פסח והשמאל הישראלי

מה לשמאל הישראלי אצל חג הפסח? מה לשמאל המטורף ולכל החירות הזו? לא דבר ואף לא רבע דבר.

חן בן-אליהו , ט"ז בניסן תשע"א

הימים ימי חג הפסח, זמן חירותנו, ולנוכח התנהלותו של השמאל הישראלי מנסרת באוויר התהייה מה לשמאל זה אצל חג הפסח? מה לשמאל הזוי ומטורף זה, המנותק כמעט לחלוטין מהזהות היהודית, המבלה שבתותיו בארגון פרובוקציות כנגד יהודים ברחבי יהודה ושומרון ואף מבקר ביקורי תמיכה במאורותיהם של רוצחי תינוקות יהודים בכפר הפלשתינאצי עוורתא, ובכן מה לשמאל מנותק זה אצל חג החירות אשר אין דומה לו בחינת הדגש על זהותנו היהודית?

מהות החירות היא נאמנות לעצמיות, נאמנות לזהות העצמית, לתכונה הטבעית ולהרגשה המקורית של הנשמה. כך לגבי האדם וכך אף ביחס לעם. החירות היא העניין העמוק ביותר בחינת תכניו של חג הפסח, חג האביב, אביב האדם, העם והאנושות לעולם.

מעבדות לחירות ומשעבוד לגאולה: מעבדות גלותית להשקפות עולם שונות של דטרמיניזם מטריאליסטי כגון זו המצרית העתיקה וכדוגמת הקומוניזם והנאציזם בהן הכל קבוע מראש, משועבד לחומר וכפוף בהכרח לשיגעונותיהם של עריצים בשר ודם הצצים ונופלים לאורך הדורות והתקופות כמו למשל פרעה, נבוכדנצאר, סטאלין, היטלר ואובמה - לחירות, לנאמנות לעצמיות, לשיבה אל הזהות העצמית, שיבה אל התכונה המקורית של הנשמה אשר מקום מבטחה הוא רק באלהים ובו בלבד היא משתחררת מכבלי החומרנות, העריצות ושיגעונות העריצים בחינת 'חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא', שיבה אל ההרגשה הישראלית העצמית המקורית, זה הר סיני בחינת 'אל תקרא חרות על הלוחות אלא חירות על הלוחות', קבלת תורה ומצוות, ערכים ומוסר, אחריות אישית על המעשים ואחריות לאומית עצמית של עם על גורלו, וקדימה, תמיד קדימה, אל הגאולה, לארץ המובטחת, ארץ ישראל הטובה והרחבה, אל בניין בית מקדשנו ולתיקון עולם במלכות שדי.

ובכן, מה לשמאל הישראלי אצל חג הפסח? מה לשמאל המטורף ולכל החירות הזו? לא דבר ואף לא רבע דבר. השמאל היש
כל שאיפתו של השמאל הישראלי המופרע ממש כמו אותם המופרעים מעוורתא בחינת 'אמור לי מי הם חבריך ואומר לך מי אתה' אינה אלא להחריב את ארץ ישראל, להפריד את העם מארצו ולהרחיקו מאמונתו ומדרכו הערכית הגאולית-מוסרית.
ראלי ההזוי על נציגיו הרבים והמטורללים בכנסת, בבית המשפט ובתקשורת, השמאל הישראלי המנותק מזהותו והמזדנב רוחנית אי-שם מאחור בקצה מחנה ישראל, נשאר תקוע ומקובע במדברו הרוחני, משועבד תמיד לאליליו המזדמנים, פעם זו אמא רוסיה הקומוניסטית ורוצח המיליונים סטאלין והפעם זו אום-פלשתין על שלל רוצחיה בכלל ועל השבאב המופרע מעוורתא בפרט. כל שאיפתו של השמאל הישראלי המופרע ממש כמו אותם המופרעים מעוורתא בחינת 'אמור לי מי הם חבריך ואומר לך מי אתה' אינה אלא להחריב את ארץ ישראל, להפריד את העם מארצו ולהרחיקו מאמונתו ומדרכו הערכית הגאולית-מוסרית.

