ס-ין-דום

ההערצה של היכולת הסינית שבאה לידי ביטוי באולימפיאדת בייג'ינג, תוך התעלמות מוחלטת ממחיר איבוד צלם האנוש הכרוך בכך, המשיך למחאה רופסת בעת סיקור המצעד הצבאי הסיני.

תגיות: סין
מיכאל פואה , ו' בכסלו תש"ע

מיטה הייתה בסדום עליה היו משכיבים את האורחים מי שהיה ארוך היו מקצרים אותו ומי שקצר מותחים אותו. (על פי הגמרא במסכת ב"ב)

איני יודע באילו שיטות היו מקצרים או מותחים את האורחים בסדום. אולם הרצון הבסיסי לראות את כולם שווים בדיוק לפי אותה מידה, ומי שח"ו קצת חורג מהסטנדרט צריך להתיישר בהתאם לקו החוקי שנקבע הוא משהו מאוד מהותי בסדום.

נזכרתי בתיאור זה כאשר ראיתי את מצגת תאור ההכנות של הצבא הסיני לקראת המצעד השנתי. בתמונות אלו מתועדים חיילים שהפכו לבובות במצעד, הנמתחות באכזריות בתוך מידות מסומנות. איני רוצה לחשוב מה עולה בגורלו של חייל שאפו חרג מקו החוט המתוח במסדר ההכנות במשך שעות התרגול הרבות שהם נאלצים לעמוד וליישר קו. כאשר העולם מתפעל מהסדר המשמעת והתצוגה של הסינים במסדר הצבאי המדהים שלהם, לא היו רבים שחשבו על מחיקת הצלם האנושי מהחיילים הרבים שעמדו במסדר זה.סין היא הכח העולה היום בכלכלת העולם, אשר מעדיף להתעלם מאכזריות מנהיגיה. ההערצה של היכולת הסינית שבאה לידי ביטוי באולימפיאדת בייג'ינג, תוך התעלמות מוחלטת ממחיר איבוד צלם האנוש הכרוך בכך, המשיך למחאה רופסת בעת סיקור המצעד הצבאי הסיני, והפך את כולנו שותפים לסינדרום סדום שמאיים על כולנו. חיילים שמחברים בסיכות את דש החולצה לבשר צווארם, או עומדים ללא ניע כאשר דבורה עומדת על קצה אפם, ירמסו במצעדם האימתני כל דבר שיעמוד בדרכם, וכשמדובר במיליוני חיילים
לצערי מדינת ישראל שהעמידה גדודי חיילים קפואי מבט, ונטולי מצפון שבשם הציות העיוור לחוק גרשו את אחיהם מביתם, נמצאת מבחינת התודעה בתוך הסינדרום הסיני-סדומי הזה, ולכן היא גם לא מוצאת את הכח להתנגד לו ולעמוד בחזית העולמית נגדו
צייתנים בלא טיפת אנושיות זאת תופעה שמאיימת על העולם.

לצערי מדינת ישראל שהעמידה גדודי חיילים קפואי מבט, ונטולי מצפון שבשם הציות העיוור לחוק גרשו את אחיהם מביתם, נמצאת מבחינת התודעה בתוך הסינדרום הסיני-סדומי הזה, ולכן היא גם לא מוצאת את הכח להתנגד לו ולעמוד בחזית העולמית נגדו כפי שהיה ראוי להיות. הדיון הפנימי היום סביב זכותם או יותר נכון חובתם של חיילים מצפוניים לבטא את סלידתם , וחוסר נכונותם להיות שותפים לפשע הגירוש, יש לה משמעות הרבה מעבר לשאלה על קיומו של בית או מאחז זה או אחר.

מדינת ישראל זקוקה היום למנהיגים ישרים שהצדק והמוסר נר לרגלם, ולא יד ברזל המנסה לרמוס כל גילוי טהור של צדק. מנהיגים שיוכלו לתת דוגמא לעולם כיצד לא מיישרים קו עם שלטון הרשע בסין, המאיים לבלוע את העולם. זו היא המורשת האמיתית של עמנו. זו חובתנו כבני אברהם ובני יוצאי מצריים נושאי בשורת החירות לעולם. זו חובתנו כעם סגולה.

השותפים היום לשתיקה ולהשתקה בשני התחומים, מתוך חשבונות של כדאיות רגעית, שותפים למעשה לסינדרום שמוביל מסין לסדום.