עד מתי ל'עדה' הרעה הזאת?

הנסיון המביש והשפל של עסקניהם לבזות את כבודם של חכמי הספרדים ברחובה של עיר, ו'לקרוע' את עם ישראל לגזרים, חייב לזעזע כל אחד מאתנו.

הרב עובדיה חן , כ' באדר תשע"א

דעות לבן ריק
לבן ריק
צילום: ערוץ 7
אחר שירדו מהעץ הגבוה עליו הם טיפסו, מנסים כעת ב'עדה החרדית', להחזיר את הכל לשגרה כאילו דבר לא אירע. למפרע הם הבינו כי גרמו לעצמם נזק תדמיתי חסר תקדים, והם מנסים לחזור לסדר יום רגיל. אולם עליהם לדעת כי ביזיון נורא זה לא יעבור בשתיקה. זהו פשע בל יכופר!
 
הנסיון המביש והשפל של עסקניהם לבזות את כבודם של חכמי הספרדים ברחובה של עיר, ו'לקרוע' את עם ישראל לגזרים, חייב לזעזע כל אחד מאתנו. איך הגענו למצב כה חמור, בו קבוצה שולית כזו שבקושי מייצגת את עצמה, תנסה לפגוע בשולי אדרתם של רבותינו הגאונים. וזה לא משנה אם בסוף היתה הפגנה או לא. עצם המחשבה והדבורים בענין, מחרידים כל לב.
 
גם אם מרן שליט"א מחל על כבודו למען השלום וכדי למנוע שפיכות דמים, כבודו אינו מחול! אין ברירה אלא לפגוע בכיסם של אלו. מה לעשות, רק בשפה הזו הם מבינים. גם ההתקפלות האחרונה שלהם באה מפחד שמא תגלה הרבנות את הליקויים החמורים הקיימים בכשרותם.
 
אין ספק כי מעתה כל מי שכבודו של מרן שליט"א יקר לו, ישתדל לא לרכוש ממוצריהם עד כמה שניתן. יש לנו מספיק הכשרים מכובדים ומצוינים. לא יתכן שנפרנס מי שיורק לנו בפרצוף!
גם אם מרן שליט"א מחל על כבודו למען השלום וכדי למנוע שפיכות דמים, כבודו אינו מחול! אין ברירה אלא לפגוע בכיסם של אלו. מה לעשות, רק בשפה הזו הם מבינים.

 
כשאנו ממשיכים לסגוד למערכת הכשרות שלהם, אנו נותנים להם את הלגיטימציה להמשיך במעשיהם. אם הם לא מכירים ברבנים שלנו, מדוע שנכיר בכשרותם?!
 
למי שלא יודע, לספרדים יש חשבון ארוך שנים עם העדה החרדית, שבמשך שנים רבות לא התייחסה לדרישותיהם ההלכתיות, ולא היה אכפת לה שהספרדים יאכלו נבלות וטריפות.
 
כבר לפני עשרות שנים, התריע על כך מרן שליט"א, כאשר גילה שהבשר שבשחיטתם אינו חלק, ונחשב כטריפה לספרדים, וכן שבמסעדות שלהם הפועלים הגוים מניחים את הסירים, מה שנחשב בישולי עכו"ם לשיטת מרן.
 
באחד משיעוריו סיפר מרן שליט"א כי אחר שדיבר פעם בשיעור על כך שלפי שיטת הבית יוסף יש חיוב שיהיה רוב יין ומיעוט מים, ניגש אליו אחד משומעי לקחו, ששימש כמנהל מחלקה ב'יקבי שור', שהיתה בכשרות בד"ץ העדה החרדית, וגילה את אזנו בסודי סודות כי במיץ הענבים המיוצר על ידם נותנים רק שבעה עשר אחוזים של יין, כאשר שמונים ושלושה אחוזים הנותרים הם מים, סוכר וחומר משמר.
 
הודה לו מרן על המידע החשוב, ומאז הכריז ברבים כי אין לסמוך על היינות של יקבי שור בהכשר הבד"ץ, ואסור לברך עליהם הגפן ולקדש עליהם, מחשש ברכה לבטלה.
 
אחד מתלמידיו של מרן, ניגש לראב"ד העדה החרדית רבי דוד יונגרייז זצ"ל, ושאלו מדוע הם מכשילים את הספרדים? אך הראב"ד לא הבין על מה יצא הקצף ונענה: "בחותמת שלנו רשום 'בד"ץ לכל מקהלות האשכנזים', איננו אחראים על הספרדים... אנחנו סומכים על הרמ"א".
 
עוד סיפר מרן באותה הזדמנות כי פעם הוזמן לסדר חופה וקידושין, והיה נוכח שם גם הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל. מרן כובד בברכות הראשונות, ונתנו לו יין של 'אפרת' בהכשר בד"ץ העדה החרדית. כשראה שאין יין אחר, לקח את היין ובירך עליו 'שהכל נהיה בדברו' (מדין חמר מדינה). לאחר מכן בברכות האירוסין, כובד רבי יהודה צדקה זצ"ל, ואף הוא בירך 'שהכל נהיה בדברו', ותהום כל העיר, ומאז כולם ידעו שאין לברך הגפן על יין כזה (סיפור זה הובא מפי קדשו של מרן בספר החדש והמרתק "מעדני המלך").