צדיקים במותם חיים

כאשר צדיק עוזב בתקופה כזאת קשה את העולם, זה כדי להגן על עם ישראל. יש לו בחירה להמשיך לסבול כאן עבור עם ישראל, או לעלות לשמים ולעזור משם לעם ישראל.

הרב ניר בן ארצי , כ"ז בסיון תש"ע

יהדות כותל
כותל
צילום: ערוץ 7

לאחר חטא קורח ועדתו, באים בני ישראל אל משה בטענה "כל הקרב אל משכן ד' ימות, האם תמנו לגווע"? (במדבר יז, כח). הקרבים אל משכן ד', בסכנה גדולה יותר להיפגע, בבחינת הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. אך מדוע?

צריך להבין כי תפקיד הצדיקים הוא להגן על הדור ולהציל אותו. הקב"ה שולח נשמות מיוחדות של צדיקים כדי להחזיר ולחבר את עם  ישראל לאביהם שבשמים. אם הצדיק יודע את ייעודו וממלא את תפקידו, אזי הוא מקבל עזרה גדולה משמים לעזור לעם ישראל, להחזירם בתשובה, ללמדם מוסר ולהנהיגם בדרך הטובה והנכונה. אך אם הצדיק אינו מודע לייעודו ואינו עושה תפקידו - הוא נשאר צדיק בביתו.

כל נשמות ישראל מחוברות אל משה רבנו. 210 שנה שהיו ישראל במצרים, הייתה נשמת משה מוסתרת בשמים, מוכנה מראש עד שהגיע זמנה לצאת ולגאול את עם ישראל. הקב"ה מקדים תרופה למכה, על כן תורה קדמה לעולם, כיוון שהתורה היא התרופה לכל תחלואי העולם. נשמתו של משה הייתה מוכנה מראש וכאשר באה לעולם הייתה מחוברת לכל נשמות עם ישראל. כל עוד עם ישראל סבל, גם נשמתו של משה סבלה והייתה כלואה ומוכנה לכך, עד שהגיע הזמן המדויק לגאול את עם ישראל. ישנם צדיקים המגינים על עם ישראל דרך תפילותיהם, דרך דרשות ולימוד תורה, דרכם אנשים חוזרים בתשובה, אך ישנם צדיקים המגינים על עם ישראל דרך ייסורים קשים שהם עוברים. כאבם ונאקתם גורמים לקב"ה לרחם על עם ישראל. 

מדוע הצדיקים מתייסרים?
הקב"ה מקפיד עם הצדיקים כחוט השערה, זאת כדי שלא ירדו ממדרגתם, שלא לתת פתח לסטרא אחרא להתלבש בהם, לינוק מקדושתם ולקחת מכוחם. לצדיק יש כח לבטל גזרות

הקב"ה מקפיד עם הצדיקים כחוט השערה, זאת כדי שלא ירדו ממדרגתם, שלא לתת פתח לסטרא אחרא להתלבש בהם, לינוק מקדושתם ולקחת מכוחם. לצדיק יש כח לבטל גזרות. כמו שנאמר: "ויגזור אומר ויקם לך" (איוב כב, כח). אם הסטרא הייתה מצליחה להתלבש על הצדיק הייתה חס ושלום משתמשת בכח הרב שלו הפוך - להזיק. לכן הקב"ה מקפיד איתם כחוט השערה, לא לתת לסטרא מקום להיכנס, כך שלפני שהם חוטאים נותן להם מכה ומונע מהם ליפול. השליחים של הקב"ה, כמו משה רבינו, אין להם מאה אחוז של בחירה חופשית כמו שנאמר: "לב מלך ביד ה'" (משלי כא, א).

כאשר צדיק עוזב בתקופה כזאת קשה את העולם, זה כדי להגן על עם ישראל. יש לו בחירה להמשיך לסבול כאן עבור עם ישראל, או לעלות לשמים ולעזור משם לעם ישראל. אם כאן, בעולם הזה, הצדיק נמצא במקום שיש מלחמה יומיומית 24 שעות ביממה עם בני אדם ועם הסטרא, והוא נלחם כדי להציל את עם ישראל - בהגיע הזמן כשהוא עוזב את העולם, הוא מתקבל ישר למעלה במקום גבוה ביותר. כיוון שעבד קשה מאוד בעולם הזה, הציל אלפי נשמות של ישראל, התייסר וכאב את כאבו - ממקומו הגבוה בשמים תפילותיו חזקות יותר, משפיעות יותר ויש לו כח עצום לעזור לעם ישראל כיוון ששם אין הפרעות כמו שיש כאן והצדיק קיבל הרבה כח מכל מה שפעל בזה העולם.

יש לצדיק כח לאחר כל העבודה שעבד בעולם הזה וכל זכויותיו לפעול אצל הקב"ה הרבה יותר. כיוון שהמצב היום בעם ישראל דוחק וחס ושלום יכולים לקרות נזקים קשים לעם ישראל, מחליטים הצדיקים לעזוב את העולם כיוון שלמעלה יש להם יותר כח והשפעה לעזור לעם ישראל, להביא גאולה – שיתגלה מלך המשיח ברחמים, שהקב"ה יעשה ניסים ונפלאות לעם ישאל ושירחם על עם ישראל. הצדיקים של הדור, הם השליחים של הקב"ה. מי שנלחם נגד הצדיקים נלחם ישירות נגד הקב"ה. אדרבה הבה, נפעל עם הצדיקים ונעזור לעם ישראל להביא גאולה ברחמים.