מדוע עלו מחירי הדיור?

כל בעל משפחה גדולה מרגיש על בשרו שמחירי הדיור עלו בחדות השנתיים האחרונות. וכל אחד שואל את עצמו: מדוע?

הרב אליצור סגל , כ' באב תשע"א

שוק הדיור הוא שוק במחסור – יש יותר ביקוש מהצע. לפני עשרים שנה בשנת תשנ"א (1991) נולדו בארץ 80 אלף תינוקות יהודים עכשיו הם מתחתנים, לומדים רחוק מהבית, וזקוקים לדיור.

לכן השנה יש צורך בארבעים אלף דירות חדשות עבורם. ועדיין לא דיברנו על הערבים, על העולים החדשים, על הפועלים הזרים – במיוחד לא דיברנו על האפריקאים הזורמים בהמוניהם דרך גבול "השלום" המצרי הפרוץ. בשנים הבאות הדרישה לדיור תלך ותגדל – בשנת תש"ע נולדו 125 אלף תינוקות יהודים ועוד כארבעת אלפים תינוקות לאב יהודי ולאם לא יהודיה.

הילודה הערבית נותרה יציבה – לפני עשרים שנה נולדו 39 אלף תינוקות ערביים ובשנה הקודמת 40 אלף. בשנים האחרונות הבניה היא פחות מהדרוש - עשרים עד שלושים אלף יחידות דיור חדשות בשנה. לכן, לפי כללי ההצע וביקוש המחירים ימשיכו לעלות. מי אשם? ביבי ושרה! למה ביבי? ערב עליתו של ביבי לשלטון הוצעה לי באריאל דירת ארבעה חדרים, מאה מ"ר, בחצי מליון ₪ - כיום מחיר דירה זו מלי
בניה מסיבית באילת לא תשפיע על המחירים בירושלים, ובניה מסיבית בקרית שמונה לא תשפיע על המחירים בתל אביב. וממילא הליכי התכנון ימשכו כחמש שנים לפני שהבולדוזר הראשון יוכל לעלות לקרקע
ון וחצי ₪ - תוצאה מההקפאה.

ההקפאה של ביבי הזניקה את מחירי הדיור במערב השומרון ובעוטף ירושלים וכתוצאה מכך בגוש דן ובירושלים. אפילו אילו היו מפצים על ההקפאה בבניה במקומות אחרים (עניין החשוב לעצמו) הרי שאין תחליף לאזורים אלו. בניה מסיבית באילת לא תשפיע על המחירים בירושלים, ובניה מסיבית בקרית שמונה לא תשפיע על המחירים בתל אביב. וממילא הליכי התכנון ימשכו כחמש שנים לפני שהבולדוזר הראשון יוכל לעלות לקרקע.

למה שרה? עירית תל אביב מסרה על ארבעים אלף אפריקאים שהיא יודעת עליהם בתל אביב. אפילו אם בכל דירת שלושה חדרים משכנים עשרה אפריקאים עדיין מדובר בארבעת אלפים דירות התפוסות בידי עבריינים שצריך להשיבם למדינתם. אבל, כאשר נעשה סוף סוף נסיון תקיף להשיבם מיד התיצבה שרה ומנעה את השבתם לארץ מולדתם.

מה לעשות כדי להוריד מחירים? ראשית, במערב השומרון מוקפאות כעשרים אלף יחידות דיור, בעוטף ירושלים מוקפאות כשלושים אלף יחידות דיור, בתוך ירושלים מוקפאות כעשרת אלפים ובמקומות רחוקים יותר מוקפאות עוד כעשרת אלפים. מדובר בבניה שתוכננה כבר ובחתימה פשוטה ניתן להעלות מיד את הבולדוזרים ולהתחיל לבנות. שנית, יש להשיב מידית את עשרות אלפי מהגרי העבודה האפריקאים שהפכו את דרום תל אביב לאפריקה הקטנה חזרה לארצם ולמולדתם באפריקה הגדולה.

כך יתפנו אלפי דירות ואזורים שלמים שרגל יהודית לא דרכה שם מאז כניסת שרה לבית ראש הממשלה יחזרו להיות אזורי דיור מוזלים לזוגות צעירים ולשכבות חלשות. אם שני הצעדים הללו יתבצעו הרי שתוך שנה שנתיים יתחילו מחירי הדיור לרדת חזרה למה שהיו לפני עלית ביבי לשלטון.