יום עצוב לכחולי המדים?

האם ביהמ"ש העליון טעה בקביעתו כשהכפיל את עונשו של השוטר שחר מזרחי? יום 21/07/2010, הוא יום עצוב עבור כל שוטר ושוטר במדינת ישראל.

עו"ד גל מוטאי , י"א באב תש"ע

התשובה המיידית לשאלה זו היא, שביהמ"ש העליון לא טעה בקביעתו. להזכיר לכולנו כי מתפקידו של ביהמ"ש, ליישם את החקיקה הקיימת. לא יהיה הוגן לבקר את ביהמ"ש שמיישם את החקיקה שנקבעה באמצעות המחוקק. מכאן נובעת השאלה אז היכן הבעיה? אני סבור כי הבעיה היא במערכת החקיקה והמשפט בישראל. ולכן עלינו לבקר את החקיקה, בכדי להביא לשינוי הנדרש.

על פי הדין הקיים בישראל, אותם הדינים חלים על השוטר שבמרדף אחרי העבריין. (אותם הדינים גם על השוטר וגם על העבריין) לכאורה במבט שטחי, ניתן לומר כי זה המצב האידיאלי לחברה תקינה. שוויון בפני החוק, הוא אחד מאושיות הדמוקרטיה. כאמור זה מבט שטחי, אולם כאשר מתעמקים בסוגיה, מבינים כי לא כך פני הדברים. ביהמ"ש העליון בפסיקותיו לא פעם הגדיר את מושג השוויון כיחס שווה לשווים ויחס שונה לשונים, ע"פ מידת שונותם. מכאן נובעת השאלה, האם ראוי לקבוע כי מעמדו של שוטר המסכן את נפשו כדי להגן על החברה מפני פורעי החוק, שווה למעמדו של עבריין שבמודע מפר את הכללים החברתיים? האם ראוי להחיל עליהם את אותם הדינים. אמנם ביהמ"ש במקרה דנן, קבע
שחר מזרחי, אתה משלם על מחדלי המחוקק בישראל ולא של ביהמ"ש. אני סבור כי גם החברה הישראלית תשלם על המחדלים האלה, משום שהמסר שמועבר הוא, "הרתעה למערכת אכיפת החוק, ושחרור הרסן לפורעי החוק"
קביעה בניגוד גמור לפסיקותיו בעבר, אולם שוב, לא ניתן להפנות אליו את חיצי הביקורת, משם שהשופטים פעלו ע"פ החוק, ובמסגרת החוק.

מהי מטרת הדין הפלילי? הדין הפלילי מטרתו להעניש עבריינים שהפרו את חוק, כשברקע עומד עניין אישי. כלומר כאשר אדם מחליט לצורך מטרותיו האישיות לעבור על הכללים החברתיים. האם ייתכן כי המדינה תשלח סוכנים לאכוף את חוקיה, ובמסגרת טעות שביצעו בעת ביצוע תפקידם, אפילו שהטעות חמורה, להחיל עליהם את הדין הפלילי? האם אנו כבני החברה, חשים כי המדינה פעלה בהגינות הראויה?

השאלה הבאה היא, מה פתרון למקרים אלה? אני סבור כי הפתרון המצוין והלא פחות מרתיע, הוא הדין המשמעתי. (פיטורים- עיכוב או הורדה בדרגה- העברה מתפקיד וכו....) אסור להחיל את הדין הפלילי על סוכן של מדינה שהסתבך בעת ביצוע תפקידו, ולצורך ביצוע תפקידו. (אני מדגיש לצורך ביצוע תפקידו)

שחר עמיתי היקר, ברצוני להבהיר כי יום 21/07/2010, הוא יום עצוב עבור כל שוטר ושוטר במדינת ישראל. יום עצוב ראשית משום הערבות ההדדית, ושנית כי כל אחד ואחד מאיתנו יכול היה להיות במקומך. אתה משלם על מחדלי המחוקק בישראל ולא של ביהמ"ש. אני סבור כי גם החברה הישראלית תשלם על המחדלים האלה, משום שהמסר שמועבר הוא, "הרתעה למערכת אכיפת החוק, ושחרור הרסן לפורעי החוק"

הגיעה העת שיתוקן העיוות, בדיוק כפי שתוקן במקרה של דרומי, שהמדינה הבינה שאסור לשחרר רסן לעבריינים, על חשבון אזרחים שמגנים על קניינם. הגיעה העת שתהיה חקיקה שתפטור מאחריות פלילית מקרים כמו שלך. ובניגוד לכך, להחמיר במקרים שבהם סוכני המדינה, מפרים חוק שלא במסגרת ביצוע תפקידם.