חוקי הגזע של הפרקליטות

חוקי הגזע של נירנברג הביאו להרס נורא, לשואה ולהשמדת כשליש מעמנו. המעגל נסגר כאשר הוגיהם ומבצעיהם הובאו לדין העמים עם תום מלה"ע ה-2 במשפטי נירנברג.

חן בן-אליהו , י"ח באייר תשע"א

אין לך דבר בעולמנו זה שהדעת אינה סובלת אותו, ובעיקר הדעת היהודית לנוכח מאורעות המאה שעברה, יותר מאשר חוקי גזע, דהיינו הללו שיסודותיהם מונחים על בסיס גזעי ועל מוצא אתני. כאלה היו חוקי נירנברג הידועים לשימצה ואשר תוצאותיהם ההרסניות פגעו קשות בעמנו וכאלה, להבדיל, מנפיק היום בעזות-מצח משרד המשפטים הישראלי היושב בירושלים במטרה לפגוע אנושות בהתיישבות היהודית ביהודה ושומרון.

הדוגמא הקלאסית לחוק גזעני שכזה היא כמובן אותו חוק מ-2005, חוק הטיהור האתני וגירוש היהודים מגוש קטיף ומצפון השומרון והרס הישובים עד היסוד, חוק שכובס היטב-היטב בכדי שהגזענות הטבועה בו לכתחילה לא תבלוט יתר על המידה ועל-מנת שאי-חוקיותו המשוועת כמו לא תורגש. אולם כאשר הגה רוה"מ דאז, אריאל שרון המושחת באדם, את הגירוש וההרס, הוא לא הסתיר את הבסיס הגזעני של תכניתו ואמר קבל-עם ועולם: "עד ראש השנה תשס"ו לא יהיו יהודים ברצועת עזה".

את התכנית המטורפת של גירוש והרס על בסיס גזעי, את הטיהור האתני הזה שכונה ע"י שרון 'תכנית ההתנתקות', עיצבו ובנו במשרד המשפטים לכדי חוק גזעני מובהק במיטבו, חוק מכובס שכונה 'חוק ההתנתקות מרצועת עזה וצפון השומרון', חוק גזעני אשר בוצע באופן מחפיר ע"י ממשלת שרון באמצעות צה"ל והמשטרה ואשר לבד מן העוול הנורא שגרם למתיישבים היהודים באזורים אלה, לא הביא דבר לישראל, לבטח לא שלום או בטחון.

בכן, לא שלום ואף לא בטחון כי אם חיסול מפעל ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, זו היא,
בכן, לא שלום ואף לא בטחון כי אם חיסול מפעל ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, זו היא, כידוע, תמצית שאיפותיו ופסגת מאווייו של השמאל הישראלי הקיצוני שדעתו נטרפה עליו כבר לפני שנים ואשר-על-כן גם איבד את אחיזתו בציבוריות הישראלית.
כידוע, תמצית שאיפותיו ופסגת מאווייו של השמאל הישראלי הקיצוני שדעתו נטרפה עליו כבר לפני שנים ואשר-על-כן גם איבד את אחיזתו בציבוריות הישראלית. כיצד אם כן יגשים שמאל מוטרף זה את שאיפותיו? לא אלמן ישראל ואף השמאל הישראלי אינו אלמן: מה שלא יושג לו עוד באמצעות הקלפי ובדרך דמוקרטית, יושג, או לכל הפחות יעשה נסיון להשיגו באמצעות השתלטות זוחלת ונואלת על מערכת המשפט בכלל, על בית המשפט העליון, על משרד המשפטים, על הפרקליטות ובפרט על המחלקה לתפקידים מיוחדים של פרקליטות זו, מחלקה שכל עניינה למרר את חיי התושבים היהודים ביהודה ושומרון, להצר את צעדיהם, לתחום אותם תחילה ב'תחום המושב' ולהביא לחיסול ההתיישבות בשלבים.

בג"צ 9296/08 הידוע יותר בכינויו 'בג"צ הקרקעות' אף הוא אינו אלא נסיון לחוקק עוד חוק נואל על בסיס גזעי, כמובן בעד הטרור הערבי וכנגד המתיישבים וההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון. חוק גזעני זה שהדיון בו בבג"צ נדחה לפני כמה שבועות, ממש ברגע האחרון וכתוצאה מהתערבות של כמה שרים, אינו אלא פרי באושים תוצרת מוחם החולני והקודח של פקידוני משרד המשפטים והמחלקה לתפקידים מיוחדים בפרקליטות. כוונת פקידונים גזעניים אלה הינה למנוע מיהודים לייצר חזקה על קרקעות גם אם עיבדו אותם ברצף לאורך עשר שנים ויותר בלא ערעור, וכך לבסס חוק גזעני שבאם יחודש הדיון בו ובאם יתקבל ע"י בג"צ, יהיו לו השלכות מרחיקות לכת על עצם האפשרות להמשיך ולפתח את ההתיישבות. כמובן שאין בחוק הנואל הזה ולו מילה או חצי מילה על נסיון דומה לייצר חזקה בקרקע מן הצד הערבי. והרי הנחת היסוד העקומה מבחינתם של פקידוני משרד המשפטים והפרקליטות היא שכל הזכויות בשטח שמורות לערבים ואילו היהודים ביהודה ושומרון אינם אלא פולשים זרים, חסרי מעמד וזכויות יסוד.

השמאל הקיצוני המטורף שהשתלט זה מכבר על משרד המשפטים, הפך את אגפיו השונים לסניפים ותתי-סניפים של מרצ ושלח את גרורותיו לכל מחלקות המשרד ובפרט לפרקליטות המדינה, שמאל קיצוני זה מאיים באמצעות הפרקליטות לגלגל את המפעל הציוני לאחור, להחריב תחילה את מפעל ההתיישבות ביו"ש ולאחר מכן גם את ההתיישבות בגליל ובנגב, באותה הדרך ועל אותו האופן ממש. והרי במידה ויצליחו, חס ושלום, להרוס את ההתיישבות ביו"ש ולהסיג את ישראל לגבולות 67, יתגבר תאבונם של מטורפי השמאל ובני-בריתם הטרוריסטים הערבים ותעלה מיד הדרישה לקבלת גבולות החלוקה של 48. משמע, חוקי הגזע של הפרקליטות המכוונים היום 'רק' כנגד היהודים ביהודה ושומרון, יש בהם כבר כעת פוטנציאל של הרס הישובים גם בגליל ובנגב ומעל לכל יש בהם פוטנציאל של החרבת ירושלים.

חוקי הגזע של נירנברג הביאו להרס נורא, לשואה ולהשמדת כשליש מעמנו. המעגל נסגר כאשר הוגיהם ומבצעיהם הובאו לדין העמים עם תום מלה"ע ה-2 במשפטי נירנברג. ומה יהא על הוגי ומבצעי חוקי הגזע של הפרקליטות הירושלמית? שמא לאחר ההרס העתידי הנורא שהם מתכננים לנו, הרס שיפקוד את עמנו בארצו שלו, חס וחלילה, יובאו אף הם לדין העם במשפטי ירושלים?