על האוניברסיטה 'הדתית' 'בר אילן'

הרב דוד דרוקמן מתייחס במאמרו למייסד אוניברסיטת בר אילן על רקע הטענות כי אגודת הסטודנטים בחדשה משפת פעולה עם ארגוני שמאל.

הרב דוד דרוקמן , י"ח בטבת תשע"א

באתר ערוץ 7 התפרסמה כתבה זועמת כי אגודת הסטודנטים החדשה באוניברסיטת "בר אילן" - עוסקת בפעולות אנטי דתיות תוך שיתוף פעולה עם ארגוני שמאל מובהקים, "הם ארגנו הפגנות מאוד אנטי דתיות כנגד חוק האברכים, ואירגנו סיורי גדר ההפרדה בירושלים מטעם ארגון עיר עמים, סיורים שנועדו לעודד את הסטודנטים לתמוך בחלוקת העיר".

העובדה המקוממת הזו, מחזירה אותי לדברים שהבעתי במהלך חג החנוכה השנה בפני אברך יקר ירא שמים ובן תורה המוגדר כ"ציוני דתי". ואקדים למען הגילוי הנאות, כי "התווית" של כותב שורות אלה הינה בהחלט 'חרדית', אם כי אני רואה את עצמי כיהודי ציוני מכוח תורתנו הק' נטו, דהיינו לא "ציוני" (במרכאות), אגב, מכח זה, בין היתר, אני מתחבר באהבה גדולה לציבור היראים והשלימים והחרדים לדבר ה' (ללא מרכאות) המתקרא 'חרדל"י'.

* * *

"פך השמן הטהור חתום בחותמו של כהן גדול"; המשפט הזה יחזור על עצמו מסתמא בימי החנוכה מאות פעמים מפיותיהם של דרשנים ורבנים, יצוטט רבות בכתבי עט ומוספים תורניים, כמתבקש ביומין עילאין דחנוכה.

"פך השמן הטהור" הלא היא התורה הקדושה, אותה חפצו היוונים והמתייונים לטמאות. "להשכיתם תורתך" נאמר בנוסח ההודיה בתפילה; היוונים-המתיוונים לא התנגדו לערך הנכבד של התורה. הם היו מסתמא בעד חידוני תנ"ך, ואף ציטטו והתפעלו מ"מוסר הנביאים" ו"מחכמתם של חכמי ישראל". המלחמה האמיתית שבין כוחות האור של "כהניך הקדושים"-החשמונאים לבין טומאת יוון התמקדה לא על התורה סתם – אלא על קדושת התורה. "שמן זית" המסמל את חכמת התורה – למה לא? אבל חכמת התורה כפי שהיא חתומה וסגורה בחותמו של הכהן הגדול מאחיו, חכמת התורה במקוריותה, בצביונה ובשלימותה -זה לא! ולכן בתפילת "על הניסים" לא נאמר שהיוונים זממו וגזרו "להשכיחם התורה" - אלא "להשכיחם תורתך" דייקא,
"אוניברסיטת בר אילן" ראו אנשי המזרחי את "פאר האינטליגנציה הדתית", "שילוב של תורה עם דרך ארץ", משל הם ממשיכים את דרכו של 'הנשר הגדול' רבינו הרמב"ם שהיה גם רופא, ומסתמא ראו בכך אף את אחד מסממני וסימני ה'אתחלתא דגאולה'
כלומר: התורה שלך קוב"ה, התורה כפי שניתנה לנו מפי הגבורה בהר סיני ברתת ובזיעה

* * * *

זכור לטובה אותו גאון ישראל מרן הנצי"ב זצ"ל שהיה מייסדה, מחוללה וראשה של ישיבת וולוז'ין המפורסמת והמעטירה. הוא הנצי"ב זצ"ל פתח את הישיבה, והוא זה אשר גם סגרה על מנעול ובריח. וכל כך למה? בין היתר, עקב תביעות השלטון הרוסי דאז להכניס למסגרת הלימודים בישיבה 'קצת' שיעורים ללימודי השפה הרוסית (עיין-ערך: ה'ליבה', כמו ערך: ה' חיים אמסלם).

