ערוות הארץ

כעת יש להלביש את הארץ במדים, בינתיים במדי חאקי ובקסדות ולהוריש את האויב ולהיות נאמן לבני ברית ללא שיור.

פרופ´ הלל ויס , כ"ט בכסלו תשע"א

הלל וייס
הלל וייס
צילום: עצמי

השריפה הגדולה גילתה את קלוננו. אין בעל הבית לארץ הזאת לא מבני בשר ודם. בוודאי לא הישראלים והחשש המעלה עשן הוא שגם לא היהודים. בשביל מה וועדת החקירה? נשכבה בבושתנו.

עשרות שנים מופקרים הנגב והגליל לשלטון הערבי בעידוד נמרץ של כל ממשלות ישראל חדלות האישים ומציתות האש. ממשלות שהשלו ובגדו בדרוזים והפכו את חלקם לאויבים. כפי שבגדו בצד"ל ובמשת"פים ונתנו להם להיתלות על עמודי חשמל בקאבטייה ואין מושיע.

לפני כשנתיים שלוש באה ל"סנהדרין" שאני נאלץ לשימו במרכאות, כי הרי הקורא יודע כביכול שזהו גוף מגוחך ויומרני, שאני חבר בו, באה משלחת של נכבדים דרוזים ובקשה עזרה בין השאר בשאלות של דלית אל כרמל ועוספיה כמו כפיית איחוד בין הכפרים שהפכו לערים, בענין הפקעות של כביש 6 ובענין ביקור משפחות בסוריה ובנושאי קהילה וחינוך.

נפגשנו איתם חמש פעמים. ביקרנו ביד לבנים של חללי הדרוזים במערכות ישראל בסוף עלתה פרשת פקיעין ביוזמת הדרוזים. פרשה קשה מאוד מבחינת התנהלות הדרוזים והמשטרה.

הדרוזים החריבו את היישוב היהודי בפקיעין! בישיבה משותפת שהתקיימה בכפר אחד מהנכבדים בישיבה שהתנהלה בבית המועצה המקומית, אל"מ מילואים גדעון טופאח שמו אמר יהודים לא צריכים לגור בפקיעין וגם לא בחברון.

העמדתי אותו על מקומו והמהלך כולו נשתבש בגלל שהמועצה לא כיבדה את ההחלטה להוציא הודעה משות
עשרות שנים מופקרים הנגב והגליל לשלטון הערבי בעידוד נמרץ של כל ממשלות ישראל חדלות האישים ומציתות האש. ממשלות שהשלו ובגדו בדרוזים והפכו את חלקם לאויבים. כפי שבגדו בצד"ל ובמשת"פים ונתנו להם להיתלות על עמודי חשמל בקאבטייה ואין מושיע.
פת שאחד ממרכיביה היה קידום החינוך הדתי הדרוזי. חינוך ממלכתי דתי דרוזי בהדגשת מצוות בני נוח כפי שהדרוזים מבינים אותן.

דברים דומים קרו עם הנהגה בדווית. השייח' אל הוזיל בא פעמיים לדיונים בסנהדרין וביקרנו ברהט.

השייח' אל הוזייל אמר אנו הטעייא, היינו פעם יהודים אבל טעינו בדרך. לחברינו צבי מסיני יש חזון מרחיק לכת בעניין יהוד או השבה ליהדות של בדווים ודרוזים וחלק מערביי ההר. רק לאחרונה אמר ח"כ איוב קרא שמבחינתי הנפשית [לא ההלכתית] הוא יותר יהודי מרוב היהודים.

שהדרוזים הם חלק משבטי ישראל. הנכבדים הדרוזים הזקנים שדיברו איתנו שלפו כתבה שיש להם הגן המפורסם הגן הכוהני הגן הזכרי Y .

בעיבוד מקראי-אגדי בני יתרו[נבי שועייב] הם גם בני הקיני שסרו מעמלק שניתן להם דושנה של יריחו ויהיו שוערים במקדש וגדולה הברית שנכרתה עם יהונדב בן רכב אבי השושלת, אבי הרכבים[ירמיהו ל'] מהברית שנכרתה עם דוד המלך שנאמר לא ייכרת איש לפני כל הימים.

אילו היו יהודים אמיצים, בני השומר הקדמון כמו חלק מאנשי העלייה הראשונה והשנייה ואנשי היישוב הישן כמו הרב עקיבא יוסף שלזינגר ואליעזר ראב, אביו של יהודה ראב חורש התלם הראשון בפתח תקוה חרדים לאהבת ארץ ישראל ואהבת הבריות ונוקטים בעקרונות הברזל של ז'בוטינסקי להיות עם נדיב , גאון ואכזר הארץ הייתה מכוסה ירוק וההרים היו מטיפים עסיס וכל הגבעות בשומרון מתמוגגות ולא נמוגות.

