועלה זית הוא גילוי
עלה זית טרף בפיה, כאומרת, הסתיים עידן התאנה עתה מתחיל עידן הזית. חכמינו מבינים שהזית של היונה מסמל תלות מוחלטת בבורא. מה שהיה תלוי בדעת אנושית בעלה התאנה, תלוי בדעת עליון של עלה הזית, אף אם מר הוא. טעמו המר של הזית מתמתק מידו הפתוחה המלאה והרחבה של הבורא.

נח פותח עולם חדש על פי התפיסה של העולם הישן. חז"ל מציינים שהכניס עמו לתיבה זמורות וייחורי תאנים, שמהם נטע כרם בצאתו מן התיבה. מדוע הכניס נח דווקא את ייחורי התאנים לתיבה? אולי הביא אותם מן העץ אשר צווה ה' לא לאכול, וממנו לקחו אבותיו את עלה התאנה. מטרתו של נח היא להתחיל עולם חדש עם עץ הדעת המחודש ועם עלה התאנה מגן עדן.

היונה מביאה לנח עלה אחר. היא אומרת שהעולם הישן של עלה התאנה הסתיים. עתה יש להמשיך עם עלה זית. נח חוזר לגן עדן מקדם, אך היונה מורה לו להתחיל גן עדן חדש. נח רוצה לחדש ימים כגן עדן מקדם, אך היונה אומרת חדש כקדם בצורה אחרת. עלה תאנה הוא עולם שנעלם, עתה יש לבנות עולם של זית.

מה בין תאנה לזית?

מגוון שינויים בין שני הפירות יכולים לתת תמונה שלימה ורבת אנפין. ההבדלים הם בין מתוק למר, בין חושך לאור, בין פרי לגרעין, בין רקבון לעמידות, בין מאכל למשקה ועוד.

הזית מר בתחילתו ומתוק בסופו. הוא מורה שבזיעת אפך תאכל לחם. להפוך מר למתוק וחושך לאור הוא התפקיד העכשווי של נח. נח צריך לעבור שינוי תודעתי מעלה תאנה לעלה זית. עליו לשנות את הדרך, מקבלת הכל מלמעלה כבתאנה, שאין טורח באכילתה, וללכת בדרך של תיקון כבזית, ולהפוך מר למתוק. יש לטרוח להתאמץ וליצור חדשנות על ידי עבודה עצמית.

עולם של שניות נוצר פעמיים


מעין זה אתה מוצא גם בלוחות. ראשונות כולן מלמעלה המעשה והמכתב. שניות המעשה מלמטה על ידי משה והמכתב באצבע אלקים. יש שיתוף בשניות בין מעשה הבורא למעשה האדם. השיתוף הזה הוא שנותן את הקיום
ראשונה בלא התערבות אנושית ושניה במעשה אנושי. ראשונה הסתיימה במחייה כללית, ושניה עדיין ממשיכה קדימה.

מעין זה אתה מוצא גם בלוחות. ראשונות כולן מלמעלה המעשה והמכתב. שניות המעשה מלמטה על ידי משה והמכתב באצבע אלקים. יש שיתוף בשניות בין מעשה הבורא למעשה האדם. השיתוף הזה הוא שנותן את הקיום, בחינת דיין הדן דין אמת לאמיתו הנעשה שותף לקב"ה במעשה בראשית. שניות של עבודה עמל ויגיעה בתורה משתמרות, אך ראשונות שבאו בלא כל מאמץ משתברות.

לכן על אף שבראשונות המעשה והמכתב אלקיים ובשניות רק המכתב אלקי, אעפ"כ יש ערך גדול יותר לשניות כי הן תורתו של אדם ולא רק תורת ה'.

כך גם שתי הבריאות. ראשונה שכולה רוח אלקים מרחפת על פני המים, לא מצליחה להחזיק מעמד. אך שניה שיש בה שילוב של עשיה אנושית מחזיקה מעמד לעולם.

זהו עלה זית שמביאה היונה. על זית יש לעמול ולהכינו למאכל. הוא מר בתחילתו אך יכול להיות מתוק בסופו. הוא מאכל בתחילתו אך יכול להיות יצהר בסופו. הדבר תלוי בעבודתו של האדם. היונה פותחת עולם חדש מתוך הבנה שעולם חדש הוא שונה מהישן. עולם חדש מתחיל עם ראייה חדשה של שיתוף פעולה בין אלקים ואדם. זהו עולם שצריך ליישם בו את הצווי של בזיעת אפך תאכל לחם. אין בעבודה רק ביטוי של עונש, יש בה גם חינוך לעשייה, נתינה, השקעה, יצירה והוצאה מן הכח אל הפועל. כדי שעלה תאנה לא יישאר בלי כיסוי, יש להוסיף לו עלה של זית.

נח לא קלט את המסר. סופו הוכיח על תחילתו ויישת מן היין וישכר. רצונו היה לצאת מן הדעת כדי לתקן את חטא הדעת ולהתחיל עולם חדש כבגן עדן מקדם. גם מערומיו היו מטרה לחזור למצב של לא יתבוששו. אך הנסיון הזה נחל כשלון חרוץ. אין חזרה לאחור. אי אפשר לתקן את העבר על ידי עשייה כבעבר. ניתן לתקן את העבר על ידי עשייה אחרת. יש להמשיך קדימה עם מסקנות מעלה תאנה וליצור עולם חדש של עלה זית. אי אפשר לעקור את הרע ואין אפשרות להסיר את החושך. מה שאומרת היונה הוא, קח עלה זית והפוך מר למתוק וחושך לאור. בלי עלה זית לא תהיה אפשרות של תיקון לעלה תאנה. לא מתקנים עלה תאנה עם עלה תאנה, אך יש אפשרות לתקן אותו עם עלה זית.