כל ישראל חברים

פרשת השבוע מהווה את הופעת הקדושה כסדרה בחיי ישראל. משמע, כל שבוע והופעת הקדושה התואמת לו המכתיבה מבחינה פנימית, מלמעלה למטה, את חיי ישראל.

חן בן-אליהו , ט"ז בחשון תשע"א

מקובל בעמנו ונהוג במקומותינו כי נער שהגיע למצוות עולה לתורה בשחרית של שבת וקורא בפרשת השבוע. אז למה בעצם פרשת השבוע? מדוע העניין הזה של פרשת השבוע כל-כך מרכזי בחיי ישראל ולמה 'טקס ההתבגרות' אצלנו מורכב מעלייה לתורה וקריאה בפרשה? (ולא, למשל, קפיצות בתוך חישוקי אש כמו באיזה שבט אפרו-אמריקאי?).
כל שאון החיים בארץ, כל חיי המעשה והרוח, במדיניות ובבטחון, בכלכלה, בחברה ובתרבות, הכל תכלית אחת ויחידה לו: השמירה על התורה, על הנשמה הלאומית שלנו, והעברתה מדור לדור, עד הגשמתה המלאה ועד עולם.

פרשת השבוע מהווה את הופעת הקדושה כסדרה בחיי ישראל. משמע, כל שבוע והופעת הקדושה התואמת לו המכתיבה מבחינה פנימית, מלמעלה למטה, את חיי ישראל ואשר ניתנת להתפרש בחיי ישראל, מלמטה למעלה. התורה, כידוע, היא נשמת ישראל. ספר התורה מייצג את נשמתנו הלאומית ומסמל את השראת השכינה בישראל. הוצאת ספר התורה בתפילת שחרית של שבת קודש, אירוע שיא בזמן שיא, מהווה בהחלט את פסגת השבוע בחיי ישראל, לפחות כל עוד אין לנו בית מקדש.

את המשפט הבא יש להפנים ולהבין היטב: כל שאון החיים בארץ, כל חיי המעשה והרוח, במדיניות ובבטחון, בכלכלה, בחברה ובתרבות, הכל תכלית אחת ויחידה לו: השמירה על התורה, על הנשמה הלאומית שלנו, והעברתה מדור לדור, עד הגשמתה המלאה ועד עולם. כל השאר אינו אלא הבל ואיוולת. ופיסגתם של שמירה והעברה אלו, כאמור, באה לביטוי מעשי בפועל ממש, בהוצאת ספר התורה והקריאה בו בשחרית של שבת, שעת השיא בכל שבוע של החיים הישראליים, משמע שעת השיא של עניין החיים בכלל, בחינת 'אתם הדבקים בה' אלוהיכם, חיים כולכם היום'.

מכאן שעליית הנער המתבגר לתורה והקריאה בה בציבור, כחלק מהציבור, היא משום הופעתו על הבמה המרכזית של חיי העם, בשעת השיא של חיי העם, נכון להיום, כעוד חבר מן המניין שהציבוריות כמו מעניקה לו בשעה זו את הסכמתה לקבלו אליה באשר 'כל ישראל חברים'.