לא יועץ כי אם לרועץ היית לנו

לא יועץ כי אם רועץ היית לנו ומעשיך ייזכרו לדיראון עולם.

יוסי בלום-הלוי , י"א בשבט תש"ע

יוסי בלום הלוי
יוסי בלום הלוי
צילום: עצמי

אדוני היועץ המשפטי לממשלה מנחם (מני) מזוז,

שלום לך בצאתך ממשרתך הרמה. הייתי רוצה לברכך, אך צר לי כי רק דברי ביקורת יש בפי לומר לך בסיום תפקידך הרם. אומרים שאין הנחתום מעיד על עיסתו, והנה אתה במסיבת עיתונאים מתוקשרת עם המפקח הכללי של המשטרה שיבחת עצמך על הישגיך הרבים. האומנם הישגים היו לך, או שמא אדמה משפטית חרוכה, מערכת משפט קורסת, יחד עם לעג לדך, לרש ולחלש בחסות "שלטון החוק" של מדינת ישראל?

ואכן תחילת מעשיך בישרה רעות בדרכך הארוכה אל "פסגות" הישגיך בעשיית דין וצדק לכל.


מעשיך הרחיקוך ומעט מהם קירבוך לעשיית צדק

ימינך זיכתה את אריאל שרון מחטאיו המושחתים באי היווני, ושמאלך עשתה חייל בחשיפת חבורות המושחתים והגנבים בצמרת השלטון והממשל של מדינת ישראל, אף כי לרוב מעט מדי ומאוחר מדי. דומה כי התענגת על כוחך רב התעצומות במהלך שרותך כממונה של התביעה הכללית עד כי נשכח ממך הצנעה הדרושה למילוי תפקידו של פקיד ממונה מטעם ממשלת ישראל במשרד המשפטים, משרה של התובע הכללי האמורה לשרת את הציבור הרחב לפחות כמו את הממשלה שהנך יועץ בשירותה.


דומה כי התענגת על כוחך רב התעצומות במהלך שרותך כממונה של התביעה הכללית עד כי נשכח ממך הצנעה הדרושה למילוי תפקידו של פקיד ממונה מטעם ממשלת ישראל במשרד המשפטים
ואתה אדוני התעלמת ממצוקות הציבור שביקש הגנה, סעד, צדק ומשפט וקיבל מידיך תוצאה קשה ומאכזבת של התעלמות מהאלימות הפושה במקומותינו, של התעסקות בטפל, בבניית עוצמה אישית והשפעה פוליטית ממקום מושבך הרם. משפח עשית לרוב במקום משפט, סחבת במקום עשיית צדק לכל, עינויי דין מתמשכים במקום הליכים משפטיים בקצב מהיר ובזמן קריב ובטרם תכלה נשמת אפו של האזרח המבקש צדק מיד שררה שלטונית או מידי משפחות פשע שופכות הדמים.


האומנם דינא דמלכותא דינא בחצרך?

אמת, באת אל מערכת אכיפת חוק קורסת, בתי משפט שתפוקת הצדק שלהם עלובה, ובתוכה שופטים בלתי ראויים מאפילים על אלה שדינם נעשה ללא משוא פנים, השופטים על פי סדרי הדין, החוק והראיות המוצגות לפניהם ובלא להכביר עינויי דין על בעלי הדין. והתוצאה היא שברוב המקרים חש הציבור שהתביעה הכללית שברשותך, מר מזוז, עושה לעתים קרובות את עבודתה ברשלנות, ובחוסר מקצועיות המובילה אתכם להשיג מידי פושעים, מחבלים, רוצחים ואנסים "הסכמי-טיעון" שהפכו לנורמה מקובלת במשפט הישראלי הפלילי ותחליף "אינסטנט" לצדק אותו יש לרדוף בלא לאות כדי שהאזרח הנפגע יתן אמונו במערכת המשפט ולא יבוז לה.

זאת ועוד, כמייצגת של האינטרס והמדיניות של הממשלה כרשות המבצעת, יש והתביעה הכללית מסרבת לייצג את המדינה כאשר הדבר נוגד את האידיאולוגיה הפוליטית של הפרקליטות והתביעה הכללית, או אם תרצה, שלא בהתאמה "לפוליטיקלי קורקט" השורר בבית המשפט העליון.

