ג'אד והפסיכוזה

במידה וקריאתו המופרעת והפושעת של פרופ' גאד תיענה, אזרחים יפגעו באזרחים וישפך דם רב.

חן בן-אליהו , ח' בתמוז תשע"א

קריאתו של איש הקולנוע והרפואה, פרופסור יהודה ג'אד נאמן, לפתוח במלחמת אזרחים בין השמאל לימין בכדי לפתור אחת ולתמיד את המחלוקת הפוליטית בשאלת ארץ ישראל, הייתה אמורה להרעיד את אמות הסיפים של הציבוריות הישראלית אך יחד עם זאת היא אינה מפתיעה כלל וכלל. להרעיד את אמות הסיפים, משום שלא בכל יום קם לו פרופסור מכובד שכזה ומעז לקרוא בראש חוצות למלחמת אזרחים. ואין היא מפתיעה כלל משום שאותו ג'אד אינו לבד אלא מייצג אלפים רבים בשמאל הישראלי שאיבד את זהותו היהודית ואשר כתוצאה מכך דעתו נטרפה עליו זה מכבר.

ג'אד אינו לבד. הפסיכוזה הקולקטיבית מקיפה ציבור נרחב בשמאל הקיצוני, החל בפרופסורה הפסיכוטית שהשתלטה על כל מחלקה ופינה טובה באוניברסיטאות שלנו וכלה באחרון מפגיני הרחוב מבין מטורללי 'שלום עכשיו'. שורשיה נעוצים בקרקע הרוחנית-נפשית של איבוד הזהות היהודית אשר אין טובה ופוריה ממנה להצמחת גידולי פרא ומופרעויות שונות ומשונות.

ההתרחקות מהתורה ומהמסורת היהודית עד כדי נטישתה המוחלטת, התרוקנות התודעה והחיים מכל מסר וסממן יהודי עדי תהו ובהו רוחני ועם זאת איבוד מוחלט של חומת המגן מפני כל רוח פרצים, דהיינו איבוד מוחלט של תודעת השליחות היהודית שתמציתה 'תיקון עולם במלכות
מומלץ בזאת לויינשטיין, ניצן ושאר אנשי הפרקליטות הפוליטית, להזמין תור אצל הפסיכיאטר הממשלתי ולגשת בדחיפות להיבדק, שמא אף הם נדבקו בפסיכוזה הקולקטיבית של השמאל המטורף.
שדי', זהו קיצור תולדות התפתחות מחלת הנפש הקולקטיבית של השמאל הישראלי המטורף שבד בבד עם איבוד זהותו היהודית, ומשום שבלי זהות כלל אי-אפשר, נוהג לאמץ לעצמו זהויות זרות כאלה ואחרות, פעם זו אמא רוסיה הסטאליניסטית והרצחנית שתבשילה הקומוניסטי כיזב והסריח והפעם זו אשפי"ת המטבח אום-פלשתין הרצחנית, הסרחנית והכזבנית לא פחות.

ג'אד קורא לג'יהאד והוא אינו לבד. קריאתו האובססיבית לשמאלנים אחוזי החולי הפסיכוטי לצאת למלחמת אזרחים כנגד הימין בכלל והמתנחלים בפרט, במקלות, בקילשונים או בנשק חם ממש, למי איכפת, נופלת בהחלט על אוזניים קשובות ומבטאת היטב את רגשי ליבם החולניים של אלפים רבים בשמאל הישראלי המטורף. הראיה החותכת לכך היא אכן עצם העובדה שהארץ לא רעשה ואמות הסיפים לא זעו לשמע אותה קריאה חולנית עדי טירוף לפתוח במלחמת אזרחים. נותר רק לתהות איזו מהומת אלהים הייתה מתרחשת כאן אילו הקריאה לצאת למלחמת אזרחים באה מפיו של אחד מבכירי הרבנים, נניח מהרב דב ליאור... הארץ כולה הייתה כמרקחה.

בכן, ג'אד קורא לג'יהאד. במידה וקריאתו המופרעת והפושעת תיענה, אזרחים יפגעו באזרחים וישפך דם רב. וכי מדוע לא ייעצר מיד ע"י המשטרה או לפחות יוזמן לחקירה ע"י היועץ המשפטי, פרופ' יהודה ויינשטיין והאיש שלו לעניינים מיוחדים, הלא הוא עו"ד שי ניצן? התשובה לכך מובנת ופשוטה: הללו כולם נמצאים באותו צד של המיתרס הפוליטי. בעומקו של עניין, מזדהים גם ויינשטיין וניצן עם דברי ג'אד. יתכן בהחלט ששני פוליטרוקים מוסווים אלה אינם מעוניינים במלחמה ממש ובשפיכות דמים ואולם ברור, גלוי וידוע לכל כי הפרקליטות הפוליטית על שלל הקומיסרים וליצני החצר שלה הכריזה לפני שנים מלחמה על הימין בכלל ויצאה כבר מזמן לג'יהאד משפטי כנגד המתנחלים בפרט. לפיכך, מומלץ בזאת לויינשטיין, ניצן ושאר אנשי הפרקליטות הפוליטית, להזמין תור אצל הפסיכיאטר הממשלתי ולגשת בדחיפות להיבדק, שמא אף הם נדבקו בפסיכוזה הקולקטיבית של השמאל המטורף.

כמו כן, מן הראוי שאף הועדה הממונה על פרס ישראל תבדוק את עצמה היטב-היטב או מוטב יפנו חבריה לבדיקה חיצונית שמא אף הם נסחפו ונדבקו במחלה. יותר ויותר מחתני הפרס, יותר מדי יש לומר, נחשפים ומתגלים לאחר הענקת הפרס כאנטי ישראלים במובהק, כמטורללי שלום וכמשוגעים עם דיפלומה השואפים להחריב את ישראל מבפנים או מבחוץ. הענקת הפרס ב-2009 לג'אד נאמן הקורא כעת לצאת למלחמת אזרחים, דהיינו להחרבת ישראל מבפנים, מעידה כאלף עדים גם על סכסוך השכל העמוק, על איבוד היכולת לשיקול דעת סביר ועל חולי הנפש של הפוליטרוקים חברי הועדה הנכבדה של הפרס המיותר.

בסופו של דבר, מן הדין להדגיש ולקבוע כי הפסיכוזה הקולקטיבית החמורה של השמאל הישראלי המטורף, פסיכוזה אשר קריאתו של ג'אד נאמן לצאת למלחמת אזרחים היא רק סימפטום חריף נוסף שלה ואשר שורשיה נעוצים באיבוד הזהות היהודית, פסיכוזה זו היא מחלת נפש עמוקה וחשוכת מרפא כמעט לחלוטין, משמע למעט זה המרפא האחד והיחיד של תשובה עמוקה ומקיפה, שיבה כוללת ואמיתית למעיין הנובע של תורת ישראל ולמקורות היהדות. נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם כי לא אדם הוא להינחם.