"חרדים וערבים" - מין בשאינו מינו

הצבת ערבים וחרדים מעבר אחד מול יתר היהודים מהעבר השני מעידה על כוונת הכותב.

תגיות: חרדים
שמואל כהן , כ"ט באייר תש"ע

קראנו על מחקר של פרופסור מלומד שנזעק לפער ההולך וגדל בין החינוך היהודי מול החרדי ולהבדיל - הערבי.

במסכת אבות אנו למדים על מעלתו של לב טוב מעל כל המידות. לב טוב בודאי שלא הופגן פה.

הצבת ערבים וחרדים מעבר אחד מול יתר היהודים מהעבר השני מעידה על כוונת הכותב: כוונה מרושעת ומגמתית ביסודה. כאילו ערבים וחרדים הם בקטגוריה אחת. הקונוטציה ברורה, אלו ואלו הם אויבי המדינה היהודית.

נחבא כאן חשש אמיתי של מגזר המקדים ליבה ללב מול מגזר המקדים לב לליבה. הכותב, גם ללא תארים נשגבים מלפניו ומכוֹנים יוקרתיים מאחוריו, כבר העיר מספר פעמים בעבר על התופעה המגזרית בחינוך היהודי בארץ ישראל, תופעה שטורחים להצניעה כל השנים: השוואת פסולה בין מין בשאינו מינו. החינוך ערבי והחינוך היהודי.


משקלו של החינוך הדתי לכל זרמיו, עלה בשנים האחרונות בתלילות. ממיעוט של כחמישית מכלל החינוך היהודי עלה ועבר את קו המחצית, והוא הולך ועולה
נקדים ונאמר כי היקף החינוך הערבי בארץ הוא קבוע, ומתייחס למשקלו באוכלוסיית המדינה. לא כן החינוך היהודי.
 
היקף החינוך האמוני, של מכסי הראש – להלן "הדתי" - מול היקפו של החינוך של אלו גלויי הראש – להלן "הממלכתי"

משקלו של החינוך הדתי לכל זרמיו, עלה בשנים האחרונות בתלילות. ממיעוט של כחמישית מכלל החינוך היהודי עלה ועבר את קו המחצית, והוא הולך ועולה.

נבחן את המשמעויות ונבין מדוע נתון זה מכוסה ומתכסה בתחבולות שונות כמו זה שפתחנו בו.

1. יחסי הכוחות הפוליטיים 
כבר כיום רק בגלל הפיצול בכוחות האמוניים [לתשומת לב הפוליטיקאים המתאימים] לא מתבטא היקף כוחו האמיתי. בכל שנה שחולפת ובוודאי בכל כנסת, היחס של הכוחות המסורתיים [ימנים כבר אמרנו?] מול שאינם כאלו, הולך ועולה, הולך ומתרחב. בתוך עשור ימנה את רובה של אוכלוסיית הנבחרים היהודים בכנסת.

2. ההתייחסות הערכית לשירות הצבאי
כיון שישנה התייחסות ערכית שונה לאופן השרות הצבאי, אנו רואים מגמה דומה לזו של מערכת החינוך במספר מכסי הראש בקרב היחידות הלוחמות בכלל ביחידות העילית ובשדרת הפיקוד בפרט. מכיוון שמדובר באוכלוסיה צעירה, הרי היחסיות תגדל מהר יותר מאשר בחלקה הייצוגי בתוך שאר אוכלוסיית היהודים בארץ. 

3. הליבה המגזר הערבי
באשר לנושאי החינוך, לב מול ליבה, אמוני מול אוניברסאלי, ישנם גם במגזר הערבי  לימודי ליבה ואפילו בולטים לטובה

4. הישגים בליבה במגזר הדתי
באשר למגזר היהודי הדתי [מכוסי הראש- זוכרים?], הרי ישנו חלק רחב בעל הישגים מפליגים בלימודי הליבה, ולא פחות מכך בנושאי הלב והערכים.

גם המגזר החרדי עובר שינוי ותמורה. בהיותם מצומצמים ניתן היה להצניע את החריגים. היום כבר מדובר במסה קריטית, גם אם אולי האחוז לא השתנה. הלימוד התובעני, המפרך והקשה של עולם הישיבות מותיר רבים שאינם עומדים בו, מחוצה לו. גם העולם הפתוח והמשתנה, ביחד עם הקושי הכלכלי עושה את שלו.

במקביל, ישנה התייחסות והתגייסות לטובת הנחשלים והנכשלים [בעיניים של החברה החרדית], אלו שלא בחרו או התאימו לעולם התובעני של הישיבות הלמדניות. מהיכרותי אותה היא מגויסת באופן מלא ומפליא, בגמישות וביעילות לטובתם.

גם הצבא הבין שאינו יכול להתעלם מהפוטנציאל הזה. רחוק מאור הזרקורים והפוליטיקה, פתח צה"ל מסגרות ייחודיות לנוער הזה. הכחולים מהאוויר ומהים, והירוקים מהמודיעין כבר עשו את זה. כיום כבר יותר ויותר לובשי מדים חוזרים הביתה מבלי להחליף בגדים בדרך ומתקבלים במשפחותיהם ובחברתם הסובבת.

המלחמה בישיבות ההסדר, אינה של הצבא שמכיר באיכותם, בלב ובליבה לטובת איכות השירות. זו נובעת מאותו השורש: פוליטיקאים שמבינים שהקרקע נשמטת תחתם, מתאמצים להסתיר נתונים ולהבליט את גישתם הצינית והאופורטוניסטית לביצור מעמדם.

בעזרת ה' הלב יגבר ונלך מחיל אל חיל והלב והליבה ידורו יחדיו לתפארת העם בארצו.