תפוחי אדמה במקום מצות

עצה למתקשים בעיכול מצות: תפוחי אדמה במקום מצות. מותר וגם אפשר לעשות דיאטה בחג הפסח.

הרב אפרים זלמנוביץ' , ח' בניסן תשע"א

יהדות מצות
מצות
צילום: באדיבות המשפחה
עיקר המצווה לאכול מצות בפסח הוא אכילת מצת מצווה בליל הסדר. חובה זו חלה גם על המתקשה בעיכול המצות. בשאר ימי הפסח אין כל חובה לאכול מצות. ניתן להשבית הרעב באכילת תפוחי אדמה.

כידוע, הסיבים התזונתיים המעוררים את פעולות היציאה, חסרים במצה ובכך קשים הם לעיכול. גם עצם העובדה שהנפח שלהם
הרמב"ם פסק שהתורה אמרה שבעה ימים תאכל מצות לא כדי לחייב אכילת מצות כל שבעת ימי החג אלא כדי לאסור בהם אכילת חמץ. אבל אם רצה אוכל פירות וכדומה.
קטן גורמת לנו לאכול הרבה מצות, ופעולות העיכול קשות שבעתיים. גם אין נוהגים להרטיב את המצה מחשש לחימוצה, נמצא שאוכלים מצה קשיחה וזו קשה ומסוכנת ובמיוחד לקשישים. כל אלה רשאים על פי דין להימנע מאכילת מצות בששת ימי החג.

מצת מצוה זו המצה שאוכלים בליל הסדר לקיים את הצו "בערב תאכלו מצות" (שמות י"ב י"ח). בשאר הימים אין חובה לאכול מצות שנאמר "ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת לה' אלוהיך" (דברים ט"ז ח'). דרשו חכמים "מה שביעי רשות, שלא נאמר בו תאכל מצות, אף ששת הימים רשות" (פסחים ק"כ א'). ללמדך שרק בליל הסדר קימת חובה לאכול לפחות כזית מצה 27 גרם.

הרמב"ם פסק שהתורה אמרה שבעה ימים תאכל מצות לא כדי לחייב אכילת מצות כל שבעת ימי החג אלא כדי לאסור בהם אכילת חמץ. אבל אם רצה אוכל פירות וכדומה.

מכאן שמותר וגם ניתן לעשות דיאטה בחג הפסח. אין כל מצווה להלעיט עצמנו בקלוריות רבות כל כך שהמאכלים מפתים אותנו לצרוך. מחלקם לא נוכל להימלט; חובה לאכול בליל הסדר כזית מצה 140 קלוריות. ארבע כוסות לשיטת החזון איש מגיעות לכדי 600 גרם יין, מעל 600 קלוריות. לכך יש להוסיף 17 גרם עלי חסה נקיים מתולעים. חייבים גם באכילת מצת אפיקומן וזה עוד 140 קלוריות. חרוסת וביצה קשה ומאכלים עטירי קלוריות. את הזרוע, כנף עוף צלויה זכר לקרבן פסח המונח על הקערה אסור לאכול.