לפרק את המינהל האזרחי

המינהל האזרחי החל במסע-צלב בלתי נגמר כנגד המתיישבים היהודים וראש החץ החקלאי שלהם. העיקרון המנחה של אנשי המינהל ופקחיו הסהרוריים.

חן בן-אליהו , כ"ז באייר תשע"א

פירוק המינהל האזרחי והעברת סמכויותיו לגוף אחר, עדיף בהחלט ממשלתי אבל אפשר גם צבאי, גוף אחר כלשהו שיוטל עליו לנהל את החיים האזרחיים ביהודה ושומרון, זו חייבת להיות היום אחת ממשימותיה של ממשלת ישראל לנוכח התנהלותו השערורייתית בשטח של המינהל האזרחי בעשר השנים האחרונות לערך.

כידוע, המינהל האזרחי הוקם בשנת 1981 ע"י שר הביטחון אריאל שרון מתוך כוונה לשחרר את צה"ל מניהול החיים האזרחיים ביש"ע באמצעות הממשל הצבאי שלמעשה שלט בשטח החל מתום מלחמת ששת הימים (1967). במשך כעשרים שנה עשה המינהל את מלאכתו נאמנה וניהל את החיים האזרחיים השוטפים באופן ענייני וכמעט בלא דופי. ואולם לפני כעשור, אם כתוצאה מהנחיה פוליטית, אם כהמשך למספר חוות-דעת משפטיות מוטות פוליטית, לצד שמאל כמובן, ואם סתם כך מתוך רצון להתיישר לפי 'רוח המפקד' הרעה, החל אט-אט המינהל לנטות לכיוון האויב הערבי ותחת לנהל גרידא את החיים האזרחיים בשטח, המינהל 'תפס צד' והחל לשרת את זה הערבי, משמע לשרת את הטרוריסטים עצמם ואת בני משפחותיהם במלחמתם נגד ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון.

יותר מכל, בולטת התגייסותו מרצון של המינהל לטובת הצד הערבי במאבק העיקש על הקרקעות במרחב הפתוח שבין הישובים היהודיים לבין הכפרים הערביים, הוא המרחב החקלאי בעיקרו
בולטת התגייסותו מרצון של המינהל לטובת הצד הערבי במאבק העיקש על הקרקעות במרחב הפתוח שבין הישובים היהודיים לבין הכפרים הערביים, הוא המרחב החקלאי בעיקרו שבין ההתנחלויות לבין מאורות החבלה והטרור.
שבין ההתנחלויות לבין מאורות החבלה והטרור. הכיוון הראוי והנכון שתפסו המתיישבים היהודים, דהיינו יציאה אל מחוץ לשטחי הישובים, ביסוס ופיתוח מאסיבי של חקלאות לתפארת תוך כדי יצירת חזקה לאורך שנים על אלפי דונמים שלא עובדו כלל ע"י הערבים או ננטשו לפני שנים רבות מסיבה זו או אחרת, לאללה הפתרונים, כיוון זה 'מוציא מהכלים' ומשגע את השמאל הישראלי באשר הוא מסמן יותר מכל כי תנועת ההתנחלות היא-היא היורשת הטבעית של מפא"י ההיסטורית ושל תנועת העבודה על שלוחותיה, גם במעשה ההתיישבותי, גם בחקלאות ולמיותר לציין, גם בביטחון. מתנחלים היושבים ב'כולל' ולומדים תורה, זה בסדר ונתפס היטב במוח השמאלני באשר עדיין ניתן לו לקטלגם לשיטתו כ'פרזיטים' המתקיימים מכספי הציבור וגוזלים בזאת משאבים שהיו יכולים לעבור לתמיכה בעיירות הפיתוח... ואולם מתנחלים העובדים בחקלאות, חורשים בשדה עם טרקטור, נוטעים כרמי ענבים וזיתים, בוצרים ומוסקים ועם זאת מוציאים לחמם מן הארץ, עניין שכזה כבר גדול מדי על המוח השמאלני שאינו מוכן לקבלו ולהסכים עמו.

