ישראל ועמלק, מאז ועד היום

עוד לפני הנאציזם קמה אידיאולוגיה זדונית אחרת -- הקומוניזם -- שגם היא הפיצה את הדוקטרינה ההרסנית שאין אלוקים בעולם.

תגיות: גלעד שליט
חננאל ובר ז"ל , ב' באדר ב תשע"א

עם ישראל פגש את עמלק לראשונה פחות מחודשיים אחרי יציאת מצרים. מכל שונאנו שבכל הדורות, מדוע סומן דווקא השונא הזה לעולם ע"י הקב"ה בקללה: "כי מחֹה אמחה את-זכר עמלק מתחת השמים" (שמות יז, יד)? ושאלה שניה ולא פחות חשובה הינה: מאחר שתורתנו תורת חיי נצח, מה הנפקא מינא לנו, בימינו, מהצווי לעם ישראל לדורותיו -- "תמחה את-זכר עמלק מתחת השמים"?

ראשית, לגבי העיתוי -- עמלק הופיע ונלחם בנו בדיוק ברגע שבו היינו הכי פגיעים, רוחנית. עם ישראל ניסה את ה' -- "וירב העם עם-משה…וילן העם על-משה ויאמר למה זה העליתנו ממצרים להמית אֹתי ואת-בני ואת-מקני בצמא" (שמות יז, ב-ג). אמונת העם בה' ובמשה עבדו ירדה כל כך נמוך עד שתהו "היש ה' בקרבנו אם-אין" (שמות יז, ז). העם ירד מהר מאוד באמונתו הגדולה שבקריעת ים סוף, התייאש מן התנאים במדבר, והגיע למצב של "עיף ויגע ולא ירא אלֹקים" (דברים כה, יח). במילים אחרות , העם הדרדר למצב של ספקות בנאמנותו של ה' לקיים את הבטחתו להביאם לארץ המובטחת, ויותר מזה, אפילו בקיומו, רחמנא לצלן.

כתגובה לכך, הסיר הקב"ה את עמוד הענן שהגן על בני ישראל מכל רע. וכתוצאה מכך נסללה הדרך לעמלק להלחם בעם ישראל כדי להוכיח לעולם שאין אלוקים בשמים. עד כדי כך היה להוט עמלק להוכיח את כפירתו הזדונית שהוא היה מוכן לנסוע מ
האם בכך נסתם הגולל על העמלקיות בימינו? לדאבוננו הרב, העמלקיות המודרנית חייה ובועטת במסווה של הדת הקרוייה "דרוויניזם".
מדבר פראן ועד למדבר סיני, ברפידים, כדי לתקוף את ישראל -- והכל למען "דתו" האתאיסטית.

כידוע, כל מידותיו של הקב"ה מידה כנגד מידה. כאשר בני ישראל לא האמינו בו והתרחקו ממנו, הוא התרחק מהם, והסיר את "ידיו" שהגנו עליהם עד כה, ואז תקפם העם שהתמחה בהכחשת ה' בעולם. מידה כנגד מידה!

כדי להעביר את מסר המידה כנגד מידה לעם ישראל, אז ולעולם, צווה משה על יהושע לבחור אנשים ולצאת למלחמה, כאשר הוא, משה, יתייצב "על-ראש הגבעה ומטה האלֹקים בידו". ואז החלה המלחמה המשונה ביותר עלי אדמות. מה שהכריע את עמלק לא היה כוחו של צבא [הגנה] לישראל אלא מצב ידיו של משה רבינו. כאשר הוא הרים את ידיו השמיימה לקראת אבינו שבשמים -- גבר ישראל. וכדי להוכיח לעם שאמונה בה' היא היא נשקו האמיתי של עם ישראל -- לדורותיו -- כאשר הוא הוריד את ידיו גבר עמלק. וכך קווה משה, אחרי כמה "תרגילים" של הרמת והורדת ידיו, להוכיח לעם ישראל שכוחו האמיתי טמון באמונתו בה' ולא בכוחו ובעוצם ידו.

