חדלון המעשה והמחשבה של הימין

יהודי עליך לנהוג כמנהג אבותיך בידיך ולא לקבל תורות חדשות של 'אתחלתא דגאולה' ושחורבן שלישי לא יהיה.

פרופ´ הלל ויס , ח' בכסלו תשע"א

הלל וייס
הלל וייס
צילום: עצמי

אמש נזעקתי לישיבה שהייתה במשרדי גרשון מסיקה בהיוודע 'ההפתעה' בדבר דרישתו של עבד אובמה, עבד אללה על המשך ההקפאה שהיא כלשון הסיסמאות של מועצת יש"ע וסוכניה מטות בנימין ושומרון: 'ההקפאה תחילת העקירה'. 'אטיאס יצאת דרעי',  ו'הפעם מתעוררים בזמן'. 'נתניהו תחת אזהרה'. הישיבה הייתה בראשות וביוזמת הבחור היקר ח"כ דני דנון ראש הליכוד העולמי והרעיונות כמו מאז תקופת ימית "לא תהיה עקירה בסיני" [1982 ] ללחוץ בטלפונים ופקסים על השרים ועל המשפיענים ועל ש"ס כאילו שלא היינו בסרט הזה ארבעים שנות מדבר.

משניסיתי להעלות את הרעיון  האלמנטרי שאין לנו כציבור מה לחפש בכנסת ובממשלה. אנו יהודים היושבים בארץ ישראל בשטח לב הארץ שהוכר כחלק מהבית הלאומי היהודי על ידי אומות העולם ומשעולם לא ישב בו עם אחר כמדינה וכחוק, החוסים בצילו של הקב"ה, שאין מחסה זולתו, מה יש לנו להתחנן במקום שבו רק שחיתות כל היום. חנופה ופחד ושנאת ישראל.

לעומת זאת עלינו כציבור יהודי לאומי ביש"ע להתארגן כיישות מדינית השוללת כל לגיטימיות של הכנסת ומדינת ישראל וכל הגויים לעקור או לגרום נזק ליהודי בשל לאומיותו ולפיכך אנו בעלי הזכות הבלעדית על הקרקע ועל המשפט ועל כל יושבי יש"ע הערבים. נתקלתי בקוצר רוח קיצוני כאילו אני התימהוני הידוע מהקללות בחברון עם העצות המטורפות ואילו המנהיגים הותיקים , ראשי המועצות שהביאונו עד הלום עם קבטיה"ם המופקרים והנרצחים מובלים מאבק שיש בו שורש וטעם.

לפיכך אני חייב  לערוך חשבון ולספר על חלק מהמהלכים בחודשים האחרונים כדי שידע הציבור וישפוט אולי יפקח עיניו בטרם תשקע עליו השמש ונמס.

לאחר שיהודה עציון פרסם מאמרו על רעיון 'נשארים ביש"ע' בעיתון 'נקודה' ז"ל בתקופת ניסן תש"ע ולאחר שפרסמתי מאמרי
לכן אני קורא לכל היהודים ומנסה לעורר בהם אחריות אישית ולאומית. הארץ כולה שלנו היא ואין לזרים חלק ונחלה בה ואין לשום יהודי סמכות לנהל את חיינו מחוץ לחובות והזכויות הלאומיות התורניות הפשוטות.
'אוטונומיה יהודית מעבר לקו הירוק' נפגשנו במטרה לפעול ביחד ולתאם עמדות. מאחר שיהודה עציון מאמין בקדושת מדינת ישראל וברעיון ששנית מצדה לא תיפול, שהוא אחיו של הרעיון 'לא תהיה נסיגה בסיני', כלומר שמובטח לה למדינת ישראל שתהיה קיימת לעולמי עד וכיוון שלא יכול היה לסבול את רעיון השלטון העצמי של היהודים נפרדו דרכנו אבל קם הגוף שנקרא 'נאמני ארץ' שעקרונותיו דומים: אנו נשארים במקומנו בכל מחיר באופן מאורגן ואחראי אך ללא תנאי.

הגענו לרב דוב ליאור שליט"א לשאול את דעתו ולקבל את ברכתו. שאלנו אותו אם מדינת ישראל עוזבת אנו נשארים? אמר כן, אבל תביאו לי מומחים שהדבר אפשרי. מצאנו מומחה בטחוני ומומחה כלכלי ברמות הגבוהות ביותר ואז אמר מזכירו: אבל הרב רוצה גם ראש מועצה שיגיד שזה אפשרי. ראש מועצה כזה לא מצאנו.

התגובה מצד ראש המועצה האמין ביותר הייתה מאין תביאו חלב?. האם יש לכם פרות? אתם מקלים על נתניהו לא לשלם פיצויים.

שוחחתי עם דניאלה וייס בביתה שיחה ארוכה מאוד, דניאלה ידידתי מאז חבריא א' . היא אמרה לי הסיפור הזה עם המומחים, הרי כך רימו את הרב אברום שפירא זצ"ל. גם הוא ביקש חוות דעת של בקיאין ואזי זמביש הביא לו את ה'בקיאין' והסוף ידוע. אבל בקשר לרעיון התארגנות הקהילות ביש"ע אמרה אמנם הרעיון יפה אבל אני גדלתי על ברכי מדינת ישראל ועל חינוך שקיבלתי בבית. לא , לא אוכל להצטרף. אני כפופה לרב משה לוינגר שליט"א ומה שיגיד אעשה.

