הפסיכופתולוגיה של האקדמיה החשוכה

זמנכם עבר! המיעוט הקטן והפתטי בו אתם שרויים עומד להחליף את המצב בו נמצאתי אני שנים ארוכות מאוד. אינכם רלבנטיים!

פרופ´ הלל ויס , ה' בשבט תשע"א

כנופיית אקדמאים מזן מסוים, כרגיל, חברה להתנכל בדואר זבל ממוחזר על המרכז האוניברסיטאי באריאל ולנסות להחרימו אחרי כשלון חבריהם האומנים, כביכול, שניסו להחרים את היכל התרבות.

זמנכם עבר! המיעוט הקטן והפתטי בו אתם שרויים עומד להחליף את המצב בו נמצאתי אני שנים ארוכות מאוד. אינכם רלבנטיים! יותר ויותר צבורים נורמטיביים מתפכחים מן השקרים הזדוניים בהם הלעטתם לא רק אומה שלמה, העם היהודי, אותו דנתם למיתה, אלא את העולם המערבי, כמעט כולו.

המושגים "זכויות אדם", "דמוקרטיה" ו"גזענות" נחמסו על ידיכם במסכת פסאודו - פילוסופית פרזיטית שבה הרעלתם את עולם המחשבה והרוח. כתבתי על כך מאמר מפורט בכתב העת "נתיב" ב1996. המושגים שלכם אינם בשום מילון. זאת עשיתם לאחר שעקרתם את מושג הלשון מן העולם, משמעותם היציבה יחסית של המילים והמושגים וערערתם על מושג התודעה. ממילא ערערתם על מושג החוק ועל מושג השלטון ועל מושג התרבות.

הרסתם את האנתרופולוגיה, הסוציולוגיה, המשפט, חקר ההסטוריה, הספרות הקלאסית ולמעשה גם את הכלכלה. ראו את מצב היורו ומצבה של ארצות הברית ואת עליונותה של סין. החזון "המשיחי הגלובלי"הפך לקריקטורה של השטן. בועת הכלכלה המוצלחת של ישראל לא תעמוד לה ביום הדין! ביום בו יפלו המדרגות.
אתם מלעיטים ממש כמו מוסלמים, מן הפרמיטיביים ביותר, את העולם במסכת שקרים לא פחותה כמו בשימוש במושג 'נרטיב' וקידושו ובמושג 'צדק פואטי' המתחזה למושג לגיטימי בפרשנות חוקים שהיא זדונית ואנטי היסטורית

אתם מלעיטים ממש כמו מוסלמים, מן הפרמיטיביים ביותר, את העולם במסכת שקרים לא פחותה כמו בשימוש במושג 'נרטיב' וקידושו ובמושג 'צדק פואטי' המתחזה למושג לגיטימי בפרשנות חוקים שהיא זדונית ואנטי היסטורית. פרשנות המסתירה מן הציבור מידע או מעוותת אותו ובעיקר בנושא הזכויות הלאומיות של העם היהודי בארץ ישראל, בעיקר על פי המשפט הבינלאומי, שהן זכויות על שני עברי הירדן כפי שקיבלה על עצמה בריטניה בכתב המנדט, זכויות שעדיין לא פקעו על אף כל החלטות המדינות הרודפניות להכיר ביישות זרה בארץ ישראל. מהלך שלו אתם אחראים יותר מכל.

במקום להגן על עמכם בחרתם להזדהות עם גדולי אויביו שאתם יודעים בדיוק את שמם תחת השמים וזה בדיוק מה שאתם. ועידת דרבן מתמדת המרעילה את העולם בטענה שהציונות היא גזענות. במשך הזמן התקדמתם עוד יותר ושללתם כל לאומיות חוץ מהפלשתינית. ככל שהשקר היה גדול יותר כך הגנתם עליו יותר. כך בארכיאולוגיה, כך בחקר התנ"ך.

במשך שנים ניתן לשמוע את ההרצאות בכנסים המגעילים שלכם. רק בשנה שעברה שמעתי באוניברסיטה בר אילן בכנס יחד עם הקרן החדשה לישראל שעסק בעניני הסמכות בצבא את הפרופסור ס"ל [סכנה לציבור] אומר שהממשלה היא הריבון והצבא מייצג את הממשלה והוא של הממשלה בזמן שהוא כאיש מדעי המדינה אמור לדעת מתוך ידע אינטואיטיבי אלמנטרי שהריבון הוא העם ולא הממשלה. באמצעות השקר הזה הוא וחברו מהמכונים לדמוקרטיה שהתחזה לפרופסור, תואר שמעולם לא קיבל, הצליחו להרעיל ולטמטם את צבא ישראל באמצעות מושג המיליטריזם שכביכול אינו לגיטימי בצבא ויש להתנער ממנו. גויסו עדרי פסיכולוגים כדי להכשיר את מלאכת הגירוש ועדרי רבנים הנאורים למחצה שהלכו בעקבותם.

