חוק הגיור מיותר

הרבנות הראשית סומכת על תעודות הכשרות שמנפיק רב העיר או על תעודות הנישואין שהוא חותם. מדוע הרבנות הראשית איננה סומכת על רב העיר בבואו לברר את יהדותם של בני הזוג?

הרב אפרים זלמנוביץ' , ט"ו באב תש"ע

כרב עיר בישראל, המכהן בקודש מעל ארבעים שנה, אני קובע כי אין כל צורך בחוק הגיור על מנת להקל על הבאים להתגייר.

בעית הגיור תבוא על פתרונה, אם הרבנות הראשית לישראל, תאפשר לרבני הערים והמועצות המקומיות, המשמשים כרשמי נישואין; לפתוח תיקי נישואין, לכל הפונה אליהם, לברר יהדותם ומעמדם האישי, ובעת הצורך גם לגיירם.

לו השכילה, היתה מקבלת זה מכבר את הצעתי הרצ"ב, ומאפשרת לרבני העיר להקים בתי דין רבניים מקומיים, כערכאה ראשונה במערכת בתי הדין הרבניים. מערכת שתוקם ללא עלות תקציבית כלל, ותהיה לעזר רב בפתרון המצוקות.

צריך להבין שביד רב העיר מלוא הסמכות לפסוק הלכה כפי שהוא מוצא לנכון. אין אפשרות לערער על כך. זה תפקידו וזו חובתו להיות מרא דאתרא. מורה המקום. נטלת סמכותו זו הפכת אותו מרב לפקיד. רב העיר נצטווה בלא תגורו מפני איש, ואינו רשאי לסטות מדעתו ההלכתית כמלוא הנימה.
לצערי, הרבנות הראשית לישראל, הולכת מיום ליום ומצמצמת את סמכויות רבני העיר מחד, ומאידך מעצימה את סמכויות בתי הדין הרבניים

לדוגמא; רבני עיר שסברו כי אין להנפיק תעודת כשרות בשנת שמיטה אלא לחקלאי שומר שמיטה כהלכתה, יען בימים אלה אין לסמוך על היתר השמיטה, אין לערער אחריהם, ובא הפתרון; בהסמכת רבני עיר אחרים, שגרסו כי ניתן לסמוך על היתר המכירה, ואלה הנפיקו את תעודות הכשרות. גם בנושא הנישואין רבני עיר הסוברים כי גיורי הרב דרוקמן אינם תקפים, אין אפשרות לערער אחריהם. הפתרון הוא; בהפנית הזוגות הללו לרבני עיר, הסוברים כי יש תוקף הלכתי לגיורם וניתן להשיאם כיהודים בחופה וקידושין כדת משה וישראל.

לצערי, הרבנות הראשית לישראל, הולכת מיום ליום ומצמצמת את סמכויות רבני העיר מחד, ומאידך מעצימה את סמכויות בתי הדין הרבניים. רק לאחרונה הנפיקה מועצת הרבנות הראשית (בשיתוף דייני בית הדין הרבני הגדול) הנחיות המצמצמות את סמכויות לשכות הרבנות; על פיהם היא מורה לרבני העיר בישראל כי "לא יאשר רב רושם נישואין עריכת חופה וקידושין, ללא בירור יהדותם של בני הזוג באמצעות בית הדין הרבני האזורי". לדעתי, יש כאן פגיעה בסמכות רבני העיר רשמי הנישואין ואי אמון ביכולתם לברר יהדות.

הרבנות הראשית סומכת על תעודות הכשרות שמנפיק רב העיר או על תעודות הנישואין שהוא חותם, או על פסקיו בכל הנוגע לעירוב או לטהרת המשפחה, מדוע אם כן איננה סומכת על רב העיר בבואו לברר את יהדותם של בני הזוג שלא יעשה כן נאמנה או אם יגייר גר, שאכן, הגיור יעשה על פי ההלכה?!