בחירת מקום מגורים

איך עלינו לנהוג בבחירת מקום מגורים? כאברהם המתגורר באלוני ממרא, או כלוט ההולך לגור במחיצתם של רשעים, ואולי אף מנסה להשפיע שם?

הרב שלמה שושן , י"ג בחשון תשע"א

יהדות ילדי שדרות מחזיקים רקטה
ילדי שדרות מחזיקים רקטה
צילום: ערוץ 7

אני מכיר מקרוב משפחות של חוזרים בתשובה, שהצטרפו לגרעין תורני, כשעדיין לא היו בשלים לכך, וסבלו קשיים ומשברים רבים. אכן, למשפחות עם חוזק ועוצמה, השליחות והמגורים במקום בו יתרמו ויפעלו, יהיו ברכה גדולה לכלל-ישראל וגם להם עצמן

בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה מבורכת, כאשר משפחות רבות ובעיקר צעירות, מבקשות לבנות את חייהן מחוץ ל'חממות' הדתיות המוכרות והנוחות, בשכונות ובישובים הדתיים.

מדובר לרוב ברצון להמשיך את המסגרת התומכת, ולשלב איתה שליחות ומשמעות של נתינה וחיבור לאוכלוסיה מגוונת, שרובה מסורתית וחילונית. אין צורך להרחיב בחשיבות תופעה זו, והברכה הגדולה שהיא יכולה להביא לכלל האומה, ובעיקר לעיירות הפיתוח, הזקוקות לתמיכה וחיזוק, הן בתחום הרוחני והן בתחום החברתי והכלכלי.

אין ספק שמדובר בצעד לא פשוט, שיש לו השלכות בתחומים רבים: חינוך, מציאת עבודה מתאימה, מעגל חברתי מתאים, סגנון חיים, תרבות הרחוב ועוד. בפרשת וירא אנו לומדים מאברהם אבינו, שיש מצבים בהם יש להיפרד משכנים רעים, כאשר יש חשש להשפעתם הרעה על החינוך לצדק ויושר.

מאידך, מאז שנכרתה ברית הערבות של ישראל זה לזה (גם במעמד הר סיני וגם בערבות מואב קודם הכניסה לארץ), חלה עלינו
אינו דומה גרעין תורני שיש בו בית מדרש פעיל, לכזה שאין בו. וזה וזה אינם דומים, למקום בו פועלת ישיבה גבוהה שבה לומדים ופעילים בחורים צעירים מלאי חיים ומרץ, יחד עם אברכים ורבנים תלמידי-חכמים העוסקים בלימוד ובחינוך.
חובה לעשות ככל יכולתנו, לקרב כל אחד מישראל בכל מקום וק"ו בארץ ישראל שבה אנו ממש כאיש אחד (עיין במשך חכמה, סוף פר' כי תבוא). השאלה הנשאלת היא איזה מחיר צריך ומותר לשלם עבור משימה חשובה זו?

ראשית, הדבר תלוי באופי ובמבנה של כל משפחה ומשפחה. יש משפחות שלא בנו עדיין את החוזק הרוחני הנדרש, ולכן אולי הן זקוקות לעוד מספר שנים לפני "שיצאו מהתיבה".

לדוגמא, לא הייתי ממליץ למשפחות של חוזרים בתשובה או מתחזקים, להקים גרעין תורני או להצטרף אליו, אלא לאחר כמה שנים טובות של חיים ולימוד בסביבה תורנית ותומכת. אני מכיר מקרוב משפחות של חוזרים בתשובה, שהצטרפו לגרעין תורני, כשעדיין לא היו בשלים לכך, וסבלו קשיים ומשברים רבים. אכן, למשפחות עם חוזק ועוצמה, השליחות והמגורים במקום בו יתרמו ויפעלו, יהיו ברכה גדולה לכלל ישראל וגם להם עצמן.

שנית, יש לבדוק את המסגרת הרוחנית שעמה תהיה המשפחה בקשר. אינו דומה גרעין תורני שיש בו בית מדרש פעיל, לכזה שאין בו. וזה וזה אינם דומים, למקום בו פועלת ישיבה גבוהה שבה לומדים ופעילים בחורים צעירים מלאי חיים ומרץ, יחד עם אברכים ורבנים תלמידי-חכמים העוסקים בלימוד ובחינוך.

מניסיוננו בשש-שנות קיומה של הישיבה בבית שאן, אנו רואים שלמרות התנאים הקשים בהם הישיבה פועלת ומתקיימת, אנו זוכים לפעול ולהתחבר לציבור רחב ומגוון, ובד-בבד קהילת הישיבה הכוללת את הרמי"ם והאברכים והתלמידים, גדלה והולכת ומתחזקת ב"ה. מציאותה של הישיבה ופעילותה הרחבה בקרב ציבור רחב ומגוון, מקרינים משמעות ועוצמה למשפחות, ואנו מתכננים בע"ה לקלוט אברכים נוספים בקרוב. לאט-לאט מתממש החזון, והתורה הופכת למגדלור של העיר וסביבתה, מה שמביא ועוד יביא, להצטרפות ולקשר של משפחות נוספות לישיבה וללומדיה.

זו הדרך השלמה והבטוחה ביותר לעניות דעתי, לממש את הערבות ההדדית ולהיות שותפים בקירוב הגאולה השלמה.

המאמר יפורסם בשבת הקרובה בעלון קוממיות