קברו של יוסף הצדיק

למרבה הצער והפליאה שוב הוסמכו והוצבו השוטרים הערבים לשמירת האתר ביוזמת צה"ל, והם כזכור אלו שרצחו את בן יוסף לבנת הי"ד לפני כחודש.

בני קצובר , כ"ה באייר תשע"א

תוקף. קצובר
תוקף. קצובר
פלאש 90

השבוע נחוג את יום שחרורה של ירושלים בכ"ח אייר, מעטים זוכרים כי בתאריך זה שוחררה גם העיר שכם.

כבר קדמונינו ציינו את המשותף לירושלים ולשכם כאשר המילה שלם מופיעה כשמה של ירושלים- "ומלכי צדק מלך שלם" היא ירושלים, ואצל חזרתו של יעקב ארצה "ויבוא יעקב שלם עד עיר שכם.. ויחן את פני העיר ויקן את חלקת השדה.. במאה קשיטה".

אכן גם בשכם וגם בירושלים יחד עם חברון אנו מוצאים את שלושת האתרים שנרכשו בכסף ועל כן המימרא בחז"ל אודות שלושת המקומות שאין אומות העולם יכולות לטעון על גזילתם וכו', עולה כאן לכאורה תמיהה גדולה, וכי מה הטענה? ישיבו האומות ויאמרו: קחו אתם היהודים את שלושת החלקות שרכשתם ולנו את שאר הארץ, אלא שברור כי המחזיק בשלושת האתרים הסגוליים שבארץ ישראל מחזיק בארץ כולה ולכן עיקר המאבק עד ימינו הוא על ירושלים חברון ושכם.

קנה יעקב כפי המסופר בסוף ספר יהושע: "ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצריים קברו בשכם, בחלקת השדה אשר קנה יעקב מאת בני חמור, אבי שכם, במאה קשיטה ויהיו לבני יוסף לנחלה" (יהושע כ"ד, ל"ב).

קבר שכם ממוקם כ-100 מטר מזרחית לעתיקות שכם הקדומה בדיוק כלשון הפסוק "ויבוא יעקב שלם.. ויחן את פני העיר" .כמו גם הינו אחד האתרים שהמסורת כלפיו הינו ברצף היסטורי ללא חללים ריקים, באשר השומרונים הובאו לשומרון בסוף בית ראשון שמרו על מסורת מיקומו המדויק.

אך חשוב מכל, יוסף הינו הסמל והלב של דורנו, דור התחיה המכונה דורו של משיח בן יוסף, ועל כן במדרש: "כל מה שאירע לציון אירע ליוסף" וציון כמניין יוסף.

הקבר כידוע חולל, הופקר וננטש באירועי אוקטובר אלפיים- בשבת שובה תשס"א, כאשר הופקר לדמם למוות החייל הדרוזי מדחת יוסוף, זאת על אף שאפילו עפ"י הסכמי אוסלו האומללים אתר זה היה באחריות צה"ל, כל זאת עקב ההוראה המדינית שיש לסמוך על שוטרי הרשות הפלשתינית ולא לפרוץ באמצעות כוחות צה"ל ולסכן בכך את הסכמי אוסלו. האתר בעקבות זאת נשרף, נהרס בחלקו- כולל המציבות, ואף הפך למזבלה ומשתנה.

לפני מספר שנים חידש צה"ל את הכניסה למתפללים אחת לחודש ובאישון לילה, ולפני מספר חודשים סוף סוף שופץ האתר וחזר לקדמותו. אך למרבה הצער והפליאה, שוב הוסמכו והוצבו השוטרים הערבים לשמירת האתר ביוזמת צה"ל, והם כזכור אלו שרצחו את בן יוסף לבנת הי"ד לפני כחודש.

התנהלות זו יכלה להתרחש בשונה ממערת המכפלה וקבר רחל משום שהדרישה הציבורית למקום הייתה פחותה- ואת זאת חובה עלינו לתקן. יוסף ביקש את אחיו- "את אחי אנוכי מבקש", ועלינו כאחים לבקש "את יוסף אנו מבקשים"!! עלינו לבוא בהמונינו ולדרוש את יוסף ביום ג', ערב יום ירושלים ושכם ולתבוע מממשלתנו: "יהיה דין יוסף כדין מערת המכפלה".

ועד מתיישבי השומרון מזמין את הציבור ל'יום שחרור ירושלים והשומרון' לצעדה ולהופעה לזכרו של בן יוסף לבנת הי"ד שיתקיימו במצפה יוסף שעל הר גריזים הצופה פני קבר יוסף