כך הפך מוסד  אכיפת החוק שאתה עמדת בראשו למעין גידול פרא בעל מאפיינים אנרכיסטיים המכתיב את תרבותו הפוליטית על חייה של מדינת ישראל בכל התחומים; החל באזרח הקטן שביטחונו האישי בשל האלימות השלטת ברחוב שואף לאפס, וכלה בממשלה שהפכה תלותית ומוכתבת מכוחו הבלתי נדלה של היועץ המשפטי לממשלה.


הפרטת בתי המשפט וההוצאה לפועל בידי השלטון המקומי


כמייצגת של האינטרס והמדיניות של הממשלה כרשות המבצעת, יש והתביעה הכללית מסרבת לייצג את המדינה כאשר הדבר נוגד את האידיאולוגיה הפוליטית של הפרקליטות והתביעה הכללית
בעוד איזו מדינה קיימת אנרכיה משפטית כזו שהודגמה לאחרונה על ידי פרקליט מדינה מורד-במלכות המעז פנים ומבקר בפומבי את שר המשפטים הממונה עליו בשל רפורמות הנדרשות לדעתו במשרת היועץ המשפטי לממשלה? האומנם אין דינא דמלכותא דינא? ואם בארזים נפלה השלהבת, מה יגידו אזובי הקיר?

וממלכתך מר מזוז, הלכה והתחזקה, עבתה וכסתה, ועליך ניתן לומר: וישמן ישורון ויבעט.     

וכך, מצאנו שבממלכה המשפטית שיצרת לעצמך כל עורך דין, בין אם מתחיל ודל בידע, ובין אם מנוסה וגאון בדין, הופך להיות במחי יד "יועץ משפטי" בכפוף לרשותך ולסמכותך כיועץ המשפטי לממשלה, ובשמך החלו בכל מועצה מקומית נידחת לעשוק את האזרח הקטן בגביית חובות חנייה שנגבו, לית דין ולית דיין, על ידי חברות גביה פרטיות בלא אישור של ועדת החוקה של הכנסת, ובלא חקיקה. ומי יצא להגנת ההוצאה לפועל במשרד המשפטים בעתירות נגדה בבג"ץ, כאשר זו רומסת את החוק שהיא מופקדת עליו ומאפשרת לבנקים וגורמים פיננסיים פרטיים לגזול את ביתם, רכושם, כספם וכבודם של חייבים מקרב העם הפשוט בישראל – כל זאת בניגוד גמור לחוקי ההוצאה לפועל, חוק הריבית שלא לומר חוק יסוד כבוד האדם וחירותו – ושוב יצאת להגנת המערכת שאתה אדוני תרמת להשחתתה בדרך בה יצרת לעצמך מוקדי כוח בכל פינות המערכת  השלטונית בישראל.

ועוד אטיח בפניך אדוני:  כך נהגת כי אנו האזרחים הקטנים, משלמי המסים לא נחשבים בעיניך, אתה לא ספרת אותנו! כי "היועצים המשפטיים" הגדלים פרא בערוגותיך הם בסיס לעריצות המשפטית השוררת במחיצתך וממנה אתה שואב את הכוח הבלתי נדלה ששני שרי המשפטים האחרונים מנסים להגבילו ולתקנו.


אנרכיה ואינפלציה של יועצים משפטיים מביאה את ישראל לאבסורדים

והאבסורד חוגג בשמיים שאין להם גבול, וכך מצאנו "יועצת משפטית" של הכנסת (כאילו שהכנסת לא אמורה להיות אחראית על חקיקתה היא בסמכות שהואצלה לה מידי העם) המחליטה שחוק זה או אחר איננו יכול להעלות להצבעה בקולות חברי הפרלמנט, משום שהוא נוגד לדעתה את הפארסה האפארטאצ'ית של הפרופסור אהרון ברק, הקרויה "חוק יסוד כבוד האדם וחירותו", חוק שהוא לדעת רבים מחטף פיראטי המהווה לדעתו של אהרון ברק, יסוד היסודות ובסיס לחוקה של מדינת ישראל, חוקה, שמאז הכריז דוד בן גוריון על האסיפה המכוננת המיועדת לחקיקתה "ככנסת הראשונה",  לא נחקקה מעולם למדינת ישראל.


