המוח עדיף על הכוח

כאשר רודן טובח באזרחיו המתקוממים, האם מוטלת על העולם חובת התערבות צבאית? על שאלה זו משיב הרב לאו.

הרב ישראל מאיר לאו , כ"ח באדר תשע"א

דעות מועמר קדאפי.
מועמר קדאפי.
צילום: ערוץ 7

השאלה עצמה מורכבת מפני שהיא בלתי מוגדרת. הן בשאלת מיהו רודן, והן בשאלת מיהו העולם המוזמן להתערב.

איני יכול להתעלם מהעובדה ההיסטורית כי אילו בשעתו היה העולם עוצר את היטלר, אולי היה ניתן למנוע עשרות מיליוני קרבנות במלחמת העולם השנייה. אך דווקא הוא, הצורר הנאצי, נבחר ב'דרך דמוקרטית' על ידי רוב רובו של העם הגרמני. האם ההגדרה 'רודן' הולמת את היטלר? אולי גם קדאפי ואחמדינג'אד יטענו שאין הם רודנים, אלא נבחרים בדרך דמוקרטית. מהי אפוא ההגדרה?

כמו כן יש לברר מהו אותו עולם שמוזמן לכאורה להתערב התערבות צבאית. הרי לאו"ם אין צבא אלא מפקחים בלבד, ואותם אנו מכירים מצפון הארץ או מסיני, שם גורשו ע"י נאצר ערב מלחמת ששת הימים. אם כן במילה 'עולם' הכוונה לצבא ארה"ב או צבא מדינות אחרות, וכאן אני רואה תמונה קשה של מעורבות צבאית בקוריאה, בוויטנאם, בלאוס, בקמבודיה, באפגניסטן ובעיראק. אלה היו ביצות נוראות שלא הולמות את הצבאות הזרים וגם לא תרמו לעמים שלכאורה באו להושיעם.

לכן, היות שהגדרת הרודן אינה ברורה והיות שהתערבות של צבאות זרים לא הוכיחה כמיטיבה עם העמים האומללים – יש לבחון דרכים מתוחכמות יותר כדי שמצד אחד נפגע במדויק באויב שקוטל את שוחרי החופש בעם, ומצד שני שלא לפגוע בעם עצמו. וכל זאת צריך להיעשות ברוח הפסוק "לא תעמד על דם רעך". כיצד עושים זאת בפועל? תשאלו את מאיר דגן.