עת לעשות לה'

לפתוח מיד במִפקד בכל רחבי ארצנו, לגבות דמי חבר מכל מתפקד ומי שיתמיד לשלם, יהיה זכאי כעבור חצי שנה להשתתף בבחירת הנציגים.

הרב שמעון בן - ציון , ז' בניסן תשע"א

דעות כנס הרבנים. אמש
כנס הרבנים. אמש
צילום: עצמי
הימים בהם אנו נמצאים ימי הכרעה הם, ימים של דין ושל חסד, לעם ולארץ. עם ישראל, אותו אנו פוגשים ברחוב ובצבא, בבית ובחוץ, משווע להנהגה חדשה. המצב הביטחוני הקשה בגבולות, בסְפַר, ובפנים הארץ - מחייב זאת.

המצב המוסרי, הערכי, הבא לידי ביטוי בקשיי החינוך, ברמת האלימות, בהתפרקות התא המשפחתי ובטוהר המידות החסר בהנהגה הקיימת - מחייב זאת. המצב הכלכלי, הפער העצום בין העושר המופלג של עשירי הארץ לעומת העוני של המעמד הבינוני ומטה - מחייב זאת.

כבוד עם ישראל וחירותו, הבא לידי ביטוי ביחס למתיישבים ובסוגיות פולארד ושליט - מחייב זאת. בכל מקום אליו תלך תשמע את הזעקה הרועשת או האילמת - צריכים הנהגה חדשה, תקיפה וישרה! העיניים נשואות לשמיים, "מאין יבוא עזרי!"

הציבור הדתי הלאומי, הנאמן לארץ ישראל ולתורת ישראל, חייב להרים דגל פוליטי גבוה חזק
אם חפץ השם בידינו יצליח, אזי יצטרפו רבים לגוש היהודי-הלאומי, ויחזרו אליו הנאמנים לארץ ישראל ולתורה אשר התפזרו במפלגות רבות.
ומאוחד, אולם כדי שהציבור יסמוך על נבחריו חייב הציבור הרחב - דתיים לאומיים, חרדים ושומרי מסורת - להיות שותף בבחירת נציגיו, כך לימדונו חכמינו "אין מעמידין פרנס על הציבור אלא אם כן נמלכין בציבור" (ברכות נ"ה ע"א).

על כן, צריך לפתוח מיד במִפקד בכל רחבי ארצנו, לגבות דמי חבר מכל מתפקד ומי שיתמיד לשלם, יהיה זכאי כעבור חצי שנה להשתתף בבחירת הנציגים.

ברשימה יהיו כמובן גם חברי הכנסת מהאיחוד הלאומי והבית היהודי, אשר ירצו להצטרף יחד עם נבחרי הציבור, תחת דגלה של תורת ארץ ישראל, בשיוויון מלא ובשותפות בין חברי הכנסת המכהנים כיום לחברים הנבחרים על ידי הציבור.

לצד הרשימה המאוחדת, יעמוד גוף רבני מַנחה ומוביל, כדוגמת הרבנים המלווים ומרוממים את נציגי "האיחוד הלאומי". אם חפץ השם בידינו יצליח, אזי יצטרפו רבים לגוש היהודי-הלאומי, ויחזרו אליו הנאמנים לארץ ישראל ולתורה אשר התפזרו במפלגות רבות.

בעז"ה קולנו ישמע בגאון, ואי אפשר יהיה להנהיג את מדינתנו היקרה והאהובה - בלי לשתף אותנו בשותפות מלאה.

בענווה כלפי שמיא, ובמסירות נפש כלפי ארעא, נעשה ונצליח בס"ד."חזק ונתחזק בעד עמינו ובעד ערי אלקינו. והשם יעשה הטוב בעיניו".