לאחר מלחמת לבנון השנייה הוטס מן הצבא אחד מגדולי המרעילים שהשפעת הסם שלו לא פגה עד היום הזה, האלוף שמעון נווה, שהפך את הצבא לצבא המצגות לישראל. לצערי הבלי רעל שמפיץ הקצין החינוך הראשי מר שרמייסטר, שאיני יודע אם שורש שמו קרוב יותר לגרמנית או לערבית, בעניין פסק הרבנים, מעידים כמאה עדים עד כמה הצבא אינו ערוך רוחנית ברמות הפיקוד העליון למלחמה מסדר הגודל הצפוי. אלף כבאים וגם לא מאה אלף לא יוכלו להתמודד עם הזוועה הצפויה וכל הניסיונות העלובים של ראש הממשלה להכשיל את אלי ישי באמצעות נזיפות על מכתבי הכיסוי לא יועילו.

ישנה חידלות פרעון בטחוני חמורה גם אם לא תהיה כל פצצה גרעינית. בדרך שבה ישראל הולכת היא תובס ללא ירייה אחת. ישראל הרשמית עדיין מאמצת את מכתב "הפרופסורים" מן השמאל. כל עוד אין בניה בחדווה באריאל ובכל מקום בארץ ישראל המכתב מנצֱח !

הרב הכי פרימיטיבי, כיום, נאור יותר מכל פרופסור. אין כיסוי במציאות של היום למדינת ישראל ומוסדותיה. היא ממשיכה עדיין אם כי פחות מאשר לפני שלושה חודשים להתאים את עצמה למחריביה.

להאמין באקדמאים למינם מן הזן שכתב את העצומה להחרמת המרכז באריאל.

הרוח הזאת, הנפשעת, חילחלה לכל שדרות העם ובפרט לאליטות. אם מוסדות פיננסיים ועורכי דין עוסקים בשקיקה במכירת הארץ מתוך מניעים נאורים ותאוות בצע יחד עם מאה חברות שבונות את 'ראוובי' ומחרימות את מדינתם ברוח הפרופסורים על מה יש לדבר? האם יש הבדל בין פעילותו ואחריותו של בנק לאומי בנושא וחברת ההשקעות ד"ש איפקס המוכרים שכונה שלמה לנציג של "המדינה שבדרך". האם הם שונים ממכתב האקדמאים. שניהם כמו ביטוי מובהק של מעשה בגידה על פי החוק הפלילי. העברת שטח של מדינה ריבונית לאויבי ישראל.

בגלל הפרופסורים ההומניסטיים כביכול, ראשי המכונים לדמוקרטיה, ימותו במלחמה הקרובה מאות מליונים של בני אדם, שנותרו חסרי מגן, פי אלף מאשר לאחר מלחמת העולם הראשונה שבהם הצליחו האינטלקטואלים להרעיל את העולם באמצעות ההומניזם המזויף. לא רק הקומוניסטים אלא העולם הפסאודו ליברלי הבורגני בכללו.

כד הווינא טליא [כשהייתי צעיר] בן 16 וחצי קראתי את 'מלחמה ושלום' ולפי זיכרוני טולסטוי מגנה את אמנות ז'נבה כאמנות צבועות המרבות שפיכות דמים בעולם במקום להילחם באויב עד רידתו.

כאשר צה"ל התגאה באינתיפאדה הראשונה בתמונה שחייל בורח מילד בן שלוש המשליך בו אבן נגמר הצבא. בגלל מה שעומד מאחרי התמונה הזאת הנזק שנגרם לאנושות גדול לאין ערוך מכל הרוגי מלחמת העולם השניה והראשונה גם יחד. בגלל מה שעומד מאחרי התמונה הזאת המושג החולני של 'טוהר הנשק' קם ארגון אלקיידא וצמח האיסלם הוואהבי שיצא מן הבקבוק.

אין כפרה לאווילות ולרשעות שלכם. שום וועדת חקירה כבר לא תעזור עד אחרי האסון המחריד הצפוי לבוא ואיש כבר לא יוכל למנוע אותו. החשבון יוגש אחר-כך, זו רק התזכורת.