גיבור ישראל

הרב מאיר כהנא, כשמו כן הוא ממשפחת כהנים, היה קנאי ומסור בכל לב ונפש למען עם ישראל. והאיר את האמת הפנימית הגדולה שהייתה יוקדת בנשמתו לרבים.

הרב אברהם מלמד , י"ז בחשון תשע"א

דעות נעשה לו חסד. הרב כהנא הי"ד
נעשה לו חסד. הרב כהנא הי"ד
צילום: אלבום משפחתי

עומדים אנו לפני ח"י חשוון יום הזיכרון לגיבור ישראל המנהיג הלאומי איש אמת הרב מאיר כהנא הי"ד זצ"ל שפעל במשך שנים למען עם ישראל, כבודו וביטחונו, שלמות ארצו ושמירת תורתו, במלאת עשרים שנה ליום רציחתו על קידוש ה'.

זכיתי להכיר מעט את הרב מאיר כהנא הי"ד משיעורים ספורים ששמעתי אותו, וכן מכמה שאלות בודדות ששאלתיו על דרכו, מכמה 'עצרות עם' שזכיתי לשמוע אותו, נואם בהתלהבות וסוחף את הקהל. ומתחבר אל הקהל העממי שבערים ובשכונות ושובה את לבו.

ובעיקר הכרתי את בנו הרב בנימין כהנא הי"ד עוד בימיו כבחור בישיבת 'מרכז הרב', אותו שאלתי השכם והערב על שיטת אביו. וכך הבנתי על בוריה את שיטת האבא הגדול והבן שהמשיך, דבקותם באמת הגדולה של התורה ללא פשרות. ועל כך רציתי לכתוב כמה מילים, מה למדתי מהם, ומה שלענ"ד כולנו יכולים ללמוד מדרכם הגדולה.

הרב מאיר כהנא, כשמו כן הוא ממשפחת כהנים, היה קנאי ומסור בכל לב ונפש למען עם ישראל. והאיר את האמת הפנימית הגדולה שהייתה יוקדת בנשמתו לרבים.

עוד מצעירותו הוא לא יכל לסבול את מעשי הנאצים בשואה ואדישות מדינות העולם לגורל היהודים הנטבחים. הוא לא הבין איך לא
הרב כהנא ראה ברוחו ובחזונו כי לא יכון "דו קיום" בין שתי האוכלוסיות היהודית והערבית, הוא הצהיר תמיד 'יהודים לציון וערבים לערב'. ושאף לחזון של 'גוי אחד בארץ'. ומדינה יהודית החיה לפי ערכי התורה.
עושים הכל כדי להציל את אחינו בשרנו הנמקים במחנות ההשמדה, ומדוע אמריקה 'המדינה הנאורה' לא פועלת למיגור מחנות ההשמדה? את הכאב הזה של השואה והעוול שנעשה לעמו הוא כאב תמיד, ונשבע כי לעולם לא יהיה כדבר הזה. אנו היהודים נקום ובעזרת השם נגן על עצמנו מפני אלו שעומדים עלינו לכלותינו.

כשבגר, לאחר שגדל בישיבה, והתעלה בתורה וצמח להיות תלמיד חכם, החל בנפשו הטהורה לפעול למען אחיו בני עמו. ראשית למען יהודי אמריקה, הקהילה בה הוא חי, פעל ולחם 'בליגה להגנה יהודית' למען כבודם של יהודי אמריקה נגד התנכלות האנטישמים שרצו לפגוע בהם ולהכותם ולהשפילם. הוא לחם למען זקיפת קומתם והצליח להביא לביטחון ושקט ליהודי המדינה.

לאחר מכן עשה זאת למען אחיו יהודי רוסיה, כשהקים קול זעקה גדולה באמריקה למען היהודים שישבו מעבר למסך הברזל. ולחם למען זכותם לצאת מרוסיה ולחיות כיהודים. מאבקיו ומחאותיו נשאו פרי ושלטונות רוסיה היו חייבים להעניק זכויות אנוש לאסירי ציון, ולשחרר יהודים שחיו מעבר למסך הברזל.

אך כשעלה לארץ, החל את פעולתו הגדולה מכולן, פעילות למען קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית אמיתית, המתנהגת לפי היהדות וחיה על פי התורה. הוא תבע את זכותו המלאה של עם ישראל על כל חלקי ארצו, ועודד את הגירתה של האוכלוסיה הערבית העוינת הנמצאת בתוככי מדינת ישראל ובאזורי יהודה ושומרון.

הרב כהנא ראה ברוחו ובחזונו כי לא יכון "דו קיום" בין שתי האוכלוסיות היהודית והערבית, הוא הצהיר תמיד 'יהודים לציון וערבים לערב'. ושאף לחזון של 'גוי אחד בארץ'. ומדינה יהודית החיה לפי ערכי התורה.

בארץ נתקל הרב כהנא בהתנגדות גדולה מימין ומשמאל כי רעיונותיו נתפשו כרעיונות 'לאומניים' ו'גזעניים', אך הוא בסך הכל רצה שעם ישראל יתיישב בארצו לכל גבולותיה וישלוט בה ביד רמה. הוא הבין אז את מה שהכול רואים היום, שאוכלוסיה ערבית גדולה היושבת בארץ תוביל בסופו של דבר להקמת מדינה ואוטונומיה עבורם, שהם לעולם לא יכירו במדינת ישראל, ואף יפעלו נגדה בכל דרך אפשרית, ורק הגירתם לארצותיהם, תאפשר הקמת מדינה יהודית אמיתית אידיאלית.