לנציב זצ"ל היה בן זקונים, הלא הוא הרב מאיר ברלין ז"ל, שלימים המיר את שם משפחתו ל'בר אילן'. הרב בר אילן הצטרף לחוגי 'המזרחי'. ברם, חשוב לציין כי 'המזרחי' של פעם צביונו החיצוני לפחות היה רחוק כת"ק פרסא ממה שמוכר לנו כהמפד"ל- 'המזרוחני'ק" בעגה החרדית המצוי דהיום. עובדה שנראית לבן דורנו כתמוהה, אבל בכל זאת עובדה: לא מעט גדולי תורה, ואף אדמורי"ם חשובים היו קשורים בצורה זו או אחרת לרוח 'המזרחי', ולא כאן המקום לנתח תופעה מורכבת זו.

אף הרב בר אילן עצמו היה יהודי יקר, ענף עץ אבות, מוקיר רבנן והוא גופיה צורבא דרבנן. הוא זכה להיות מייסדה, עורכה ויוצרה של "האנציקלופדיה התלמודית" הנודעת לשם ולתהילה. הרב בר אילן כאוהב רבנן ותלמידיהון אף תמך במלא עוז בבני תורה ובחובשי בית המדרש ואף הקים בשעתו את "מפעל התורה לבני הישיבות" (והכוונה כאן לישיבות האורגינאליות הקדושות) – מפעל שסייע בטיפולים רפואיים עבור בני תורה, ועשה זאת יד ביד עם ידידו הגרצ"פ פראנק זצ"ל רבה של ירושלים.

הרב מאיר בר אילן היה דודו של ...הגרי"ז מבריסק זצ"ל, ואולי זה לא ימצא חן בעיני 'קנאי' ו'סיריקי' דורנו; אבל ר' וועלוואלע זצ"ל נהג בדודו עם כל ההידור את ה"מבשרך לא תתעלם", והיה מטייל עם שאר בשרו הרב מאיר בר אילן ברחובה של עיר וממתיק עמו שיחה כאחיין אל דודו.

אין זה סוד שגדולי ישראל מצוקי ארץ אשר מפיהם אנו חיים ומימיהם אנו שותים לחמו בתוקף ב'מזרחי'. אף ה'חפץ חיים' בעל 'שמירת הלשון' לא ראה סתירה בין הזהירות ב'שמירת הלשון' לבין מאבקו חסר הפשרות נגד 'המזרחי'.

* * * * *

לאט, לאט, 'התבררו והתלבנו דברים', ובנו של הרב מאיר בר אילן – פנחס בר אילן היה למנהלה של "אוניברסיטת בר אילן" שנקראה על שם אביו הרב ז"ל. ב"אוניברסיטת בר אילן" ראו אנשי המזרחי את "פאר האינטליגנציה הדתית", "שילוב של תורה עם דרך ארץ", משל הם ממשיכים את דרכו של 'הנשר הגדול' רבינו הרמב"ם שהיה גם רופא, ומסתמא ראו בכך אף את אחד מסממני וסימני ה'אתחלתא דגאולה' ..... (אגב זה, יש לציין שמפרשי ספר ה'תניא קדישא' מבארים את דברי 'בעל התניא' המביא דוגמא מהרמב"ם והרמב"ן ז"ל שעסקו ב'חכמות חיצוניות", ופירושו שכוונת אדמו"ר הזקן 'בעל התניא' היא – שרק מי שנמצא בדרגתם של מלאכי עליון כהרמב"ם והרמב"ן וסיעתן מותר היה להם ללמוד חכמות חיצוניות, וכפי שכבר הגדירו שאצל הרמב"ם היה לימוד החכמות החיצוניות בגדר של "רקחות וטבחות לתורה" בלבד).

הרב בר אילן מסתמא מתהפך בקרבו בראותו את "ילדיו מעשי ידיו" המחללים את זכרו. כולם מדברים כי מהאוניברסיטה הזו יצא יגאל עמיר. אבל שוכחים ומשכיחים כי אך לפני כשנתיים פירסם אחד מהמרצים של אוניברסיטה זו (פרופ' טואף) מחקר הסטורי, ולפיו, "עלילות הדם" המפורסמות על יהודים שמשתמשים בדם תינוקות נוצרים לצורך אפיית מצות – תופעה כזו אליבא ד"חוקר" זה, כאמור, בעבר, חלק מסגל המרצים של האוניברסיטה ע"ש הרב מאיר בר אילן – לא הייתה אליבא 'מחקרו' תלושה מן המציאות..... הא לך פאר האינטליגנציה הדתית נוסח 'המזרחי'. לא לזה ציפה ולא לזה צפה הרב מאיר בר אילן.

