אם תהיה צודק – תהיה גם חכם!

על רקע התקרית האחרונה עם הטורקים, הגיע הזמן שנפריך את הסיסמא הנבובה "אל תהיה צודק, תהיה חכם".

הרב יוסף דיין , ג' בשבט תש"ע

תגובת ישראל על ההתגרות הטורקית היתה צודקת – וגם חכמה. לכבוד הלאומי יש מרכיב של תועלת ביחסים ביננו לבין המוסלמי רג'פ טייפ ארדואן

קשה מאוד להתווכח עם אנשים שלא חושבים כמוך. קשה שבעתיים להתווכח עם אנשים שלא חושבים בכלל. בין האחרונים, הקשים ביותר הם אלו המדקלמים סיסמאות נבובות ששמעו בשוק, בלי שהבינו אותן.

"אל תהיה צודק – תהיה חכם" היא הסיסמא השנואה עלי ביותר בשעת פולמוס. וכי מה עלי לעשות כדי להפסיק להיות צודק? להעלות ארגומנט מנוגד לאמת, לערכים או להגיון? להפנות עורף לממצאים העובדתיים? האם התנהגות כזו באמת תעשה אותי יותר חכם?
וכי נסבור שככל שאדם מתרחק מן צדק, כך הוא מתקרב אל החכמה? או שמא בדיוק ההיפך!

נקודת המוצא של כל המנופפים בסיסמא המקוממת הזו, שמשום-מה איש אינו יוצא חוצץ נגדה, היא שלא ניתן לחבר בין שתי תכונות: היותו של אדם חכם והיותו צודק.


נקודת המוצא של כל המנופפים בסיסמא המקוממת הזו, שמשום-מה איש אינו יוצא חוצץ נגדה, היא שלא ניתן לחבר בין שתי תכונות: היותו של אדם חכם והיותו צודק
אך, מה לעשות? לא רק שאין ניגוד בין השתים, הן תמיד באות שלובות זרוע. החכם הוא הצודק! ואם לא תהיה צודק  – גם חכם גדול לא תצא!

קחו לדוגמה את פרשת הנזיפה של שגריר טורקיה ומושבו הנמוך. ליברמן שלח את סגנו ואיש מפלגתו לנזוף בנציגה הרשמי של מדינה שראש ממשלתה משתלח בנו בכל הזדמנות... וגם כאשר אין לו הזדמנות זמינה. התגובה היתה צודקת – וגם חכמה. לכבוד הלאומי יש מרכיב של תועלת ביחסים ביננו לבין המוסלמי רג'פ טייפ ארדואן.

הטורקים מבינים את זה, ועל כן עשו קולות של מי שנפגע. ודרשו שישראל תתנצל.

על רקע זה באו יועצים ומומחים מטעם עצמם להשיא עצה לשר החוץ. אל תהיה צודק, למרות שבאמת מגיע לטורקים ה... הללו. תהיה חכם, ותזרוק להם עצם כדי שיחזרו מכוונתם להחזיר לאנקרה את שגרירם הנזוף והפגוע.

נתניהו הנחה את כל המערכת להתיישר עם הדרישה הטורקית ולהתנצל. כתוצאה מכך הצטיירה מדינת ישראל כלא צודקת ולא חכמה. חוסר התבונה בהתנצלות עוד יעלה לנו ביוקר, לא רק ביחסנו עם טורקיה. אי אפשר להיות חכם על חשבון הצדק.

אמור מעתה: תהיה צודק! תהיה חכם!