"לך כנוס את כל היהודים"

יש איחוד, ויש מכנה משותף רחב. למכנה המשותף הזה שותפים: הציבור הדתי לאומי שהוא הגוף המרכזי וחוט השדרה, ולצידו האגפים: החרדים הלאומיים, והמסורתיים הלאומיים.

הרב שמעון בן - ציון , י"ד באדר ב תשע"א

קוראי "בשבע" נתבשרו כי האיחוד בין מפלגות "האיחוד" ו"הבית" לעת עתה נכשל. "בגלל אלף ואחת סיבות. לא הצלחנו להתחבר, לא הצלחנו למצוא את הבסיס המשותף", זעקו הכותרות.

האמנם?? לעניות דעתי, יש איחוד, ויש מכנה משותף רחב. למכנה המשותף הזה שותפים: הציבור הדתי לאומי שהוא הגוף המרכזי וחוט השדרה, ולצידו האגפים: החרדים הלאומיים, והמסורתיים הלאומיים. האיחוד הזה קיים בתוך בתי המדרש וביניהם, בכנסים, במפגשים ציבוריים, באינטרנט ובכל אתר ואתר.
כל כך הרבה משותף יש בין כל אלה שיקרים להם מורשת ישראל, ארץ ישראל, שלומו וטובתו של עם ישראל. יהיו חובשי כיפות, ויהיו כאלה שכיפת השמיים לראשם.

כל כך הרבה משותף יש בין כל אלה שיקרים להם מורשת ישראל, ארץ ישראל, שלומו וטובתו של עם ישראל. יהיו חובשי כיפות, ויהיו כאלה שכיפת השמיים לראשם. יהיו תלמידי תורת מרן הרב קוק זצ"ל, או תלמידי ישיבות "הר עציון" לשלוחותיה, חסידים של חצרות אדמו"רים אוהבי העם והארץ וגוונים רבים נוספים.

אין הכרח לאחד את המפלגות הקיימות היום בדווקא, אפשר לתרגם את האיחוד אשר קיים בקרב ציבור נאמני התורה והארץ לגוף פוליטי אחד אשר ירים דגל ברור של נאמנות שלימה לתורת ישראל ארצו ועמו, גוף המוכן בהנחיית רבנים ואנשי ציבור לבחור את נציגיו על פי רצון המתפקדים.

האם פריימריז? האם מרכז הנבחר על פי סניפים מכל הארץ? האם רשימה משולבת שרובה נבחרת ע"י הציבור ומיעוטה אנשים שאסור לוותר על נוכחותם בכנסת בגלל ניסיונם וכישרונם? זה צריך להיות פתוח לדיון של אנשים חכמים ונבונים ממני, אך דבר אחד ברור לענ"ד, כדי לסחוף את הציבור לפעילות במסירות נפש, מבית לבית, שתגלה את האיחוד הענק שלנו, צריכים, כדברי הגמרא במסכת ברכות, להימלך בציבור, שהוא יבחר את נציגיו, תחת הדגל של תורת ארץ ישראל. דגל גבוה וסוחף בדעה ובמעשה.

ככל שנרתם כולנו לגילוי הרוח הגדולה הכללית שבציבור נאמני התורה והארץ, וככל שנמחק את הפרטיות מסדר היום הציבורי, כך יתגלה כוחנו העצום, ויתברר כי הכוח היהודי הלאומי גדול ומאוחד, ובעז"ה אי אפשר יהיה לנהל את המדינה, בתחומים של החינוך, הארץ, הצדק החברתי ועוד, בלעדיו.

חזק ונתחזק בעד עמינו ובעד ערי אלוקינו!