טובה גדולה עשו לדעתי המולי"ם של 'האנציקלופדיה התלמודית' ובכרכים האחרונים שוב החזירו עטרה ליושנה, והדפיסו את שם משפחתו של מייסד 'האנציקלופדיה' לא כ'בר-אילן' אלא כ"הרב מאיר ברלין", בודאי עשו בכך נייחא רבא לנשמתו, לכבודו ולכבוד בית אביו.


* * * * *

בימים אלה, יצאו רבנים גדולים, ביניהם גם 'חובשי כיפות סרוגות' וגם 'חרדים', בהתרעות וזעקות שבר נוכח כיבושה של עיה"ק צפת ע"י ערבים. כן, אותה צפת שהרבה דם יהודי נשפך על כיבושה מידי הישמעאלים בתקופת מלחמת השחרור, הולכת ונכבשת שוב רח"ל על ידם, ולהבדיל הפעם, ללא לחיצה על הדק של אקדח..... (יודעי דבר מספרים, כי כבר עשרות בנות יהודיות נלקחו לנשים ע"י אלה שעליהם אומר הפסוק "והוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו").

וכי יבוא השואל וישאל מי הגורם הישיר להשתלטותם של ערבים על צפת? לא יאומן: הגרמא בניזקין היא "פאר האינטלגינציה הדתית" המדוברת לעיל; כן, אוניברסיטת בר אילן (אשר יתכן שחלק מהרבנים הצועקים היום 'חי וקיים' – הם או נשותיהם, השתלמו בה). בקצור" "בר אילן" ע"ש הרב מאיר בר אילן בנו של הנצי"ב הקימה שלוחה בצפת, כאשר 75% מהסטודנטים-יות הלומדים שם הינם בני ישמעאל..... אכן, ללא כל ספק סימן מובהק לשילוב "תורה עם דרך ארץ" נוסח הרש"ר הירש זצ"ל.

מצד אחד חשבתי, שיפה יעשו פטרוני האוניברסיטה לאור סיטואציה הזויה שכזו שיסירו את שמו של הרב מאיר אילן לפחות מ'השלוחה' הערבית הלזו. ברם, בהשקפה שניה, חושבני, שאדרבה – טוב שהשם יוותר ויישאר – וזאת במטרה שישמש הדבר כ'תמרור אזהרה' ו"אות לבני מרי", מה עשויות להיות ההתפתחויות והתוצאות המטורפות של נגיעת ידי אדם אף כחוט השערה ב"פך השמן הטהור" של קדושת התורה. זה התחיל בעירוב של לימודי חול ביחד עם 'כולל' הקיים באוניברסיטה, המשיך בפרופסור מעודד אנטישמיות (ועדיין לא נגענו ב"בקורת המקרא" הנלמדת במוסד זה), ועד...לכיבוש עיה"ק צפת ע"י ערבים, וכל זאת: בגינה ובזכותה של שלוחת האוניברסיטה שע"ש הרב מאיר בר אילן ז"ל.

הרב מאיר בר אילן – ברלין בודאי מתייפח ומתחנן בעלמא דקשוט לפני אביו הקדוש הנצי"ב זצ"ל שיעורר רחמים לפני כסא הכבוד, וכפי שנסגרה ישיבת וולוז'ין בשעתה ע"י אביו עקב המזימה של נגיעה קלה של טומאה ב"פך השמן הטהור" – כך, בימים ההם בזמן הזה, יופרד ויוצל (מלשון הצלה) השמן הטהור ויוחזר למקורו לפך החתום הרמטית בחותמו של "הכהן הגדול" - גדולי וצדיקי הדורות .

לאור כל הנ"ל, יש גם לקוות ולייחל שחלק מהלוחמים החוששים בצדק רב מכיבושה של צפת ע"י הערבים, אולי יסיקו מסקנות ויפיקו לקחים מ'האוניברסיטה של החיים', ו'שר ההסטוריה' ילמדם בינה והשכל מה תוצאותיה של סטיה אף כמלא הנימה מהדרך המקודשת המסורת לנו מדור דור, ויסיקו את המסקנה הבלתי נמנעת, כי אם אין תורה (בשלימותה, קדושתה וטהרתה) – לא רק שאין 'דרך ארץ', אלא אובדן הדרך התורנית השורשית מביאה שאין אפילו סתם 'ארץ' וכך אפשר רח"ל לאבד בידיים את ארץ הקודש!

וה' יזכנו בימים ההם בזמן הזה ויוציאנו מאפילת טומאת יוון, ויזכנו לאור באורם של נרות השמן הטהור- "נר מצוה ותורה אור" ללא פשרות, ואור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו במהרה לאורו!