קודם כל מדינת היהודים

אין כל עדיפות בזכות ההצבעה לכנסת למי שמגדיר עצמו מראש ב"אנטי מדינה יהודית ומדינת היהודים" כפי שאנו מכירים מתושבים שאינם בני הדת היהודית במדינת ישראל, על פני כל יהודי אחר בעולם.

שמואל כהן , ז' באדר תש"ע

כל יהודי בעולם באשר הוא יהודי הוא ראש הפירמידה של דורות רבים ששמרו על יהדותם באורח מופלא ונגד כל הסיכויים. כל זאת גם אם אינו שומר כיום על התכנים היהודיים ששמרו אבותיו והביאוהו עד הלום. ואין זה כלל משנה היכן הוא חי היום.

ככזה,כל יהודי מקפל בתוכו את אחד ממייסדי מדינת היהודים שאנו חיים בתוכה. אין נפקא מינה אם הוא עונה להגדרה "ציוני". יהודי המשרת ביחידת עילית זו או אחרת ואינו מקיים חיים יהודיים ורואה בעצמו אזרח ב"מדינת כל אזרחיה", אין לו עדיפות במדינת היהודים, פסגת מאווי הדורות היהודים בכל זמני ההיסטוריה, מכל יהודי אחר בעולם ותהא התנהגותו והשקפתו אשר תהיה.

מדינת ישראל קמה בשביל יהודי העולם באשר הם כדי שתהווה עבורם בית לאומי בצד מקלט בטוח [אם יש דבר כזה בכלל, מקלט בטוח]. ילד שנמצא בגיל ההתבגרות שלו ועוזב את הבית, עדיין  [בבית שפוי ובריא] נחשב לבן הבית ולפי כל תורה פסיכולוגית, הדרך
כדאי שנבין ונפנים, תוך שנוריד מעלינו את היהירות הצברית של "יפי הבלורית והתואר", כי מדובר באחינו שמסיבות השוות דרך אגב, לאזרחי ישראל רבים הנתונים ב"צרה ובשביה" של רתוקות הכסף וכבלי הזהב, נמצאים בכל אתר ואתר, גם אם לא בדיוק "באתרא קדישא הדיין"
לשובו ממרד גיל ההתבגרות היא בקבלתו החמה והאוהבת בכל תנאי. עם ישראל עדיין ב"גיל ההתבגרות" והדרך לקבלתו היא בנתינה ללא תנאי ושיפוט, ובוודאי לא בדחייה ובהאשמה. עלינו להראות פנים אוהבות וקבלתיות כלפי כל יהודי בעולם ולתת, לתת ,ולתת.

כל זאת, היא מעבר לגישה הפרגמאטית של העלאת אחוז היהודים בכנסת והקטנת הסכנה בשל אחוז גבוה של שאינם יהודים בארץ.

אין כל עדיפות בזכות ההצבעה לכנסת ובכנסת למי שמגדיר עצמו מראש ב"אנטי מדינה יהודית ומדינת היהודים" כפי שאנו מכירים מתושבים שאינם בני הדת היהודית במדינת ישראל, על פני כל יהודי אחר בעולם, אשר מהווה כתובת למתרימים ולתורמים למען יהודים בארץ ישראל הן מהבחינה החומרית, הן מהבחינה המוראלית והן מגיוסו ל"שדולה היהודית" למען מדינת ישראל בכל מקום שהוא יושב שם.

לא ברור לי במה עדיף, אזרח המדינה אשר בדרך משל ייקרא "אחמד טיבי",  להצבעה בכנסת ולכנסת בעיניני ביטחון ישראל, מאשר "זלמן רבינוביץ'" שגר בברוקלין או באוסטרליה.

כדאי שנבין ונפנים, תוך שנוריד מעלינו את היהירות הצברית של "יפי הבלורית והתואר", כי מדובר באחינו שמסיבות השוות דרך אגב, לאזרחי ישראל רבים הנתונים ב"צרה ובשביה" של רתוקות הכסף וכבלי הזהב, נמצאים בכל אתר ואתר, גם אם לא בדיוק "באתרא קדישא הדיין".

עלינו לפנות אליהם ולשתפם בכל עניין ועניין אם ברצוננו לקרבם ולהביאם חזרה לביתם האמיתי והמקורי.