מהפכת ה"מרינו" בחוות החיות

"חוות ישראל", יש כמה דירי חזירים המרוכזים בעיקר באיזור המכונה גוש דן. אלה חזירים אנרכיסטיים שצבעם שחור אדום, חזירים קומוניסטיים שצבעם אדום ועוד.

אריה יצחקי , ז' באב תשע"א

דעות המאהל מתרחב?
המאהל מתרחב?
צילום: באדיבות המצולם

במזרח התיכון יש חוות חיות ייחודית – חוות כבשים קטנה שהיא מובלעת במרחב ענק שבו 23 חוות גדולות של חיות טרף (זאבים, תנים שועלים וצבועים).

בחוות החיות "ישראל" מתגוררים 7.5 מליון כבשים מגזעים וזנים שונים הנשלטים בידי קבוצת רועים קטנה ("טייקונים") המסתייעת לשמירת הסדר בכלבי רועים מיומנים מגזעים מיוחדים: גזע כלבי הבנקים, גזע כלבי המשטרה, גזע השב"כ, גזע ההוצאה לפועל ועוד כמה גזעי כלבים מעורבים.

וכן שכחנו, ב"חוות ישראל", יש כמה דירי חזירים המרוכזים בעיקר באיזור המכונה גוש דן. אלה חזירים אנרכיסטיים שצבע
רועי החזירים הללו מאוגדים ונתמכים בידי חזירים זרים המתגוררים מעבר לים, בעיקר בארה"ב, ומופעלים בידי חזירי קרן פורד וקהילת המודיעין של הקפיטליזם החזירי
ם שחור אדום, חזירים קומוניסטיים שצבעם אדום ועוד... את החזירים לסוגיהם מטפחת ומרבה קבוצת רועי חזירים המאוגדת בארגון שמכונה "הקרן לישראל החדשה". רועי החזירים הללו מאוגדים ונתמכים בידי חזירים זרים המתגוררים מעבר לים, בעיקר בארה"ב, ומופעלים בידי חזירי קרן פורד וקהילת המודיעין של הקפיטליזם החזירי.

בעיצומו של קיץ 2011 נוצרה בעיה בחוות החיות ישראל. העשב, החציר והמים התייקרו מאד והטייקונים קיצצו באספקתם לכבשים. הכבשים מגזע האווסי והבלאדי הבליגו אך הכבשים מגזע המרינו שריכוזם העיקרי בגוש דן התמרדו והחלו בתהלוכות מחאה.

למרינו יש בעיה קשה. הם מפונקים יותר משאר הכבשים, הם דואגים רק לדירים ולגדרות שלהם, ועוסקים בעיקר בשיטות לפינוי הגללים שלהם מהדיר.

אין להם את חוש ההישרדות והזהירות מפני חיות טרף, כי הם מאמינים פנאטיים בתורת "וגר זאב עם כבש".

בעוד המרינו עורכים צעדות וחגיגות ליליות בהם הם מוחים ודורשים עשב רענן יותר, מים טעימים לשתיה, דיר נקי יותר וגני טלאים משופרים ושאר תנאי מחיה טובים; מתקבצים ונערכים 250 מליוני הזאבים, התנים, הצבועים בחוות השכנות, מכתרים את חוות הכבשים, צופים במחזה, משחיזים שיניים מלתעות וציפורניים ומחכים לשעת כושר.

בשקט בשקט מתחילים גם הכבשים מגזע הבלאדי (כבש המגזר) לעבור מטאמורפוזה ולפתח מוטציות של תן בעור של כבש. הם נערכים לחודש ספטמבר, אז כאשר רועי הכבשים (הטייקונים) וכלביהם יהיו עסוקים ומותשים, יתקפו הטורפים.