כאן נכנס עמוק לתמונה המינהל האזרחי. כאשר הוא מונחה ע"י הפרקליטות הגזענית שדאגה מבעוד מועד לציידו בכמה חוות-דעת כאילו-משפטיות ובשם 'האפליה המתקנת', חוות-דעת   מפוברקות משהו ומוטות פוליטית לצד שמאל, כלומר בשירות העניין הערבי, החל המינהל האזרחי במסע-צלב בלתי נגמר כנגד המתיישבים היהודים וראש החץ החקלאי שלהם. העיקרון המנחה של אנשי המינהל ופקחיו הסהרוריים אחד הוא: "במקום שאין ערבי, היה אתה ערבי", כלומר היכן שאין בנמצא ערבי שיתלונן כי יהודים פלשו לקרקע שלו, מתנדבים מיד אנשי המינהל לחפש איזה חטיאר ערבי תורן, לסדר לו ייצוג וסיוע משפטי מארגון כלשהו הנתמך כמובן ע"י הקרן החדשה לישראל ואזי להוציא צו בדבר 'שימוש מפריע במקרקעין' כנגד המחזיקים החוקיים בקרקע, דהיינו החקלאים היהודים, ועם זאת לפתוח בהליך משפטי על הקרקע שבו הסיכויים של הצד היהודי לזכות הינם אפסיים ולא משום שאין הוא מחזיק בקרקע בדין אלא משום העובדה הידועה כי כנופיית שלטון החוק פועלת בגלוי לפי עמדותיה הפוליטיות השמאלניות ובאופן גזעני כנגד ההתיישבות היהודית.

בחודשים האחרונים אנו עדים להחמרה מסוכנת במצב: נישאים על גל של מספר 'הצלחות' וכאשר 'רוח גבית' מנשבת בעורפם, החלו הטרוריסטים הערבים ושותפיהם לדרך בפרקליטות בכלל ובמינהל האזרחי בפרט, להרבות בעתירות ובצווים כנגד שכונות שלמות בתוך הישובים היהודיים, כולל שכונות ותיקות, במטרה גלויה ומובהקת לערער באופן משפטי על עצם חוקיותם של אותן שכונות וכך לשמוט את הקרקע החוקית מתחת כל מפעל ההתנחלות היהודית האדיר ביהודה ושומרון. מה שלא הושג באמצעות הקלפי ובדרך דמוקרטית, יעשה נסיון להשיגו דרך בית המשפט הפוליטי ובאמצעות כנופיית שלטון החוק. ומה שיושג להם, חס וחלילה, למחבלים הערביים ולשותפיהם בפרקליטות ובמינהל ביהודה ושומרון, אין ספק כי בהמשך הדרך ישמש כתקדים  ויעשה נסיון להעתיקו אל תחומי ישראל הקטנה, לגליל, לעמקים ולנגב, והרי ההתיישבות הותיקה באזורים אלה התמקמה לפי רוב על אדמות שעובדו לפנים ע"י ערבים...

ובכן, המינהל האזרחי ביהודה ושומרון בעידודה של הפרקליטות ובפעילותו החתרנית כנגד ההתיישבות היהודית, חצה את כל הקווים האדומים והפך למעשה לזרוע אקטיבית של הארגון לשחרור פלשתין. מן הדין לפרקו ולהעבירו מן העולם לפני שהוא שומט את הבסיס החוקי של חזקת היהודים בקרקעות חקלאיות ביהודה ושומרון, לפני שהוא ממשיך ושומט את הבסיס החוקי של כל מפעל ההתנחלות ובתהליך זוחל גם של עצם קיומה של מדינת ישראל. מן הדין לפרק את המינהל האזרחי ולשלוח את עובדיו האזרחיים ואת חייליו, ובהזדמנות זו גם את אנשי הפרקליטות, להבראה נפשית ממושכת ועם זאת לחינוך מחדש. יש לרסן היטב את הכלבה פרקליטות ולפרק באופן מיידי את המינהל האזרחי באשר פעילותם החתרנית טומנת בחובה את זרע הפורענות של פירוק מדינת ישראל, ע"י הבג"צ כמובן...