'שתי מדינות לשני עמים' הם מכנים היום את עגל הזהב החדש שלהם, את אליל השלום המטריאליסטי והמזויף שלהם, ועמם גם 'הליכוד' של השפן החומרני נתניהו ו'קדימה' של הארנבת המזדנבת לבני, אכולי החמץ המשועבדים לאמא אמריקה המשחדת אותם בדולרים. כל שאיפתם היום של שלל השמאלנים המופרעים הללו, כל שאיפתם הנובעת מהתנכרות לעצמיות ומשעבוד לדולר ולבשורת התפנוקים שהוא טומן בחובו, כל שאיפתם אינה אלא לחתוך את ארץ ישראל, לחתוך בבשר החי של העם היהודי, להחריב עשרות רבות של ישובים, להרוס עשרות אלפי בתים, לגרש מאות אלפי יהודים מבתיהם ולהעניק בתוככי ארצנו ממש, על מגש עם הרבה מאוד כסף, מדינה לרוצחי היהודים, להקים מדינה פלשתינאצית לרוצחי התינוקות מעוורתא, מחברון ומרמאללה, מדינת שטן פלשתינאצית שבמידה ותקום הרי אין עוד ספק שתמשיך לחרחר מלחמה ולמרר את חיי היהודים במדינת ישראל הקטנה והמוחלשת.

מדינה פלשתינאצית, זו החירות של עם ישראל? זו גאולה? זהו ההיפוך הגמור של כל תוכן חג הפסח, זהו שיעבוד מוחלט של עתיד ישראל לחסדי אמריקה מצד אחד ולגחמותיהם של עריצי ערב הרצחניים מצד שני, שיעבוד הנובע מחוסר זהות ואמונה בדרך, מפחדנות עלובה, חנפנות והתרפסות, ומכניעתם של עבדים כנתניהו, ברק ולבני ליצר התפנוקים המרופד בדולרים ולתאוות מנעמי החיים חסרי המגמה אשר אינם שווים את ערכם.

וכן, לא נשכח את עניין עשר המכות למצריים אשר השמאלנים סולדים ממנו ואינם מסוגלים להזדהות עמו. ואכן, נתניהו, ברק ולבני, וכל השמאל המטורף והמנותק שלהם מתכננים עשר מכות ליהודים דווקא, מכות של גירוש מאות אלפי יהודים מבתיהם, של הרס עשרות ישובים ושל חורבן ההתיישבות ביהודה ושומרון, מכות שכתוצאה מהן יבואו מכות נוספות על ישובי וערי ישראל הקטנה בדמות הפגזות בלתי-פוסקות מצד מחבלי המדינה הפלשתינאצית.

וכן, אף לא נשכח את העניין החביב של 'שפוך חמתך על הגויים' אשר השמאל המנותק אינו מסוגל לקבל ולעכל. על דרך משל, אצל עם בריא בנפשו ונאמן לעצמיותו ולזהותו, עם חפץ חיים הנאמן לשליחותו, שפוך חמתך על עוורתא. ואולם נתניהו ברק ולבני המשועבדים לפריץ המרושע אובמה ועובדים את אליל הדולר, ועמם כל השמאל המופרע והמטורלל שלהם, מעדיפים ומתכננים דווקא לשפוך את חמתם על היהודים, לשפוך חמתם למשל על הישוב איתמר, להרוס אותו עד היסוד, חס ושלום, ולהעניק את הקרקע של בית משפחת פוגל, בחינת הרצחת וגם ירשת, לחמולת עוואד הרצחנית מעוורתא...

לכל היהודים, חג פסח כשר ושמח! הגיע זמן חירותנו, בא זמן הגאולה והשחרור מהשעבוד ארוך השנים לגחמות השמאל ההזוי והמטורף ולמנהיגים שאינם אלא עבדים לתאוותיהם, לדולר ולממשל אובמה הניאו-נאצי.