הלך מאיתנו מנהיג דגול

צעדנו לאחר ארונו, שבורים ורצוצים,הלב בוכה ומסרב להאמין. נפער חלל עצום בפטירתו של הגאון המקובל הצדיק רבי מרדכי אליהו זצוק"ל.

הרב יוסף הרטמן , כ"ו בסיון תש"ע

דעות הרב מרדכי אליהו
הרב מרדכי אליהו
צילום: ערוץ 7

"שמע ישראל...ה' אחד"........               "ה' הוא הא-לוקים"....   נשמע קולו המיוסר והמרוסק של המקובל הרב בניהו שליט"א... למעלה ממאה אלף קולות עונים אחריו. היה זה אמש בהלוויה ההמונית שירושלים טרם ראתה כמותה.מעמד אדיר של קבלת עול מלכות שמים וקידוש ה'.

צעדנו לאחר ארונו, שבורים ורצוצים,הלב בוכה ומסרב להאמין. נפער חלל עצום בפטירתו של הגאון המקובל הצדיק רבי מרדכי אליהו זצוק"ל. בארבעים השנים האחרונות זכינו לפגשו במאות אירועים שונים, בשיעורי תורה במסגרת ימי עיון לרבני בתיה"ס, אירועים ועצרות של חסידי חב"ד, סיומי הרמב"ם, עצרות וזעקות מחאה ליד הכותל המערבי, לביטול הגזירות מעל עם ישראל וא"י. חתונות, להבדיל ל"ע הלוויות ועוד . דמותו התמירה הופעתו האצילית המעוררת כבוד והשתאות, חיוכו המאיר ופניו המסגירות אהבה אמיתית לכל אדם ללא הבדל גיל, ידע או רקע.

הגר"מ אליהו היה שר התורה, בנגלה, בפסקי הלכה, בלימוד הנסתר-הקבלה והחסידות, יחד עם גדלותו העצומה בכל מכמני התורה הייתה בו ענווה אמיתית, הוא דבק ברבותיו הצדיק המפורסם רבי ישראל אבו-חצירה "הבבא סאלי" זצוק"ל, במקובל הצדיק הרב כדורי זצ"ל, ברבן של כל ישראל מרן כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש צדיק ונשיא דורנו. היה בקשרים אישיים עם גדולי הפוסקים בעולם הליטאי, עם האדמורי"ם וגדולי תורה בכל העולם.

כאשר צעדנו לאחר ארונו ראינו את נהר האדם שצעד בדומיה ובכאב. היה שם כל עם ישראל: אשכנזים וספרדים, חסידים וליטאים, אנשי הישוב הישן (לא רבים) עם תושבי יהודה ושומרון ומגורשי גוש קטיף, חסידי חב"ד ו"מתנגדים", בלטו מאד דור הכיפות הסרוגות שראו בו את מנהיגם הרוחני. האמת היא שכל אחד מצא בו משהו ייחודי. כל אחד חש שאיבד דמות  אבהית אוהבת ומעודדת,מנהיג משכמו ומעלה, איש אשכולות שהאמת והקדושה נר לרגליו. כל חייו היו קודש להפצת התורה בקרב חוגים רחבים בציבור, באלפי הרצאות ואולי עשרות אלפים, ברדיו ובעלונים.
כאשר צעדנו לאחר ארונו ראינו את נהר האדם שצעד בדומיה ובכאב. היה שם כל עם ישראל: אשכנזים וספרדים, חסידים וליטאים, אנשי הישוב הישן (לא רבים) עם תושבי יהודה ושומרון ומגורשי גוש קטיף, חסידי חב"ד ו"מתנגדים", בלטו מאד דור הכיפות הסרוגות שראו בו את מנהיגם הרוחני.

במאבקיו  הנחושים למנוע את חורבן גוש קטיף ונגד נסיגות וויתורים על חלקים מארצנו הקדושה ייצג נאמנה את דעת הרבי מליובאוויטש, מעבר לאיסור של לא תחונם וקדושת הארץ שניתנה לנו במתנה מבורא העולם, הסביר והבהיר את הנושא של פיקוח נפש כפי ההלכה בשו"ע או"ח  הלכות שבת סימן שכ"ט ס"ו.הוא לחם בכל כוחו כנגד הדיבורים המסוכנים והאווילים על הקמת מדינה למחבלים בלב יהודה ושומרון ה' ישמרנו.

הוא הביע את דעתו ללא מורא, לא פחד מאף אחד רק מה' בלבד! דבר נדיר מאד במחוזותינו...לפני העקירה האכזרית מגוש קטיף הוציא פסק הלכה שהמעשה אסור ומנוגד לתורה הקדושה. הוא הותקף בשל עמדתו העקבית והבלתי מתפשרת. הוא יחסר לנו בכל התחומים ובמאבקים על שלימות התורה שלימות העם ושלימות הארץ הנכונים לנו. מי יעמוד בפרץ?! מי יביע דעת תורה ללא פוליטיקה ומורא מבשר ודם?! אוי מי יתן לנו תמורתו?!

סיפור אישי: ענווה, הידור במצווה וכבוד האדם.

לפני מספר שנים התבקשתי להיות "עד קידושין" בחתונה של המחותנים: הגאון הרב הבלין שליט"א רבה הראשי של קרית גת  עם הרב חיים מאיר חזן. הגאון הרב מרדכי אליהו התכבד בסידור קידושין. לפני שהחתן ענד את הטבעת לכלה, ניגש אלי ולעד השני ולחש בשקט באוזני: "תהרהר עכשיו לחזור בתשובה".... כדי שאהיה עד כשר למהדרין. זכיתי להיות עשרות פעמים "עד קידושין" ושום רב לא ביקש זאת מאיתנו. אך הרב אליהו בתבונתו, בלחש, "בלי לבייש" ברבים בענווה ובצניעות אמר את דברו. לא בדקתי אך כנראה כך נהג בכל חופה....(אשמח לקבל עדויות) סיפור קטן על האיש ופועלו.

קצר המצע לתאר את כל גדלותו ואישיותו הכבירה, פעליו המרובים לאחדות העם, להאהיב את התורה על כולם ולקדש שם שמים, כל חייו היו קודש לביטול גזירות. בוודאי  ימליץ טוב על כולנו ויבטל את הגזירות מעל הכלל והפרט.בוודאי, יזעק גם לפני כסא הכבוד:  "עד מתי?!".... ריבונו של עולם תביא לנו את הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו תיכף ומיד ממש אמן!

יהי רצון שיקויים הפסוק: "הקיצו וננו שוכני עפר" והוא בתוכם אמן!

                     ת.נ.צ.ב.ה. יהי זכרו ברוך