להתעורר ולהתחזק

על רצח חמשת בני המשפחה היקרים הקדושים לבית משפחת פוגל הי"ד אשר עלו בסערה השמימה בליל שבת פרשת ויקרא, ביישוב איתמר שבשומרון.

הרב אברהם מלמד , י"א באדר ב תשע"א

דעות משפחת פוגל הי"ד
משפחת פוגל הי"ד
צילום: אלבום משפחתי
כולנו כל בית ישראל הזדעזע ממה שהיה בליל שבת קודש פרשת ויקרא ביישוב איתמר שבשומרון. עת עלו חמשת בני משפחת פוגל הקדושים הי"ד בסערה השמימה. שנרצחו בביתם אשר אליו עברו לגור כדי לקיים את מצוות יישוב הארץ להפריח שממותיה, ולחזק אותה מבחינה רוחנית ומעשית.

מאורע כזה, שקורה בימים אלו ערב חג הפורים, מהווה לנו תזכורת כואבת למציאותו של עמלק וממשיכיו הרוצים להרוג ולאבד את כל היהודים. ולהלחם מלחמת חורמה נגד עם ישראל השב לאדמתו. 'זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים' ומאז יציאת מצרים ועד ימינו כשעם ישראל ממשיך במסעו הגדול לגאולת עולם, לגאולת הארץ בא עמלק ומנסה לעצור אותו, לעכב אותו להלחם בו.

ואנו מצווים על 'זכור את אשר עשה לך עמלק', לזכור איבתו, ולמחותו. למחות את הרוע הזה מארצנו, למחות את הרוע הזה מלבנו, להתנקות, להיטהר, לשוב בתשובה, ולהתקדש.

צוואה גדולה השאירה לנו משפחת פוגל היקרה, משפחה של אנשים צדיקים וקדושים אשר פעלו בצניעות ובענווה למען השליחות הגדולה של שיבת עם ישראל לארצו ואמונתו. הרב אהוד (אודי) כפי שסופר הרביץ תורה בתלמידים, ושילב בעצמו ספרא וסייפא, והיווה דמות מיוחדת של תלמיד חכם ארץ ישראלי נעים הליכות, אשר עצם חייו האידיאלים והטהורים היוו ומהווים דוגמה להמשיך ולהתחזק בדרך אשר בה הלך.
כל אירוע כותב הרמב"ם בהלכות תענית, צריך לעורר את האדם מאדישותו, קל וחומר אירוע כזה שזיעזע את עם ישראל כולו, רצח שפל שבשפלים חייתי עמלקי כנגד בני משפחה יקרה שכל חטאם שהם יהודים! הגרים חיים ונושמים בארץ ישראל היקרה והאהובה שלנו.

אשתו, הייתה מחנכת את בנות ישראל, שותפה פעילה ביישובה למען החברה והזולת, ואמא יקרה שגידלה את ילדיה לתפארת.

ילדיהם אשר רק ראיית פניהם הטהורים אומרת הכל. והקב"ה מסובב ההשגחה, שאין לנו שום הבנה בהנהגתו, ובעומק הנהגתו, ובמידת הדין המתוחה לעיתים על עם ישראל, בחר שזממם של המחבלים לרצוח ולאבד יהודים יקרים מעם ישראל, יהיה דווקא בבית זה ומשפחה זו, שהם יהיו כפרה לעם ישראל, שהם יעוררו את עם ישראל מתרדמתו, לשוב אל עצמו, אל אמונתו, אל תורתו, אל ארצו. אל ה' אלקיו.

מה עלינו לעשות? כל אירוע כותב הרמב"ם בהלכות תענית, צריך לעורר את האדם מאדישותו, קל וחומר אירוע כזה שזיעזע את עם ישראל כולו, רצח שפל שבשפלים חייתי עמלקי כנגד בני משפחה יקרה שכל חטאם שהם יהודים! הגרים חיים ונושמים בארץ ישראל היקרה והאהובה שלנו.

אירוע זה חייב לעורר אותנו, להתקדם, להיטהר יותר, להיות יהודים טובים יותר, להיות בעלי משפחה טובים יותר, הורים טובים יותר, להרבות אהבה ואחדות בעם ישראל, 'עת כנוס את כל היהודים' לאהוב ולהעריץ ולפעול למען אחינו היהודים החלוצים היושבים באדמות לב הארץ וגב ההר יהודה ושומרון, ובפרט חלוצי גב ההר, איתמר ויצהר אלון מורה וברכה ותפוח, להתפלל שכל יישובים אלו יגדלו בכפלי כפליים לאורך ולרוחב בכמות ובאיכות לתפארת עם ישראל וארץ ישראל. שיצאו מהם כוחות גדולים ואורות גדולים לכל עם ישראל.

ומתוך אירוע קשה זה, נגיע לבניין גדול, בניין חדש, ונחבק ונתמוך מקרוב ומרחוק בבני המשפחה היקרה והצדיקה הזאת שנותרו בחיים, כדי להמשיך לחיות ולצמוח ולהמשיך את הבית המיוחד והנפלא שבו הם חיו. נתפלל על הקדושים הי"ד שעלו למקום שאין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתן שיתפללו עלינו, שיהיו מליצי יושר עבור משפחתם היקרה, עם ישראל וארץ ישראל שיזכה לישועה וגאולה שלמה.

ועם ישראל ישוב לארצו כולה ויבנה אותה, ויופיע בה את הייעוד האלקי שלו בעולם, ויחיה בה חיים מוסריים וטהורים, חיים בריאים וישרים לפי רוח התורה הקדושה, להיות 'גוי קדוש וממלכת כהנים', להיות עם הסגולה המהווה חיי דוגמה ומופת לכל בני אנוש.

ומתוך החושך הנורא, האפילה הגדולה, נצא לאור גדול וחדש בייחוד בימי פורים האלו, ימי ההתהפכות לטובה ולברכה, שכשם שבימים ההם זכינו מהצרה הגדולה להגיע לכך ש'ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר' כן בימים אלו נזכה לנחמה שלמה ולגאולה שלמה במהרה בימינו.