הוא חידד לראשונה את השאלה, איזו מדינה אנו רוצים, 'יהודית' או 'דמוקרטית'. ומה קודם למה?

הרב כהנא היה כעמוד אמת, שהאיר כאבוקה גדולה, וגם אם רבים לא הבינו אותו, הוא נשאר בשלמות דרכו ובתמימות אמונתו. הוא לא ניסה לטייח, ולא להתפשר על האמת שבקרבו, ואכן הדברים הפשוטים שעליהם דיבר - אחרי שנים ראו כמה צדק. הוא זעק על בקבוקי תבערה וסכינים שבהם מחבלים דקרו יהודים, ומתנגדיו לא הבינו על מה הרעש? אך אחר כך הבקבוקים הפכו לפצצות, והסכינים לרובים, ובפיגועי המחבלים נרצחו מאות יהודים בתוככי מדינת ישראל.

למרות ההתנגדות הגדולה לדרכו ורעיונותיו, הוא לא הרפה ולא התייאש, לא הרים ידיים ולא נחלש, ניסה פעם ופעמיים ושלוש להיכנס לבית הנבחרים הישראלי, עד שהצליח בגדול. 26 אלף אזרחי ישראל גמלו לו, ונתנו בו את אמונם ושלחו אותו להיות נציגם בכנסת, ועוד רבים רבים רצו להצטרף אליהם ולהעניק לו אמון אישי בהנהגתו. אך מפלגות הכנסת מימין ומשמאל מנעו זכות דמוקרטית זו.

בארץ, פעל, לחם, והטיף, הסביר ושכנע למען הרעיון הגדול של שלטון העם היהודי בארצו, ומיגור כל אויביו, למען היותו 'גוי אחד בארץ', הרב כהנא חיפש כל דרך אפשרית להפיץ את דרכו ורעיונותיו, בעצרות עם, בכנסת, במאמרים ובספרים, בנאומים ובשיעורים, חיפש כל דרך להפיץ את האמת שלו, האמת האלקית לפיה אנחנו בני עם סגולה, ואין לנו להתבייש בכך. ארץ ישראל שייכת לנו ורק לנו בלבד. 'הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב". אויבי ישראל הנלחמים בישראל אינם ראויים לרחמים, 'כי תצא למלחמה על אויביך' כשם שהם אינם מרחמים עליכם כך אתם אל תרחמו עליהם.
בפועל לא הצליח בחייו להגשים רעיונותיו הגדולים, אך הוא טמן את הגרעינים שהולכים וצומחים לאט לאט, אחריו קמה תנועה שהמשיכה ברעיונותיו בשפה עדינה יותר - תנועתו של השר רחבעם זאבי הי"ד.

הרעיון היהודי של התורה אינו מצטמצם לפרט בלבד, אלא הוא מאיר את חיי העם כולו, ורק בהיותנו נאמנים לתורה בכל דבר ודבר, תגיע אלינו ברכת ד'.

הרב כהנא הי"ד הצליח לעורר אלפים ורבבות לרעיונות המקוריים השלמים שהעלה, גרם לעליית יהודים רבים לארץ, החזיר לרבים את תחושת הגאווה היהודית, זקף קומתם של רבים, היה פה לאלפים רבים שדרשו אמת פשוטה של עם זקוף קומה הנלחם על ארצו וחרותו וביטחונו ללא מורא, שיודע שהאמת הינה רק אתו, ואין להתפשר עליה בשום פנים. ורק דבקותנו באמת האלקית תביא לנו את הכבוד המיוחל מעמי העולם.

אמנם בפועל לא הצליח בחייו להגשים רעיונותיו הגדולים, אך הוא טמן את הגרעינים שהולכים וצומחים לאט לאט, אחריו קמה תנועה שהמשיכה ברעיונותיו בשפה עדינה יותר - תנועתו של השר רחבעם זאבי הי"ד. וכן רבים מתלמידיו נאמניו המשיכו כל אחד בדרכו בפעילות למען התורה ויישוב הארץ, וכיום יש חבר כנסת בישראל הנושא את חזונו הלאומי.

אכן האמת הגדולה שהקרין הרב מאיר כהנא הי"ד תמשיך לחיות בלבם של רבבות בישראל, עדי יראו כולם עד כמה צדק, וקרנו תאיר. זה עתה הזמן לקרוא בישראל להכיר בפועלו, גם אלו שעדיין אינם מסכימים לפתרונותיו, הם אינם יכולים להתעלם מתרומתו הגדולה למען יהודי אמריקה, ולמען יהודי רוסיה, ולמען מניעת התבוללות בארץ. למען העלאת המודעות של היותנו עם סגולה ונבדל משאר העמים, והיותו דוגמא לאיש אמת הנאמן לערכים המואס בהבלי העולם החולף ובתככי הפוליטיקה, ולנגדו רק השליחות האלקית אשר לשמה נשלח לעולם.

תכונות אלו ועוד אשר עומדים לנס, ראויים להנצחה, לקרוא רחובות וכיכרות בישראל על שמו.

ובעזרת ד' עוד נזכה לחזון אחרית הימים, להיות 'גוי אחד בארץ' שמביא לעולם את דרך האמת דרך התורה, דרך ה' המוסרית ביותר בעולם, שרק על ידה יגיע לעולם השלום האמיתי המיוחל. ויראו הכל שאין סתירה בין היאחזות עם ישראל בארצו נחלתו והליכתו בדרך תורתו השלמה לבין השלום בעולם. ודווקא מתוך בניית המרכז של עם ישראל בארצו, יתקיים 'ונברכו בך כל משפחות האדמה', ויבוא הטוב והשלום לעולם כולו.