קרקע חינם לזוגות צעירים

ראש הממשלה, עשה מה שעשה יהושוע בפרשת הנחלאות וכך תיפתר בעיית הדיור. קרקע חינם לכל זוג צעיר.

הרב אפרים זלמנוביץ' , כ"ג בתמוז תשע"א

יהדות מחאת הדיור בתל-אביב
מחאת הדיור בתל-אביב
צילום: באדיבות המשפחה

לו ממשלת ישראל היתה נוהגת על פי הכתוב בתורה, לא היה כל צורך במחאת הדיור. על הממשלה ללמוד מתורת משה שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, אשר על כן כל זוג המקים בית בישראל בחו"ק כדת משה וישראל, ישתתף בהגרלה ויקבל בחינם, מתנת חתונה, נחלה עליה יבנה ביתו. לחילופין, יקבל דירה כשעלות הקרקע יופחת ממחירה.

ממשלת ישראל היא זו שתקבע את פריסת הנחלות או הדירות ברחבי הארץ על פי צרכיה של מדינת ישראל, ואלה יחולקו בגו
למדנו, שאין דרך טובה יותר לכבוש את הארץ ולשחררה מעול זרים מאשר התנחלות בה. לכן חובה להתנחל בכל הארץ לאורכה ורחבה
רל על פי קריטריונים שיוויוניים וברורים. אלה חייבים לקחת בחשבון את צרכי האוכלוסיה, המחיר ביחס למיקום מרכז או ספר, זול או יקר, או גודל השטח, קטן או גדול וכד' (עיין רש"ר. מזרחי. במדבר כ"ו. ב"ב קכ"ב תוספות ב"ב קי"ז).

למדנו, שאין דרך טובה יותר לכבוש את הארץ ולשחררה מעול זרים מאשר התנחלות בה. לכן חובה להתנחל בכל הארץ לאורכה ורחבה. הממשלה תחליט היכן לשכן את הזוגות הצעירים שיקבלו את הקרקע בחינם ביום נישואיהם.

הוא אשר הבטיחה התורה "כל המקום אשר תדרוך כף רגלכם בו לכם יהיה" (דברים י"א). "והתנחלתם את הארץ בגורל למשפחותיכם. לרב תרבו את נחלתו ולמעט תמעיט את נחלתו אל אשר יצא לו שמה הגורל, לו יהיה למטות אבותיכם תתנחלו" (במדבר ל"ג).

יהושוע עם כניסתו לארץ ישראל לא הקים את מינהל מקרקעי ישראל והפקיד בידו את כל קרקעות המדינה אלא חילק אותם בגורל, חינם, כאשר ציווה ה'.

הנהגת יוצאי מצרים, לפני כשלשת אלפים וחמש מאות שנה ויותר, פעלה לפי הצו האלוקי "לתת את הארץ בנחלה בגורל לבני ישראל" (במדבר ל"ו).