הפקעת שערים

דין מפקיע שערים כדין מלווה בריבית, שניהם גזלנים הפוגעים בעניים. להחזיר את הפיקוח על מחיר הקוטג' ושאר מצרכי היסוד שהנפש תלויה בהם.

הרב אפרים זלמנוביץ' , כ"ב בסיון תשע"א

יהדות קוטג'
קוטג'
צילום: באדיבות המשפחה

אכן, גם הקוטג' נחשב למצרך יסוד. בעובדה שאין הוא עולה רק על שולחנם של עשירים אלא גם על שולחנו של הישראלי המשתכר שכר מינימום. וכידוע, שעל מצרכי יסוד פסק השולחן ערוך בהלכות אונאה ומקח טעות "אסור לעשות סחורה בארץ ישראל, בדברים שיש בהם חיי נפש, אלא זה מביא מגורנו ומוכר וזה מביא מגורנו ומוכר, כדי שימכרו בזול". ריבוי מתווכים ומשווקים רק מיקרים לצרכן את המצרך. מחובת הממשלה להוריד מיסוי ממוצרי היסוד ולפקח על המחירים ולהטיל עונשים כבדים על מפקיעי שערים. להוזיל ככל שרק ניתן.

מדין תורה אסור להרוויח על מצרכי יסוד יותר מ- 16 אחוזים. גם אסור לאצור מצרכי יסוד כדי ליבש את השוק, בכוונה לעורר ביקושים, ואחרי כן לבוא ולהפקיע שערים, כדרך הרמאים.

הפקעת מחירם של מצרכי יסוד, מעלה את יוקר המחיה, וגורמת לעלית המדד, המגדילה את המשכנתא וכבר ראינו מה קרה לאחרונה בארה"ב עם משבר המשכנתאות וכמה עובדים הפכו למובטלים והגיעו עד פת לחם.

דוד המלך היה מתפלל שה' ישבור זרועם של מפקיעי השערים. איך ישבור ה' זרועם של מפקיע שערים? על ידי שאנחנו נתפלל בכוונה גדולה את "ברכת השנים", "ותן טל ומטר לברכה" (תפילת עמידה) או אז ישמע ה' בקשתינו וירד גשם וימטיר עלינו שפע ברכה. מחוקי הכלכלה, בשעה שהשוק מוצף במצרכים והמדפים מלאי כל טוב או אז יורדים המחירים.

דין מפקיע שערים כמלווה בריבית. אלה יכונו בתואר המפוקפק של "רשע" "גזלן". זה המבקש להתעשר על חשבון הזולת שלא כדין. כן הוא דינו של אוצר פירות עד שייבש השוק וימכרם ביוקר רב. אין לו מחילה. משמים יענישוהו קשות משום שקשה מאד לפקח על הנוכלים והרמאים הללו. בכל אופן, מחובת הממשלה לחוקק חוקי פיקוח וענישה כבדים למפקיעי השערים.

התורה ציוותה אותנו, חיה ותן גם לאחרים לחיות. אל תבקש להתעשר על ידי הפקעת מחירים. תשתכר ותרוויח במידה הראויה ותאפשר גם לאחרים להשתכר כראוי שנאמר "וחי אחיך עמך".