הַבִּיטוּ אֶל אַבְרָהָם אֲבִיכֶם

יסוד העולם הרוחני בנפש הוא הסקרנות. הסקרנות הטבעית, הילדותית, הצוהלת והמרעננת היא המנוע החם המלווה את כל הצמיחה הרוחנית.

הרב אביחי בורכוביץ' , ו' בחשון תשע"א

יהדות בר מצווה בכותל
בר מצווה בכותל
צילום: ערוץ 7

חכמינו מספרים שבן שלוש הכיר אברהם את בוראו. הילד אברהם הביט סביב ושאל "מי ברא אלה?" שאלה הזו קיננה בקרבו, ואט אט התבררה לכדי הכרה ואמונה בבורא העולם. במדרש אומרים חכמים, כי השאלה "מי ברא אלה?" שדגרה בלבו של אברהם, הסתיימה בהיתגלות – עד ש'הציץ עליו הקב"ה ואמר לו אני הוא בעל העולם' (מדרש רבא בראשית ל"ט א').

אברהם אבינו צעד את צעדי האמונה הראשונים. הוא סלל בכפות רגליו את הדרך ואנו פוסעים אחר פסיעותיו. דרכו של אברהם דרכנו היא, ועלינו להביט לא רק אל מסקנותיו כי אם גם אל תהליך הבירור. החכמים המתארים את דרכו של אברהם, מגלים לנו איך צריך לפסוע איש רוחני, אדם של אמונה.

השלב הראשון- סקרנות

יסוד העולם הרוחני בנפש הוא הסקרנות. הסקרנות הטבעית, הילדותית, הצוהלת והמרעננת היא המנוע החם המלווה את כל הצמיחה הרוחנית. כדי להיות סקרן עלי להקשיב לעצמי, לתהיות ליבי, למחשבותי ומשם להתרומם.

בעולם של הצפת מידע והחשבת הלימוד כל כך קל לאבד את עצמנו ואת תהיות ליבנו הבסיסיות. וכשהשאלה לא נשאלת מתוכי, מנפשי, אפילו אם היא מדוייקת ונכונה, היא לא תאיר את חיי.

בלימוד התורה ובמיוחד בלימוד אמונה, הדבר חשוב ביתר שאת אם אני ניגש ללימוד ושוכח את הסקרנות, את המחשבו
יסוד העולם הרוחני בנפש הוא הסקרנות. הסקרנות הטבעית, הילדותית, הצוהלת והמרעננת היא המנוע החם המלווה את כל הצמיחה הרוחנית. כדי להיות סקרן עלי להקשיב לעצמי, לתהיות ליבי, למחשבותי ומשם להתרומם.
ת הפשוטות והשאלות הטבעיות שלי, איך אגלה אופק חדש? הבסיס הנפשי של צמיחה רוחנית היא סקרנות טבעית וכמו כל דבר טבעי, כדי לפתח אותה עלינו לחשוף גרגיר טבעי ולהעצים אותו עד שיסחוף את כולנו.

השלב השני – הכלה ואמון

הרבי מרדכי יוסף מאיזביצא (בעל "מי השילוח") ביאר שדברי המדרש "הציץ עליו הקב"ה" משמעותו שונה מ -'התגלה אליו'. אומר ה"מי השילוח" כי בסיסה של ההתגלות היא הקושיה, כאב השאלה. כך אמר לו הקב"ה 'הלא תראה בעצמך כי לעולם כולו לא קשה, ואין אחד מהם שם לב ואומר 'מי ברא אלה?' - ואך בעיניך יפלא' - ובתוכך בוערת השאלה 'ומהרעמות לבך תוכל לשער שבוודאי יש בורא... והוא האיר לבך ונפשך לשאלות אלו'. (מי השילוח לך – לך)

השאלה המבצבצת בליבנו, היא דלת לחידוש החשוב שאנו אמורים לגלות לעולם. כל אדם בא עם מתנות רבות לעולם, אולי החשובה שבהן היא המתנה הרוחנית. ובדור הזה יש פתיחות גדולה וחשיבות אדירה לגילוי המתנה הרוחנית שבתוכנו. לשם כך, עלינו לדעת לשמור על הדלת שמאחוריה היא מתחבאת – על השאלות והספקות שבנו, כי הנושאים הרוחניים הכואבים לנו הם הנושאים החשובים ביותר בעולמנו הרוחני.

עלינו לזכור כמו כן שכדי שיִפַּתחו לפנינו דלתות, עלינו לדעת לשאול נכון. שאלה נכונה מאופיינת באפיונים רבים, אחד מהם הוא שזו שאלה הנולדת מאמון. אמון שאנו עוסקים כאן בדבר גדול, שאינו מיתגמד עקב השאלה.

להכיל את השאלה בכל תוקפה ואת האמון בגדלותו, זו הדרך לפתיחת הדלתות לעולם הרוחני. כך אברהם, הכיל בקרבו את המבול ואת בלבול דור הפלגה, ושאלות אלו לא ערערו את הוודאות שיש כאן עולם יפה ומופלא ויש מי שמכוון ומנהיג אותו.

סקרנות, הכלה ואמון.