תשעה באב ממלכתי

כיצד היה ראוי להיות צום תשעה באב במדינת ישראל המתחדשת מבחינה ממלכתית?

הרב אברהם מלמד , י"א באב תש"ע

יהדות קינות ברחבת הכותל, הלילה
קינות ברחבת הכותל, הלילה
צילום: אלבום משפחתי

אנו מעבירים את טקס הזיכרון לחורבן בית המקדש מרחבת הכותל המערבי.

נשיא המדינה עולה כעת לעבר המקרופון לשאת את נאומו.

"אזרחי ישראל, בני האומה בכל מקומות מושבותיה ובייחוד היושבים כאן בארץ ישראל הקדושה. אלפי שנים עברו מאז אותו יום מר ונמהר, בו נפלה עטרת תפארת ישראל, לב העולם והאנושות, בית המקדש, חרב ועלה בלהבות. אלפי שנים עברו מאז נפלה ירושלים.

ואנו לא שוכחים, זוכרים ושואפים, חולמים ולוחמים, לחזור לחרות ירושלים, חרות ישראל. שתביא בסופו של יום את החירות הכללית לאדם ולעולם. את הצדק והמוסר האנושי לכל באי עולם.

לא שכחנו את כי 'מציון תצא תורה ודבר ד' מירושלים'. עת יצא דבר ד' מאת לשכת הגזית היושבת בבית המקדש ומורה את דבר ד' וחוקיו לכל בית ישראל.

לא שכחנו את הכהנים בעבודתם והלוויים בשירם וזמרם, עת עלו הקרבנות לריח ניחוח אשה לה', וכיפרו על חטאי ישראל והעולם, והעמידו את העולם והאנושות במצב הרוחני השלם.
לא שכחנו את כי 'מציון תצא תורה ודבר ד' מירושלים'. עת יצא דבר ד' מאת לשכת הגזית היושבת בבית המקדש ומורה את דבר ד' וחוקיו לכל בית ישראל. (נשיא המדינה)

לא שכחנו את השאיפה לחדש ימינו כקדם, יודעים אנו כי ירושלים בימי קדם, הייתה ירושלים העולמית נושאת דבר ד' ברמה. וגם עתה עין לציון צופיה, עינינו להר הבית בציפייה שבו ייבנה הבניין הגדול, בית המקדש שיאיר את כל העולם כולו מחדש.

אזרחי ישראל כולי תקווה שנעבור יום צום זה, בחשבון נפש לאומי ואישי, נלמד מה יש לתקן, במידות שבין אדם למקום, ובין אדם לחברו, באהבת הזולת, בתוספת אהבת חנם, באחדות ישראל, אחדות כל שבטי ישראל. בתוספת חיזוק בקיום המצוות, בשימור וחידוש התרבות המיוחדת והעתיקה לנו מימי קדם, אשר רק היא מכוונת אותנו אל החיים הנכונים והשלמים עבורנו, המביאים צדק וצדקה לעולם כולו.

נתפלל שנזכה מהרה לבניין בית המקדש, וימים אלו יהפכו מהרה לששון ושמחה.

מנחה הטקס, תודה רבה לנשיא המדינה מר ... אני מתכבד להזמין כעת את ראש הממשלה מר ... לשאת את דברו.

ראש הממשלה בליווי שומרי ראשו ניגש לעבר המקרופון.

ראש הממשלה: אזרחי ישראל, בני ובנות העם הגדול, העם היושב בציון, יום קשה הוא לנו היום הזה, בו אירעה הצרה האיומה והנוראה של חורבן בית מקדשנו, בו חרבה ירושלים עירנו ושמם בית מקדשנו. בו גלתה שארית הפליטה, ואחר כך נדד עמינו בנכר אלפי שנות גולה. יום קשה בזיכרון ויום קשה במחשבה על תוצאותיו. צרות רבות אירעו לעמנו ביום זה וכדברי חז"ל 'מגלגלין חובה ליום חייב".

אך אי אפשר להתעלם גם מהמציאות החדשה של דורנו, לראשונה ילדים וילדות משחקים ברחובות ירושלים, ודברי עמוס הנביא, ודברי הנביאים כולם מתחילים להתקיים לנגד עינינו. חורבן ונחמה בצדו, המשך פרפורי גלות לצד ניצנים של גאולה הנראים בארץ חמדה.

