שנה בלי אבא

ככל שעוברים הימים תחושת היתמות מקבלת בלב קביעות ונחשולים של דמעות וגעגועים לא חדלים מלהציף את שביליו.

איתמר ליברמן , כ"א בסיון תשע"א

איתמר ליברמן
איתמר ליברמן
עצמי

חלפה שנה מאז שעומעם האור שזרח מדמותו הנשגבה של האב שכולנו הערצנו, והוא הביע את אהבתו אלינו ללא גבולות.להבת אור מיוחדת עטפה אותנו במעטה חמים ואוהב ונגדעה עם הסתלקותו של מורה הדרך הרב אליהו זצ"ל.

ככל שעוברים הימים תחושת היתמות מקבלת בלב קביעות ונחשולים של דמעות וגעגועים לא חדלים מלהציף את שביליו. שבילי הלב שהרב עמל בדרכו הנעימה למלא אותם במטען של נשמה יהודית.חסרונו אטם בחומות של בדידות את נפשנו המדוכדכת. אך למרות חסרונו, נוכחותו עדיין מורגשת בינינו.

הוא משקיף ממעון קודשו בשמיים, שולח חיבוק מלמעלה, אבל מהחיבוק האוהב שהכרנו נותר רק זיכרון. זיכרון עצוב לקרן אור וטוהר שעטפה אותנו ודממה.אי אפשר להזכיר נקודות ציון בחייו מבלי לשרטט קווים מדמותו של מי שהיה ויישאר בליבנו ובזיכרוננו גדול ישראל עצום.

נהגתי לנשק את ידיו בכניסת השבת בדרכו לבית הכנסת ולהאזין לשיעורים שמסר בישיבתי. תמיד המפגשים הללו עם דמותו ה
בתוך הפאזל האנושי של עמינו, על זרמיו השונים, כל אחד חש שמקומו אצל הרב מקבל את מלוא החשיבות והמענה ההולם.
קדושה הייתה מותירה בי חותם עמוק.גדולתו לא הסתכמה בדלת אמותיה של הלכה בלבד. כל התייעצות עמו, ויחסו הפרטני והיסודי לכל מקרה ומקרה, ופסיקותיו המחודדות - ביטאו חכמה נרחבת. פסיקותיו היו זריזות, אך זהירות, והם ביטאו עוצמה גדולה.

תורה ענקית שמקיפה את כל שטחי החיים, וגילתה לא פחות פקחות ותשומת לב לפרטים הקטנים.חסרונו של אבא הוא תמיד קשה, וקשה פי כמה בזמן שכל כך זקוקים לו. זמנים קשים שנחוצים למשענת רוחנית ותמיכה מרוממים את  דמותו שופעת הטוב ומחדדים את הקושי בהיעדרו. אבל אנו בטוחים שהדאגה והעידוד שהרעיף עלינו בשעה שנכח בתוכנו לא תמה. הרב, למרות היותו ביטוי של גדולה ועוצמה, נתן לכל איש מישראל לגעת, להרגיש קירבה ולספוג חום אישי.

בתוך הפאזל האנושי של עמינו, על זרמיו השונים, כל אחד חש שמקומו אצל הרב מקבל את מלוא החשיבות והמענה ההולם. "האבא של כולם"- דבק בו הכינוי שבא לבטא את מה שחש עם ישראל אל דמותו.קשה להיפרד מדמות אבהית, חמה ולבבית כל כך, אבל אם נצליח לקיים לפחות מספר עקרונות מצוואתו ודרך חייו, ולאמץ אותם בכל חלקי העם- כמו עיקרון האחדות ואהבת כל אחד באשר הוא, הפרידה הקשה תקבל משמעות עמוקה ומעשית שתיתן המשכיות לדרך שהתווה על ידי שנלך בהליכותיו ובמידותיו.

הכותב הוא תלמיד ישיבת "המאירי" שבנשיאות הרב אליהו זצ"ל