איסור ייחוד מציל נפשות

לו נשיא המדינה, כאיש שומר מצוות, היה מקפיד מאד לשמור על מצווה קלה כמו איסור ייחוד וכל קרבה בין גבר ואישה. לא היה מדרדר לאן שהדרדר, וחבל.

הרב אפרים זלמנוביץ' , ו' בשבט תשע"א

יהדות קצב
קצב
צילום: באדיבות המשפחה

לו נשיא המדינה, כאיש שומר מצוות, היה מקפיד מאד לשמור על מצווה קלה כמו איסור ייחוד וכל קרבה בין גבר ואישה. לא היה מדרדר לאן שהדרדר, וחבל.

איסור יחוד, זו מצווה האוסרת על גבר ואישה, לשהות לבדם בחדר, אפילו לדקות ספורות אלא אם הדלת פתוחה לרשות הרבים. בדין זה אין כל הבדל מדובר באשה פנויה או נשואה, יהודייה או איננה יהודיה, צעירה או זקנה. ואפילו אם האישה נושאת נשק, והגבר אמור לפחד מלהתעסק עמה, עדיין יש לחשוש למעשה זנונים, וחל על השוהה עמה איסור ייחוד.

תמר בת דוד המלך, אחרי שאמנון עשה בה את מעשה הנבלה, "ותקח תמר אפר על ראשה וכתנת הפסים אשר עליה קרעה, ותשם ידה על ראשה ותלך הלך וזעקה".
בכל מקרה, קבעו חכמינו ז"ל - אין אפוטרופוס לעריות . אשר על כן, על הגבר להתרחק מן האשה ככל שרק ניתן הדבר. ואם חייב לשהות עמה לבד בחדר, יקפיד שהדלת תיוותר פתוחה.

היא היתה הראשונה בהיסטוריה, שיצאה בקריאה פומבית נגד אנסים והזהירה את הנשים לבל תהנה שאננות בחברת הגברים ובטוחות ש"לי זה לא יקרה". אבלה וחפוית ראש, היא זעקה במר לבה בראש חוצות: אם לבת המלך, הצנועה והטהורה כמוני ארעה תקלה נוראה שכזו, אז זה יכול לקרות לכל אחת.

רבי יהושוע בן קרחה מספר שבאותה שעה, תמר גדרה גדר גדול. אמרו, לבנות מלכים כך. לבנות הדיוטות על אחת כמה וכמה. אם לצנועות כך. לפרוצות על כמה וכמה. לקח מהמקרה המזויע שארע לתמר, גזר דוד המלך ובית דינו איסור על הייחוד. איסור זה החל על כל גבר ועל כל אישה, להוציא אב עם בתו והאם עם בנה והבעל עם אשתו.

בכל אופן, מותר לנשים וגברים, לשהות בציבור באותו מקום. מותר לגבר להיות עם אישה אחרת, אם גם אשתו בסביבה, מפני שאשתו משמרתו. וכן הדין אם בעלה בעיר. אשה אחת מותר לה להתיחד עם שני גברים כשרים ובתנאי שהמפגש יהיה בעיר וביום. אם המפגש הוא בשדה או בלילה צריכים להיות עמה לפחות שלושה גברים כשרים.

בכל מקרה, קבעו חכמינו ז"ל - אין אפוטרופוס לעריות . אשר על כן, על הגבר להתרחק מן האשה ככל שרק ניתן הדבר. ואם חייב לשהות עמה לבד בחדר, יקפיד שהדלת תיוותר פתוחה. עד כדי כך חששו חז"ל לזנות, עד שאסרו להתבונן בבגדיה הצבעוניים או אפילו להסתכל באצבעה הקטנה, אם כוונתו לשעבדה ליצריו האפלים.

העולם המודרני, הנאור,הדמוקראטי השכיל להבין עד כמה קשה ההטרדה המינית לנפש האישה וגזר על גבר הכופה עצמו עליה, עונשים כבדים מאד.