אותה יועצת משפטית של הכנסת עשתה דין לעצמה והחליטה עבור הכנסת והעם כולו, שחבר כנסת מרגל ובוגד המוסר לאויב מידע בעת מלחמה על מקום נפילת הטילים, יזכה בעזרתה הנדיבה לפנסיה ממשלתית גם כשהוא משרת את האויב ונמלט מהמשפט הישראלי
זאת ועוד, אותה יועצת משפטית של הכנסת עשתה דין לעצמה והחליטה עבור הכנסת והעם כולו, שחבר כנסת מרגל ובוגד המוסר לאויב מידע בעת מלחמה על מקום נפילת הטילים, יזכה בעזרתה הנדיבה לפנסיה ממשלתית גם כשהוא משרת את האויב ונמלט מהמשפט הישראלי.

ועל מעשיך נגד שר המשפטים חיים רמון עוד יסופר וידובר רבות בספרי ההיסטוריה של המשפט במדינת ישראל - על הקונספירציה נגדו בשל מעשה מגונה בחיילת שספק גדול אם אכן התרחש, ואתה, אנשיך, ועושי דברך במשטרת ישראל פעלתם בזריזות בלתי אופיינית משום שסימנתן את האיש כמתנגד למינויה של השופטת דורית ביייניש לנשיאת בית המשפט העליון. ולוח הזמנים לבחירתה של השופטת "הדגולה" הביא לשורה של מעשי העוולה שננקטו נגד האיש, ברשות המבצעת והשופטת כאחת, הסתת החיילת, שליחת חוקרים לחו"ל, הבאתה לארץ, גיוס שדולת שנשים נגדו. תקשורת אכזרית ומה לא?


חוק ההתנתקות פסגת החקיקה הנפשעת שבאחריותך

אבל כל חטאיך וכישלונותיך אלה כיועץ המשפטי לממשלה מלבינים כשלג לעומת פסגת החקיקה הנפשעת אותה הובלת בשקיקה ובנפש חפצה בתקופה שקדמה לגירוש תושבי גוש קטיף וצפון השומרון, פעולה זדונית שהובילה להחרבת עשרות ישובים פורחים ולהרס של קהילות יהודיות  שוקקות חיים בתשעה באב התשס"ה, אוגוסט 2005.

זו הייתה חקיקה מנשלת, אכזרית שגרמה לאלפים לאבד את נשמתם, כבודם ורכושם עלי אדמות. קשה להימנע מהשוואת החוק, אותו הכינו אנשיך בכנסת, ותוצאותיו עם מעשי גירוש שקרו אך לפני פחות משבעה עשורים בידי צוררים מאבדי עמנו בנוראה שבמלחמות אנוש.

בשם "הדמוקרטיה", תוך רמיסת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, תוך התעלמות מזכויותיו של העם היהודי בארץ ישראל, המצאת תואנות שווא המאששות את טענותיהם של הגרועים באויבנו, שאנו כובשים כביכול, שטחים לא לנו.


אבל כל חטאיך וכישלונותיך אלה כיועץ המשפטי לממשלה מלבינים כשלג לעומת פסגת החקיקה הנפשעת אותה הובלת בשקיקה ובנפש חפצה בתקופה שקדמה לגירוש תושבי גוש קטיף וצפון השומרון
מבית היצור שלך יצא הטיעון הנואל והשקרי אותו קיבל אהרון ברק בפסיקתו נגד עותרי גוש קטיף, בדבר "תפיסה לוחמתית" כביכול, שבה מחזיקה מדינת ישראל את "השטחים הכבושים".


לא יועץ כי אם רועץ היית לנו

אתה אדוני היועץ הגנת על החקיקה הנוראה הזו המכה בנו יום-יום בתעמולה זדוני כמו בניסיון לדה לגיטימציה של מדינת ישראל בכל שטחה, אותה מובילים הגרועים באויבי ישראל ברחבי תבל. לא דינא דמלכותא עמדה לדיון העקרוני הזה בפני עשרת שופטי חותם הגומי בבית המשפט העליון, כי אם דינא דקטלא (גזר דין מוות) של הזכויות המוקנות לעם היהודי בכל ארץ ישראל ובכל פיסת אדמה שלה.

לא יועץ כי אם רועץ היית לנו ומעשיך ייזכרו לדיראון עולם יחד עם מחוקקי האוון בכנסת ישראל בממשלת ישראל, ובבית המשפט העליון שהסיר הגנתו מציבור מגורשי גוש קטיף והשומרון, שם ללעג את חוק יסוד כבוד האדם וחירות, ופסל תקדימית ואת זכויותינו על ארץ ישראל.