ביקרתי בחברון  ודיברתי עם הרב משה לוינגר שליט"א שהוא חריף כדרכו מאז על אף האירוע המוחי שעבר והוא אמר לי במפורש אני בעד הרעיונות של נאמני ארץ רק זה יכול להציל את הישובים הקטנים. לחצתי את ידו. טלפנתי לדניאלה ואמרתי לה כה אמר הרב לווינגר. אמרה: מחר כעת חיה אני בחברון ואדבר איתו. אבל כרגיל היא ונערותיה עימה מאמינות שרק בהקמת המאחזונים ברחבי הארץ יבלמו את השטן.

וזאת טעות גדולה ומחרידה. לפני גירוש עזה הייתי במשרדה כשכיהנה כראש המועצה האזורית שומרון ובנתה שכונות שלמות ופרצה ימה וקדמה צפונה ונגבה. אמרתי לה,  שהחלטה פוליטית אחת מוחקת את כל מפעל חייה וכך הווה והלקח? עקשנות בלבד, התעלמות מכל הענין המדיני.

פניתי לחברי הטוב האהוב והנערץ אין בלתו משה פייגלין האומר לי מאז:  הלל, אני אתך, המהלך של נאמני ארץ מאוד חשוב. אני בעד ארגון הקהילות,  ואני אגיד זאת בקולי ואכתוב על כך מאמר אבל אני לא יכול להנהיג כי בחרתי במהלך אחר במהלך הנהגת הליכוד.

פניתי לחברי גדי אשל שאמר לי אני בעד הרעיון של פרלמנט יש"ע אבל לאחר המפולת אמש הוא אמר צריך רעיון קביל של 'כנוס את כל היהודים' שיהיה קביל גם על מסיקה, נו אדרבה.

לכן אני מזכיר לכל היהודים. סמכותכם כעם אינה נובעת ממדינת ישראל ובודאי לא מכנסת ישראל ובוודאי לא מממשלת ישראל ובוודאי ובוודאי לא מפורום השביעייה שהוא פורום שאינו חוקי ואין לו כל מעמד.

לכן אני קורא לכל היהודים ומנסה לעורר בהם אחריות אישית ולאומית. הארץ כולה שלנו היא ואין לזרים חלק ונחלה בה ואין לשום יהודי סמכות לנהל את חיינו מחוץ לחובות והזכויות הלאומיות התורניות הפשוטות. לכבוש לשבת ולרשת את ארץ ישראל כולה ולא לעזבה בידי זולתנו ובאופן מעשי כל יהודי בעל רגש לאומי לא יראה במוסדות מדינת ישראל במצבה כיום מוסדות ייצוגים של העם היהודי . הממשלה הזאת על כל שריה הפרה את חובת הנאמנות כלפי העם היהודי וכלפי המדינה היהודית והיא כלל אינה יכולה לעבור את חוק האזרחות מפני שהצטרפה באופן מלא לאבו מאזן.

הציבור הגר ביהודה ושומרון, בעיר העתיקה ובשכונות הירושלמיות ובגולן ומגורשי קטיף הוא הציבור שצריך להגדיר את זהותו כמדינה יהודית בארץ ישראל למען כל ארץ ישראל ולמען שלום העולם. על כל קהילה יהודית בארץ ובעולם לבחור את הנהגתה כמנהג גוברין יהודאין ואת רבניה והללו ההנהגות המעשיות והרוחניות הן הנציגות של פדרציית הקהילות, השבטים, העדות והישובים בכל מקום ומקום והללו יבחרו את הנהגות האזור ואת ההנהגות הארץ וממילא את מערכת המשפט.

בדברים אלה אני מבטא את רעיונות "נאמני ארץ" שבראשו עומדים הרב וולפא, הרב ישראל אריאל, והנשים החילוניות ענת לבני ורותי איזיקוביץ וקטי כהן הדתית מגבעת שמואל ועוד לוחמי צדק יהודיים ומחברי הסנהדרין שנשאם לבם וכן ברוך מרזל וגם איציק שדמי ראש מטה בנימין ואליו מחובר הארגון החרדי חלמי"ש[חרדים למען יהודה והשומרון] שפקד 8000 איש חרדים למען מנדט יהודי לאומי בכנסת.

יהודי עליך לנהוג כמנהג אבותיך בידיך ולא לקבל תורות חדשות של 'אתחלתא דגאולה' ושחורבן שלישי לא יהיה. הפסוק ו"השלישית תיוותר" נדרש בגמרת סנהדרין בדיוק הפוך ממה שנושאיו מציגים  אותו כעת [במקור ראשון במאמר משבת "ויצא"] ממדרש תנחומא כאילו הבית השלישי לא ייפול כהבטחת הרב הראשי יצחק אייזיק הלוי  הרצוג זצ"ל ואישים תורניים מורמים מעם.

המדרש המקובל והנורמטיבי הנובע מנבואות כל הנביאים הוא שרק שליש העולם יוותר במלחמה הקרובה לבוא וכל הנכתב לחיים יוותר בירושלים בהר ציון, הר  בית ה' שבו תהיה פליטה.