הרמת יד על תורת ה'

הפתרון אינו בחיזוק המהפכה החילונית של גדיעת 'סוגלת ישראל' של משפט אלהי, אלא הוא מצוי כבר מאז מתן תורה במשפט ה'.

הרב ד"ר אליהו זיני , כ"ב בתמוז תשע"א

הרב זייני
הרב זייני
מוסדות 'אור וישועה'
הקמת מדינת ישראל, אותו מהלך היסטורי אלהי הבא למחוק את חילול ה' הגדול של נוכחות ישראל בגולה ובשעבודה, לווה בהוריקן ההיסטורי והתיאולוגי שהביא לחילון חלקים גדולים מעם הקודש היושב בציון. בסערה זו 'והייתם לי סגולה מכל העמים' הוזז הצדה כדי לפנות מקום ל'עם ככל העמים', 'ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם' הושמו מכאן והלאה במרתפים המאובקים של אכראולוגי משפטי העבר, במקום בהיכלי משפט העברי. ומעורב ירושלמי וולגארי של משפט 'אנגלי טורקי' הועמד בקודש הקודשים של המשפט העברי.

להשקיט הרוחות הסוערות של רוב העם שהיה ונשאר או דתי או מסורתי, נזרק לו עצם בדמות 'חוק הנישואים והגירושים'. מכאן והלאה החיים ינוהלו עפ"י מתכון חילוני בכל תחום, פרט אם יהרס התא המשפחתי, ואז 'יזכו' דייני ישראל לנצח על מתכון ההרס, אבל כמובן לא בחינם, אלא אם הפונה יפתח כשרונות 'ספורטיביים' ויקדים את בא מתנגדו לבית משפט האזרחי. חלקים גדולים של הצבור הציוני דתי, בעלי מנטליות נחרפת לכל עיוות חילוני, ברכו על המוגמר: המדינה מכירה בבתי הדין! ב"ה יש לה 'קברני משנה' דתיים למשפחה. הם גם 'דאגו' שרב לחוד ודיין לחוד, כך שהדיין לא ידע דבר מחיי הנשפטים, מאורח חייהם, לעיתים אף מקשייהם. איך אפשר להוציא לאור משפטנו קדוש בתנאים אלה?

ההמשך היה צפוי. הבעיות הקשות לא זכו לפתרון הולם, הקרע התרבותי והערכי הלך והעמיק. רועדים מפחד מאישיות מלאת ש
למרות זאת, הנפשות הציוניות הדתיות 'הרגישות' מצביעות רק על פגמי בתי הדין. והפעם אנו מתבשרים – על פי הדיווחים - שהשרות לכניעה לחילוניות יספק שר המשפטים
נאה לזהות היהודית, שרצתה למלא כל הארץ משפט ומלאה אותו משפח, שלב אחר שלב נגסו בסמכויות רבנים ודיינים והוריקן חילוני מילטנטי ניצל הכח המופקד בידיו כדי להוריד מכת גרזן על המשפט העברי, על משפט ה' ותורתו, ולפגוע בבריונות ובאכזריות בעוגה הצרה ששרדה בידיו, באמתלא לפתור בעיות וכשלונות בבתי הדין. כמובן, אותם פלגים של הציונות הדתית אחוזי תסביך נחיתות כרוני בפני כל צבור אנטי דתי, נתנו את הכשרם למהלכים ההרסנים ולקעקוע יסודות התורה, ושום בעייה לא נפתרה.

אין פלא. איך לצפות מבתי הדין פתרון נכון ואמיתי, אם חרב דמוקלס של בג"ץ תלוי ועומד מעל ראשם כגיליוטינה לערוף כל צעד וכל מהלך של קודש ושל טהרה?! יש שיאשימו אותם בהקצנה? יתכן, אך היא משום מה – במקרה הטוב - לגמרי סימטרית להקצנת העמדה המחלנת בבריונות, ולמען האמת, היא אפילו הרבה פחות קיצונית ממנה. 'ב"ה' הבריחה לקצוות 'זוכה' לתחרות מכובדת ביותר במחוזותינו.

למול הבעיות בלתי הנסבלות לעיתים בבתי הדין, יש להעמיד את הנורא שבבתי מפשט האזרחיים. מי אינו יודע כיום בארץ שאין סיכוי לשום משפטן להעריך אפילו באופן סביר בלבד, את תוצאותיו של משפט, וזה בכל תחום, משום שהכל פתוח לכל אפשרות, אפילו המטורפת ביותר, וההזוייה ביותר. תיקים מתעכבים בבתי הדין, אכן נכון. אבל כמה זמן נמשכים משפטים במשפט אזרחי? שנים רבות! והצדק והיושר? נעדר הוא בהם לעיתים כליל.

למרות זאת, הנפשות הציוניות הדתיות 'הרגישות' מצביעות רק על פגמי בתי הדין. והפעם אנו מתבשרים – על פי הדיווחים - שהשרות לכניעה לחילוניות יספק שר המשפטים. לכיסוי ערוות מכת הגרזן על משפט ה' ותורתו, יעמוד אב בית דין ידוע. לכן, אם ח"ו הדיווחים המוקדמים אכן משקפים את האמת, יש כאן ללא כל ספק הרמת יד על תורת ה', וצעד שלא יהיה לו מחילה לדורות.

הפתרון אינו בחיזוק המהפכה החילונית של גדיעת 'סוגלת ישראל' של משפט אלהי, אלא הוא מצוי כבר מאז מתן תורה במשפט ה'. צור המכשול העיקרי נעוץ בנקודה אחת כידוע: הכסף, 'נשמת' הישראלי המצוי. לכן די לשוב לנהוג אצלנו מקדם, קרי לתנאי הכתובה, לפיהם גם לאחר נישואים רכוש האשה נשאר בבעלותה הבלעדית, וכן רכוש האיש. די בתקנה של הרבנות הראשית לישראל ו/או חוק בכנסת להפוך עיקרון זה למחייב כל זוג (ותימנע אי נחת וכ"ש ויכוחים לפני הנישואים), ונחסוך צרות, שנאה, וקרע מהמשפחה ומכל העם הקדוש הזה.

אני תקווה שיתפכחו כל הנוגעים והעוסקים בדבר, ושלום יבא עלנו ועל כל ישראל.