קולה של מדינת היהודים

אנו מדינה ששוכנת בליבו של כל יהודי וכל נוכרי שדברי אלוקים חיים מקובלים עליו ככתבם וכלשונם בתורה בנביאים ובכתובים ובדברי חכמי היהודים.

פרופ´ הלל ויס , כ"ה באדר תשע"א

הלל וייס
הלל וייס
צילום: עצמי

האימונים בירי על יהודים בכדורי פיינטבול משודרגים מזכירים ניסויים אחדים שנעשו בארצה של מרקל לפני השימוש בגז לא מדמיע.

כוחות ההרס יכלו לכאורה להסתפק בדרכם הנפשעת הקבועה. לבוא באישון לילה ולהפיל בית על יושביו כפי שעשו לאחרונה בתקוע ד' ובעלי עין, בגבעה 18 וברמת מגרון. אבל הפעם הם החליטו להראות להם. לאמריקנים ולגרמנים. לא רק על תורכים אנו יורים אלא גם על יהודים.

מבחינתנו אין הבדל ביניכם לבין מועמר גדאפי.

אינכם, מבחינתנו, שלטון חוקי ביהודה ושומרון ובירושלים העתיקה ובהר הבית אלא כובשים זמניים זרים ובזויים הנושאים את שם ישראל לשווא. מאז נאום בר –אילן קרע נתניהו את הארץ לשתי מדינות.

מדינת הישראלים ומדינת היהודים. גם אם תושבי יהודה ושומרון אילמים, זהו מצבם של תושבים חסרי זכויות אדם, כמו הרבנים שחתמו על מכתב הרבנים בענין כיבוש הארץ בידי ישמעאל, תוך עצימת עיניים זדונית של ממשלת ישראל ושלוחותיה, וכמו הרבנים שכתבו הסכמות על 'תורת המלך'.

מדינת היהודים שהיא בינתיים מדינת צללים האומרת להפוך ליישות חיה ונושמת, קוראת ליהודים שבמדינת ישראל ולמי שאינם יהודים, תומכי העם היהודי, להצטרף אליה ולהגן רוחנית ופוליטית על ארץ ישראל כולה, על העם היהודי שזכה לבית לאומי ולא על אלה שרוצים לרצות את
מר נתניהו, האם הווטו של אומות העולם, של אובמה ושלך על הבניה היהודית בירושלים וביהודה ושומרון אינו קיים? הרי מכרת את הארץ באשליית הוטו האמריקני. אי אפשר להתחמק מהקיר.
שונאי ישראל במחיר גירוש יהודים ובגידה בארץ ישראל. הללו יביאו אך אסון וחורבן על כל הדרים על הארץ הזאת בהתכחשותם לא-לוהיהם ולארצם.

איננו מדינת יהודה במובן של הצטמצמות בחבלי ארץ ישראל שנכבשו בתשכ"ז. אנו מדינה ששוכנת בליבו של כל יהודי וכל נוכרי שדברי אלוקים חיים מקובלים עליו ככתבם וכלשונם בתורה בנביאים ובכתובים ובדברי חכמי היהודים. מדינה זאת היא המלכות היהודית שתשתרע על פני כל גבולות ארץ כנען, היא ארץ ישראל מנחל פרת, מלבוא חמת בצפון ועד לנחל מצרים בדרום ובמערב על אפם ועל חמתם, הן של העולם והן של שלטונות ישראל הנוכחיים.

לאחר המלחמה הבאה כשיהיה מאוחר מאוד תזכרו להצטרף לרעיונות הפשוטים והישירים המובעים כאן. להצטרף סוף סוף למדינת היהודים אם לא יהיה מאוחר, לאחר שסוס פרסי יהיה קשור בכל מקום בארץ ישראל [דרשת הפסוק פרש רשת לרגלי. מדרשי חז"ל ספר כפתור ופרח פרק י ומקבילות קודמות]

אמר רבי שמעון בן יוחאי, אם ראית סוס פרסי קשור בקברי ארץ ישראל צפה לרגליו של משיח. עוד שם (פרשה ג) ואתה בן אדם אמור אל בני ישראל היושבים על אדמתם ויטמאו אותה (יחזקאל לו, יז), אמר הקב"ה, הלואי היו בני עמי בארץ ישראל אף על פי שמטמאין אותה.

ראש הממשלה אומר שהוא אינו יכול להלחם עם הראש בקיר ולכן הוא אינו יכול לחדש את הבניה ביהודה ושומרון. בזכות ההסכמה הזאת קיבל ראש הממשלה את הווטו מאובמה. מה הועלת, מר נתניהו? האם הווטו של אומות העולם, של אובמה ושלך על הבניה היהודית בירושלים וביהודה ושומרון אינו קיים? הרי מכרת את הארץ באשליית הוטו האמריקני. אי אפשר להתחמק מהקיר.

הקיר זה אנחנו. אם ראש הממשלה והמיליציות שלו באים אל הקיר, הקיר יבוא אליו. אנחנו היהודים נסתדר גם מול כל המרכז והשמאל. ה' יושיע, המלך יעננו ביום קוראנו!