כעת יש להלביש את הארץ במדיםבינתיים במדי חאקי ובקסדות ולהוריש את האויב ולהיות נאמן לבני ברית ללא שיור. להעמידם במקום כשצריך ולכבדם כשצריך אבל כמו בנים סוררים לדעת שהם קרובים קרובים ובוודאי שלא נשכח לאהוב כל איש ישראל .

אם יישכם רוצים להציל את עם ישראל מיד עושקיהם כוח יש אכן להעמיד בכפייה שלטונית סנהדרין בלתי תלוי בשלטון בישראל גם אם השלטון החשמונאי ירצח את חברי הסנהדרין.

כל עוד שלא יהיה בית דין מרכזי של תורה בעם ישראל אין עם ישראל אלא אופציה בלבד וכן מדינת ישראל. עניין בית הדין המרכזי מצוין בפרשת שופטים ושוטרים: וקמת ועלית אל השופט אשר יהיה בימים ההם ויפתח בדורו כשמואל בדורו והוא באופן פוטנציאלי קיים בכל הדורות שנאמר אספה לי שבעים איש מזקני ישראל וכל מקום שכתוב "לי" לשעה ולדורות.[כל הכמו ציטוטים מהזיכרון, אין לי כעת זמן לבדוק]

עם אינו יכול להתקיים אפילו שעה אחת ללא מערכת משפט אותנטית לו שהחילונים ברוסיה ב1918 קראו לה משפט עברי כמו השפה העברית והקימו למענו עמותה. אנו מתכוונים למשפט התורה, אבל לצערנו אפשר בשלב ראשון להסתפק במשפט העברי אולי.

כל ענין הסמוכים דאורייתא מיותר כיום לחלוטין כמו בתי הדין הסקטוריאליים או המלחמות בתוך הציונות הדתית מי הם היורשים האמיתיים של הרבנים הגדולים אברהם שפירא זצ"ל והרב מרדכי אליהו זיע"א.

המאבקים הללו מתישים את דמי ישראל. אבל כמובן שכל פורום וכל מסגרת כמו רבני צוהר הם מסגרות סקטוריאליות גם אם מתאמצים מאוד לנקוט בשיפולי גלימת הכנסת ולהציע הצעות חוק משלימות. ללא בית דין של כלל ישראל, מועצה משותפת של גדולי ישראל ללא בחירה מגזרית פוליטית מפלגתית אין תקנה לישראל. שום וועדת חקירה לא תעזור כי העקרון של "חייך קודמים" נמחץ על ידי הערכים הפסולים של בית המשפט העליון שהחליט את ההחלטה הגזענית ביותר מאז ומעולם. מדינת שיראל היא מדינת כל אזרחיה. הצבא ינהג במדיתיות ולא יהיה מילטרסיטי.

שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך למען תחיה וירשת את הארץ לעומת זאת בבית המשפט בצפת כל השופטים ערבים. כדאי הוא מינוי הדיינים הכשרים. איני מתכוון להגן על הסנהדרין הדל שלנו. אני בא להסביר מהי אחריות לאומית לרב אלישיב, לרב עובדיה, לרב שטיינמן, למועצת גדולי תורה ולמועצת החכמים ולרבני הציונות הדתית ולסאטמר ולעדה החרדית. דמי ישראל בחגורתכם. לאלו שפסקו בעד תענית גשמים ואלו שאמרו שהממטרות מהוות תחליף ואין להתענות. אתם מפקירים את הארץ ומכשירים את המלחמה הבאה. התייצבו והיו לאנשים.

כל העניין אינו בא להתנשא על השלטון ואפילו לא על בית המשפט אלא להוציא את העגלה מהבוץ. הלוואי שכבר היה בוץ. אומנם מודים אנו על כל טיפה וטיפה, אבל מחר בגיזה חוזר החורב וועדת חקירה לא תעזור אם השלטון לא יבין כי האזהרה שקיבל יחד עם כל עם ישראל מצריכה תיקון מן היסוד.

לעמוד על המשמר יומם ולילה ולתקן כל התקנות הנדרשות ולהפנים כי כל רגב בארץ ישראל הוא כל ארץ ישראל. הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה. הארץ שאתה מכון להיהרג עליה לך אתננה.

האם יוכלו זקני ישראל לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה? לא! כל הגנה על סקטור בלבד היא שפיכות דמים.