אל תשמור לעצמך, שתף את כולם!

צריך להבין את הנקודה הפנימית שנצרכת שתהיה לעם ישראל שהיא טוב עין ולב טוב. לא לשמור לעצמך, אלא להשפיע על כולם.

הרב יהושע שמידט , ג' באדר תשע"א

יהדות ההפגנה היום
ההפגנה היום
צילום: ללא קרדיט

בתחילת פרשת השבוע אנו פוגשים ציווי מיוחד "דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ לִי תְּרוּמָה מֵאֵת כָּל אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ תִּקְחוּ אֶת תְּרוּמָתִי".

אנו מוצאים כאן: א. ציווי על נדיבות הלב. ב. הציווי הוא אל בני ישראל מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, כולם במשמע.
אנו מוצאים "מדרש הגדול" בפרשתנו "אמר רבי שמואל כשבא משה אצל ישראל ואמר להן: אמר לי הקב"ה "עשו לי מקדש". אמרו לו הנשיאים: "אנו משלנו נעשה המשכן". אמר להם משה לא צווני הקב"ה דבר אל בני ישראל ויקחו מאת כל איש, מיד פרשו הנשיאים".

שואל בעל ה"אבני ברקת": מדוע רצו הנשיאים שרק הם יבנו את המקדש, ומה הייתה תשובת משה רבינו? אלא שהנשיאים חשבו שבניין המשכן המקום החשוב ביותר של עם ישראל המקום שמשפיע ביותר על עם ישראל הוא המשכן, וצריך לבנותו מהאנשים החשובים ביותר. ואמר ה"אבני ברקת" שמשה רבינו הסביר להם "יש לצרף את כל האומה כי רק האומה בכללה יכולה לבנות הדום לרגלי אלוקי ישראל". גם היום הרבה ארצות במיוחד ערביות אינן מבינות את הנקודה הזאת. אע"פ ששם העניין אינו רוחני כמו בעם ישראל.

אם כך, צריך להבין מה זאת העלמות של נשיאי ישראל בבניית המשכן, שהמדרש אומר "מיד פירשו הנשיאים",
רק אנשים בעלי ראיה טובה יכולים לברך, לפעול ולעשות, ואם יש אדם שהוא צר עין, הוא אינו יכול להשתתף בבניה של דברים
מדוע לא השתתפו בבניין המשכן? מדוע לא מובא במשכן שמשה רבינו משכנע את הנשיאים לעזור בבניין המשכן, כמו שהוא הוכיח אותם ע"כ שהם לא רצו שכלל ישראל ישתתף?

אלא צריך לעניות דעתי לומר, הייתה חסרה לנשיאים נקודה חשובה כפי שנראה.
מובא בגמרא במסכת נדרים דף ל"ח ע"א על הפסוק: "טוב עין הוא יבורך", זה משה רבינו שיכל לקבל את דרכי לימוד התורה לעצמו ולבניו, ולא ללמד את כלל ישראל אך זו הייתה גדולתו של משה רבינו שהוא היה טוב עין, הוא רצה שכולם יהנו וידעו את התורה, לימודה ופילפולה.

צריך להבין את הנקודה הפנימית שנצרכת שתהיה לעם ישראל שהיא טוב עין ולב טוב. לא לשמור לעצמך, אלא להשפיע על כולם. אומרת הגמרא ביבמות דף ס"ג ע"א על הפסוק שנאמר על אאע"ה: "ונברכו בו כל גויי הארץ", אפילו ספינות הבאות מגליא (סימן הדף ספינות גליא).

כשמשה רבינו אמר לנשיאים שהקב"ה רוצה שכולם ישתתפו והם לא הסכימו, זה מראה על גאווה, צרות עין. לאמור רק אנחנו ניתן לבניין המשכן, רק אנחנו מבינים איך לבנות, רק אנחנו יודעים מה טוב לעם ישראל. אי אפשרות לשתף אחרים בבניין, מראה על חסרון בטובת עין, שהוא אחד מהיסודות של אברהם אבינו אב האומה.יתרה מכך מובא בגמרא במסכת סוטה דף ל"ח ע"ב ג' מימרות בשם ריב"ל: "אין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עין שנאמר טוב עין הוא יבורך", "שאפילו עופות מכירין בצרי עין" ו"כל הנהנה מצרי עין עובר בלאו". לכאורה מה עיניינה של המימרא האחרונה? אלא, מהמימרות של ריב"ל מובן שרק אנשים בעלי ראיה טובה יכולים לברך, לפעול ולעשות, ואם יש אדם שהוא צר עין, הוא אינו יכול להשתתף בבניה של דברים.

כאשר הנשיאים פרשו מבניין המשכן כשהם ראו שכלל ישראל שייך לבניין המשכן, יש כאן חוסר טובת עין ואולי חלילה גם צרות עין ואנו הרי בני אברהם אבינו שרצה לקרב את כולם "ונברכו בו כל גויי הארץ", אבל קודם לכן אנו צריכים לשתף את כלל ישראל אשר בתוכינו מאת כל איש אשר ידבנו ליבו". בכלל ישראל קיימת מידת טובת עין ונדיבות לב ואליה צריך להתחבר.

(המאמר פורסם בעלון 'יש"ע שלנו')