יום זה מסמל לנו את החסרון, את ההעדר, את הדברים אשר עלינו לתקן, לעומתו יכולים אנו להביט בתקווה גדולה אל העתיד, לראות את מה שהתקדמנו, את השמחה של חג העצמאות ויום שחרור ירושלים, אכן כל זמן שלא נבנה בית המקדש, עדיין אין ירושלים שלמה, ואין מציאות עם ישראל שלמה, ובהיעדר השכינה המופיעה מלמעלה, גם מעשינו מוגבלים וצריכים הרבה סיוע, ולא יודעים אנו תמיד את דרכנו.

על כן נעשה את החשבון נפש הנכון, ואני מבטיח שהממשלה בראשותנו תמשיך לפתח את ההתיישבות היהודית בעיר דוד, ברובע היהודי הישן, המכונה 'רובע מוסלמי', תמשיך לאפשר את העליות להר הבית במקומות המותרים לפי הדרכות הרבנות הראשית לישראל. תבנה את בית הכנסת אשר אושר בתיאום עם הרבנים הראשיים. תמשיך לסייע למכון המקדש, ולפתח את תכנית הלימודים שאישר שר החינוך ללימוד על כלי המקדש ומרכזיות המקדש בחיי עם ישראל.

ואני מאמין שמתוך הציפיה שלנו אל המקום הקדוש, עוד יבוא היום, וכהנים ישובו לעבודתם, לוויים לשירם וזמרם, וישראל כולו יהלל י-ה, וכל העמים ינהרו לבית ד' אל בית אלקי יעקב. 'והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ד', ונישא מגבעות ונהרו אליו כל הגויים'.
ישיבת הממשלה התקיימה למחרת ובה דנו השרים בשאלה כיצד לקרב את המצב לבניין המקדש, אושרה העברת 50 מיליון ₪ למכון המקדש.

ועתה דבר הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול פאר הדור, מרן הרב ....

"אחינו בית ישראל הגוי כולו, אנו אומרים בכל יום 'ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים', ומתפללים לזכות להשראת השכינה, וכן אומרים בכל יום 'ולירושלים עירך ברחמים תשוב', זוהי שאיפת העם היהודי מדורי דורות, לשוב לירושלים ולבנותה, ירושלים משוש תבל, ממנה פינה ויתד להורות דרך ד' לכל באי עולם.

וגם אנו בדורינו בו זכינו לגילוי הגדול של אתחלתא דגאולה, לשלטון של עם ישראל בארץ קדשו, לשיבה של מיליוני בית ישראל מכל ארצות תבל לארצנו הקדושה. ברור שאין כל התכלית לבניין חומרי, אלא לבניין רוחני גדול וקדוש שייתן תוכן רוחני לכל הבניין והמפעל הציוני כולו. וזה רק על ידי בניין בית המקדש בירושלים.

ונכוון כל צעדינו וכל מגמתנו אל הבקשה האחת הזאת בתקווה לירושלים הבנויה, ושיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך'.

בסיום הטקס, הקהל מתבקש לעמוד על רגליו, והניגון המוכר, 'אני מאמין' מתחיל להישמע בפזמון חלש,

אחר כך עלה הזמר הנודע.. ושר 'ולירושלים עירך ברחמים תשוב'... וכן 'אם אשכחך ירושלים'.

ישיבת הממשלה התקיימה למחרת ובה דנו השרים בשאלה כיצד לקרב את המצב לבניין המקדש, אושרה העברת 50 מיליון ₪ למכון המקדש. להמשך חקירת ומציאת כלי המקדש, וכן העברת עוד סכום נוסף למינוי צוות של תלמידי חכמים גדולים שיעסקו בשאלות המעשיות שנוגעות להקמת מזבח, וכן להקמת המקדש מידותיו ועוד.

וכן אישרה הממשלה בפועל הקמת בית כנסת על הר הבית, שאליו יורשו להיכנס רק אחרי טבילה, עם הכנות מדוקדקות על פי הדרכת הרבנים שליט"א. כמו כן אישרה הממשלה את תכנית הלימודים שהגיש שר החינוך בנוגע ללימוד הלכות קדשים, מסכתות מידות ותמיד, ולימוד הלכות וסוגיות מעשיות הקשורות בבית הבחירה.

ראש הממשלה סיים את הישיבה בתקווה הגדולה שנזכה בקרוב ממש לפעול ולראות בבניין בית המקדש במהרה.

קודם לכן שמעו השרים סקירה מאת רב מכון המקדש בירושלים, וכן מאת הרב וכו' שחקר את נושא הקרבת הקרבנות טרם בית המקדש, והוחלט על צוות מיוחד שידון באפשרויות להקרבת קרבן הפסח.