האופציה היחידה של קצב

אופציה אחת שיכולה בהחלט להועיל לעניינו של קצב אם בקיצור תקופת מאסרו העתידית ואם, סתם כך, בקבלת סיקור קצת יותר מאוזן והגון.

חן בן-אליהו , כ' בשבט תשע"א

לאחר הכרעת הדין המרשיעה במשפטו של הנשיא לשעבר משה קצב, ורגע לפני גזר הדין שככל הנראה לא יקל עמו, יתכן בצדק, והוא עתיד להישלח לאי-אלו שנים טובות אל מאחורי סורג ובריח, דומה כי לא נשארו לקצב אופציות רבות, אולי אף לא אחת. ובכל זאת אבקש להציע לו כאן אופציה אחת שיכולה בהחלט להועיל לעניינו, אם בקיצור תקופת מאסרו העתידית ואם, סתם כך, בקבלת סיקור קצת יותר מאוזן והגון.

ראשית, יורשה לי לקבוע כי משה קצב אינו היחיד בפוליטיקה ובציבוריות הישראלית שהטריד נשים.

 קצב הוא בראש וראשונה קורבן שלו עצמו. יחד עם זאת, הוא גם קורבנה של תקופה, של סיטואציה פוליטית אליה נקלע בבחירה ועם זאת קורבנה של תקשורת מאוד לא אוהדת, על גבול השנאה.
לאחר הכרעת הדין, לאחר ההרשעה, לא נותרה לו לקצב אלא האופציה האחת, היחידה, לעשות תשובה, לעשות מעשה-תשובה שירצה את התקשורת השמאלנית רווית השנאה כלפיו.

גלוי וידוע בארצנו ובמקומותינו כי גוף אמורפי זה, התקשורת הישראלית, סולד מכל שאינו דומה לו ואינו בן מינו, דהיינו בראש וראשונה מתעב ושונא אנשי ימין. נו טוב, לא שקצב ימני ואולם לפני שנים רבות היה כזה, היה איש ליכוד כאשר הליכוד עוד היה בימין וככזה היווה מלכתחילה אישיות פוטנציאלית לשנאת התקשורת. אלא שקצב העיז ללכת צעד נוסף ולהתמודד בנחישות-מצח מול פרס על הנשיאות, משמע להתמודד מול האליל המוכתר של התקשורת השמאלנית שמבחינתה פרס הוא לכל הפחות סגנו של אלהים. היום בו ניצח קצב את פרס ונבחר לנשיאות הוא יום הזעם והשנאה של התקשורת הישראלית ביחסיה עם קצב וביום זה נחרץ גורלו. כל השאר היה רק עניין של זמן, של תיזמון, עד שהדברים יבשילו.

עתה, לאחר הכרעת הדין, לאחר ההרשעה, לא נותרה לו לקצב אלא האופציה האחת, היחידה, לעשות תשובה, לעשות מעשה-תשובה שירצה את התקשורת השמאלנית רווית השנאה כלפיו. אזי יכובסו מעשיו וחטאיו כשלג ילבינו ועם זאת ירכך בית המשפט כמרכך כביסה לבנה את יחסו אליו ועונשו יוקל גם אם לא יבוטל.

אז איך עושים תשובה מבחינת התקשורת הישראלית? מה על קצב לעשות באופן מיידי? כמו באיטליה של מוסוליני, כמו במצריים של מובאראק, יש בישראל מפלגה אחת שאם הנאשם, כל נאשם, מתפקד ומצטרף אליה, מיד משתנה לחיוב יחסה של התקשורת אליו והרי מבחינתה מפלגה זו היא היחידה שמותר וצריך להימנות על שורותיה ועבריינים רבים בפוליטיקה הישראלית ובמי-ומי מבינים זאת היטב במודע או שלא במודע וממהרים להתפקד לשורותיה. יש מפלגה אחת שמנקזת אליה היום את כל תקוות השמאל הקיצוני והתקשורת ההזויה, מפלגה בלא שורשים, בלא אידיאולוגיה, בלי ז'בוטינסקי ובלי בן-גוריון, בלא שום מחויבות ערכית ובלא ערכים מחייבים. מפלגה שהוקמה באישון לילה בחטא גניבת מנדטים, על-ידי עבריינים ולמען עבריינים. נשמת המייסד, האב הגדול, עבריין סדרתי לא-קטן, נתלתה בשלב זה על בלי-מה והיא מפרפרת כבר שנים בין שמיים וארץ, בין חיים ומוות. עבריינים אחרים שנמלטו מהליכוד בתקווה להיטהר מימניותם ועם זאת להתנקות מחטאיהם, הצליחו מי פחות ומי יותר, הכל תלוי במידת ההתרחקות מהימין וכושר דקלום סיסמאות השמאל ההזוי.

ובכן, במידה ומשה קצב מעוניין להתחיל לקבל תקשורת חיובית ולהלבין את חטאיו, עליו לעשות מעשה, לגשת לסניף הקרוב ולהתפקד למפלגה האחת והיחידה: להתפקד לקדימה! קדימה וקצב, קצב ומיסיס קלין, האין זה זיווג משמיים? היש זיווג תואם ונפלא מזה? וכי מה כבר עשה קצב לעומת אנשי קדימה הוותיקים ולעומת הללו שזה מקרוב באו? אמת נכון הדבר, שני מעשי האונס בהם הורשע חמורים מאוד. ואולם לעומת פשע הפשעים של גירוש אלפי היהודים, הריסת בתיהם וישוביהם ונטישת חבלי מולדת בידי האויב הפלשתינאצי, פשע חמור פי שבעים ושבעה ולו גם נעשה תחת מטריית החלטת ממשלה עבריינית בחינת פשע נגד האנושות, פשע הפשעים שבוצע לאור היום בניצוחו של המתפקד החדש, רמטכ"ל הגירוש חלוץ, לעומת פשע הפשעים הזה שכל אנשי קדימה היו שותפים פעילים בו, ילבינו חטאי קצב ויהיו כלא היו. התקשורת יודעת זאת ובית המשפט מבין.

משה קצב, לך התפקד לקדימה! הצטרף למסדר העבריינים ברשות ובסמכות. אמור: שתי מדינות לשני עמים! אמור: גבולות 67! אמור: יחי ציפי ליבני! אברה-כדברה: ליבני, ליבני, ליבני! אזי חטאיך כשלג ילבינו, התקשורת תכבס היטב ותסלח לך באופן אוטומטי ובית המשפט ירכך יחסו אליך ויקל משמעותית בעונשך.