כיצד מרקדין לפני הכלה

שמחת חתן וכלה מגלה להם כי ישנו מימד עמוק בו ניתן להפיק שמחה וצחוק אלוקיים מהעולם הזה.

הרב יצחק גינזבורג , י"ב באדר תשע"א

בכל חתונה יש גם מימד של צער לחתן ולכלה, עליהם מוטל לכאורה, לעזוב את העיסוק בהתפתחות עצמית פנימית לטובת עיסוק במציאות החיצונית.

על החתן והכלה להעלים את הפנימיות לצורך גילוי החיצוניות. כך בבנין הבית, הדורש מאמץ בתחום המעשי-חיצוני של העולם. כך גם בעצם הקשר בין בני הזוג, הדורש מהם לפנות מהתחום הפנימי של כל אחד מהם, לתחום החיצוני יחסית, שבו הם יכולים לפגוש זה את זו בראשית נישואיהם. רק בהמשך נישואיהם יזכו החתן והכלה לבוא לחדרים הפנימיים שבליבם ולבנות לעצמם את קודש הקדשים המשותף.

צער החתן נובע מכך שעליו לעזוב את ענג לימוד התורה הפנימי לטובת תיקון המציאות החיצונית, ואילו הכלה מתוסכלת מכך שדווקא כעת, לאחר שהכירה את החתן ונחשפה לעולם רוחני החדש לה, עליה לפנות לעניני הבית הגשמיים.

כדי להפיג את צערם, מצוה לשמח את החתן והכלה, עד שקויים בהם "לפום צערא אגרא" [=לפי הצער, כך השכר] – עד שיעלו מתוך ה"בירא עמיקתא" [=בור עמוק] של הצער, ל"איגרא רמה" [=הר גבוה] של שמחה רבה.

את החתן והכלה משמחים באופן שונה: לפני החתן אומרים דברי בדחנות, שעל אף שהם נאמרים בפקחות רבה הרי כל כולם דברי שטות והבל, ולפני הכלה מכרכרים בכל עוז, באופן של "שטות דקדושא".

לכאורה היה ניתן לצפות שדווקא את הכלה – שכוחה בדיבור, ישמחו בדברי בדחנות, ואת החתן – שדרכו להשתטות במעשה בפועל, ישמחו בריקודי שטות. אך האמת היא שאת כל אחד מבני הזוג צריכים לשמח דווקא בדבר האופייני לזולתו, על מנת להכינו כדבעי לנישואין. בעומק, הכנות אלו חושפות בחתן גם מימד נשי, הנהנה מדיבורי הבל, ובכלה גם מימד גברי, הנהנה להשתטות ומתעורר לרקוד. כך מאפשרות להם ההכנות להתכלל ולהנשא זה לזו וזו לזה כדבעי.

שמחת חתן וכלה – המלמדת אותם להנות בקדושה גם מהבלי העולם, מגלה להם כי ישנו מימד עמוק בו ניתן להפיק שמחה וצחוק אלוקיים מהעולם הזה, כאשר עסוקים בו כדבעי ומעלים ממנו ניצוצות של קדושה. ובעומק, השמחה היא המאפשרת לחתן ולכלה 'להחזיק ראש' ולשמור גם על עולמם הפנימי בעת העיסוק בחיצוניות. על החתן והכלה לחבר את הפנימיות והחיצוניות – לבנות לעצמם עולם פנימי משותף, ולהעלות את חיצוניות העולם לקודש, על ידי שמחה רבה.

מתוך: התקשרות - חוויה יהודית