מהרסייך ומחריבייך בשבי שומרון

הממשלה הנוכחית מתכוונת להקפיא את הבנייה ביו"ש מעבר לתקופה שהוכרזה. אם לא נתעורר ונפעל, חורבן התיישבות יתממש מול עינינו.

אהוד סטודניה , כ"ה באייר תש"ע

אהוד סטודניה
אהוד סטודניה
ערוץ 7

לראשונה מאז תחילת "ההקפאה" נהרסו ביהודה ושמרון בתים ממש!

לא התחלות ...לא עבודות-עפר... מדובר, בבתים של יהודים שנבנו ע"פ היתר בניה כחוק וכל חטאם שנבנו בזמן הלא נכון על ידי הבעלים הלא-נכונים (קרי יהודים). הבתים שנהרסו משמשים עדות לאטימות הלב של שר הביטחון, הם גם מצביעים על מוטיבציה עודפת להרס בתי "מתנחלים".

הבתים היו בעלי היתר בנייה ונבנו על אדמת המדינה כחוק שהתב"ע שלהם אושרה.


הבתים נבנו בהתאם מלא לגזרת ההקפאה, גם פקחי המינהל שביקורו במקום מספר פעמים, אישרו את המשך בניית הבתים
הבתים נבנו בהתאם מלא לגזרת ההקפאה, גם פקחי המינהל שביקורו במקום מספר פעמים, אישרו את המשך בניית הבתים.  

עד אשר "גורם מלמעלה" שתפקידו לבקר ולבחון את פקחי המינהל, החליט שהפקחים לא עושים  עבודתם נאמנה ועל כך נתנה הוראה למסור צווי הריסה לבונים.

עם קבלת הצו, הופסקה הבנייה ע"י בעלי הבתים, הללו ניגשו לוועדת ההתנגדויות שבמינהל ופנייתם נדחתה!  

הנ"ל המשיכו ופנו לוועדת החריגים של המינהל לבקשה להחרגה בטענה שהמינהל אישר במשך שלושה חודשים את בניית הבתים והריסתם  כעת תסב נזק ממוני רב לבעליהם.

הפעם אפילו תשובה ממערכת הביטחון לא הגיעה לבעלי הבתים.

ואז... באישון לילה יצא צבא הגנה לישראל והעביר במבצע צבאי מתוכנן ושקט את כלי המשחית קרוב לייעדם. הצבא הכין את כוחות היס"מ מתוגברים ואף סגר את האזור בארבעה מעגלים (לא פחות). בשעה היעודה הסתערו הכוחות למטרה: הריסת הבתים.

כל בקשות ראשי הצבור לדרגים הקובעים בצבא חזרו ריקם, שהרי שר הביטחון הנמצא בארה"ב מעוניין להראות לאמריקאים התקדמות בשיחות... מחוות... דהיינו "בתים הרוסים" של יהודים!

בשטח שוטרי היס"מ התנהגו בצורה ברוטאלית, אלימה ושוויונית כלפי כל איש ואישה, רב ואישי ציבור.  ניכר בהם שהם אומנו שוב, לפעול את פעולות ההרס ללא כל רגש למעשה עצמו, ממש כמו בימי הגירוש של גוש קטיף...


שיש מי שיושב בממשלה ותוכניתו להמשיך את "ההקפאה" הרבה יותר מחמישה חודשים. הוא מנסה להכריח את המתנחלים לציית לצו הנבזה והקלוקל הזה ולהתרגל לחיות איתו!
בעוד חמישה חודשים, ח"י תשרי (09\26), מסתיימת "ההקפאה", כך נכתב בצו, כך הכריז ראש הממשלה ושריו הבכירים. חברי הקואליציה בכל פגישה ונאום מכריזים על המשך בנייה יום לאחר סיום ההקפאה. אם כן, מה "בוער" לממשלה להרוס חמישה בתים שנבנו עם היתרי בנייה חוקיים, ושבעוד חמישה חודשים יוכלו להמשיך להיבנות, הרי אותם בתים עומדים "קפואים" עד לתאריך הקובע?

התשובה היא  שיש מי שיושב בממשלה ותוכניתו להמשיך את "ההקפאה" הרבה יותר מחמישה חודשים. הוא מנסה להכריח את המתנחלים לציית לצו הנבזה והקלוקל הזה ולהתרגל לחיות איתו! הוא מאמין שאם הוא יצליח בתוכניתו יקל עליו לשכנע מספר שרים בכירים שלא יקרה דבר אם תוכנית "ההקפאה" תימשך לטווח ארוך יותר וימצאו נימוקים משכנעים ...

על ראש הממשלה ושר הביטחון לדעת שצבור המתיישבים יחד עם רוב העם (שאמר את דברו בבחירות האחרונות) חזק הרבה יותר ממה שנראה ולא ייתן לתוכנית הנוראה הבאה שלהם להתבצע. המציאות עוד תוכיח את העובדה הזו.