מאותו קרב שבו הצליח צבא עבדים לשעבר להחליש את עמלק לפי חרב, מצווים אנו למחות את זכר עמלק לכל הדורות. ברם, בימינו אנו, כאשר כל העמים התערבבו זה בזה ואין זכר לזרעו של עמלק, מהי משמעות אותה מצווה? ובכן, לפני כשבעים שנה קמה ממשלת עמלק בגרמניה שמטרתה היתה עמלקית ממש -- להכחיד את עם ישראל, ובכך להוכיח לעולם כולו שאין אלוקים. אחד היסודות של הנאציזם היה הדרוויניזם החברתי -- וורסיה סוציולוגית לדרוויניזם הביולוגי -- שדגל ברעיון של החברה כג'ונגל שבו החזקים שורדים והנחותים נכחדים. כחלק מרכזי של אותו רעיון שהנאציזם אימץ בששון היתה התיזה שהיהודים הינם הגזע הנחות ביותר של האנשות. לכן דינם הכחדה -- ע"פ חוקי הטבע. תוך כדי מלחמתם נגד בנות הברית בנו הנאצים מכונת השמדה משומנת שהצליחה לרצוח ששה מיליון יהודים, כשליש מכל עם ישראל.

עם תום המלחמה הנוראה ההיא עמלק הובס, ועמו תורת הנאציזם שהיתה תחיית העמלקיות בדורנו.

ובכל זאת יש לבכות רבות על שלא השכילו מנהיגי המדינה הזו להכריז על קיומה עשור לפני שאזרו אומץ לעשות כך רק. לו היתה המדינה קמה בנובמבר 1938, מיד אחרי ליל הבדולח, היינו מצטרפים למלחמה נגד העמלקים החדשים והשתתפותנו היתה מוסיפה את קידוש ה' למלחמה ההיא, ובכך היינו זוכים לברכה גדולה -- לנו ולעולם כולו. ואולי עבור מעשה זה היה ה' מצילנו מידם של הנאצים. בכל מקרה, אין ספק שרבבות, ואולי מיליוני, יהודים היו ניצלים ממכונת ההשמדה הארורה ההיא.

עוד לפני הנאציזם קמה אידיאולוגיה זדונית אחרת -- הקומוניזם -- שגם היא הפיצה את הדוקטרינה ההרסנית שאין אלוקים בעולם. וגם היא למעשה נעלמה מן העולם. היום נותרו, אולי שתי מדינות, הכושלות ביותר בתבל, הדבקות בדוגמה הקומוניסטית -- קובה, וצפון קוריאה וגם שם העם מתפלל בסתר יום יום לה' לסילוק המיידי של מנהיגיו המטורפים.

האם בכך נסתם הגולל על העמלקיות בימינו? לדאבוננו הרב, העמלקיות המודרנית חייה ובועטת במסווה של הדת הקרוייה "דרוויניזם". ניו-עמלקים, משכילים כביכול, המציאו את דת האבולוציה שכל מטרתה היא לשכנע את האדם, באשר הוא, שהוא וכל החי נבראו, והתפתחו בצורה אקראית, רנדומלית, ללא אצבע מכוונת של "בורא". זו העמלקיות המודרנית המכריזה, למעשה, שהאדם הוא האלוקים. הוא הוא הכל-יכול והוא לבדו שולט, וישלוט על העולם. זה מין דור הפלגה המודרני, דור של עמלקיות מדענית. במגפה "הרוחנית" הזו חייב כל יהודי להילחם עד חורמה -- לא בכלי זיין אלא בפיו ובכוח השכנוע שבו. "תמחה את-זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח" (דברים כה" יט). ומה בקשר למדינת ישראל? לדעתי, אסור למדינת ישראל לקיים יחסים דיפלומטיים עם כל מדינה שמרימה על נס את האתאיזם כדתה הרשמית. ובכך, תעשה מדינת ישראל, בימינו, מעשה חשוב של מחיקת זכר עמלק מתחת השמים.