על חודש אלול

ימי אלול מוכנים ומסוגלים יותר לקבלת התשובה, לפי שבימים אלה מתעוררים הרחמים למעלה וזה הזמן להתעוררות ולתשובה.

ד"ר אסתר שניאורסון גרי , ה' באלול תש"ע

לבן ריק
לבן ריק
צילום: ערוץ 7

אלול לפי מניין החודשים שמונים מתשרי הוא החודש האחרון בשנה.השם אלול נקבע כשמות כל החודשים , על ידי עולי בבל.נחזור כ-3000 שנים לאחור, אל מדבר סיני.

כאשר יורד משה עם עשרת הדברות ורואה את עגל הזהב ואת העם הסוגד לו , הוא מנפץ את הלוחות, אך גם מתחנן על העם לבל ייענש.

ביום הראשון של אלול, משה עולה אל הר סיני וארבעים יום מאוחר יותר ביום עשרה בתשרי, ביום שעתיד להיות יום הכיפורים, הוא יורד חזרה אל העם, עם לוחות הברית השניים ונקבעו ארבעים ימים אלה לימי רצון לדורות , לתשובה ולכפרה על חטא. גם עבורנו, חודש אלול פותח תקופת התעלות בת 40 יום, ששיאה מגיע ביום הכיפורים.

מדוע דווקא 40? ארבעים הוא מספר של התנקות והיטהרות. המבול שהתחיל תקופה חדשה בזמנו של נוח, נמשך ארבעים יום והמקווה ( אגן ההיטהרות היהודי המסורתי) מכיל 40 סאה (יחידות מידה) של מים.

אמנם התשובה טובה ומקובלת בכל עת -  הרי ימי אלול מוכנים ומסוגלים יותר לקבלת התשובה, לפי שבימים אלה מתעוררים הרחמים למעלה וזה הזמן להתעוררות ולתשובה.

כיוון שהימים הם ימי תשובה, מרבים בהם בסליחות ובתחנונים. מהיום השני של חודש אלול, נוהגים בני עדות אשכנז לתקוע בשופר בכל בוקר לאחר התפילה וזאת על מנת להתעורר לקראת ימי הדין המתקרבים. קול "בכיית" השופר מדרבן אותנו לנצל את חודש אלול להתעלות רוחנית ולצמיחה אישית ככל האפשר. 

תקיעת שופר זו אינה מן התורה אלא מנהג ישראל הוא. כאשר עלה משה רבנו להר, תקעו שופר במחנה להודיע לכל בני ישראל שמשה עלה למרום ולא יבואו עוד אחרי עבודה זרה  ותקיעת השופר מזכירה את המאורע . מאחר שעלייתו של משה להר היתה בהשכמה, הרי תוקעים רק בשחרית לאחר התפילה. טבע השופר להחריד הלב, כמו שכתוב ( עמוס ג):" אם יתקע שופר בעיר, ועם לא יחרדו?" האשכנזים נוהגים לומר "סליחות" החל מהשבת שלפני ראש השנה. 

ה"סליחות" הן סדרת תפילות מיוחדת שמטרתן לפתוח את סגור הלב ולעורר רחמי שמים. הסליחות נאמרות במניין של עשרה, אם אין אפשרות להגיע למניין, יש לאומרן ביחידות, תוך השמטת הקטעים בשפה הארמית וי"ג המידות. 

מנהג הספרדים לומר סליחות מיום ב לחודש אלול ונוהגים לקום באשמורת, חוץ מיום ראש חודש וימי שבת שבו, לפי שלא אומרים תחנונים בשבת ובראש חודש.

המטרה החשובה של חודש אלול, הוא יצירת תכנית לחיים, משום שכאשר יגיע היום הגדול וכל אחד יתייצב אל מול בורא עולם  לבקש על עצמו, רצוי שידע מה בעצם הוא מבקש.