הרב, כמה אתה חסר

אנא – אל תסלפו את התורה, הרי ידוע עד כמה חמור סילוף התורה, עד כדי כך שנביא שקר מת על כך שהוא מזייף את התורה.

אלייקים נוימן , י"ח בתשרי תשע"ב

יהדות הרב מאיר כהנא
הרב מאיר כהנא
צילום: ערוץ 7
אני כותב מאמר זה לאחר לבטים רבים, ומדוע? מאחר וכאשר הייתה למורי ורבי הרב כהנא, ביקורת לגבי רבנים הוא נהג לאומרה אך בזהירות רבה, על מנת לא לפגוע בכבודה של תורה.

הרבנים הראשיים והרבנים המשמשים בקודש כל אחד במקומו ולפי גודל מעלתו, משרתם חשובה ועבודתם עבודת קודש. אך במקום שיש חילול ה' אין חולקים כבוד לרב.

לכן אני כותב דברים אלה על מנת להעמיד דברים על דיוקם ולנסות ולתקן את העיוות והחילול ה' שנוצר מדברי הרבנים. ברשות כבוד התורה ברשות חכמים ונבונים,

הגמרא אומרת "מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנם לעתיד לבוא, קטנות אמונה שהייתה בהם."

בשבוע שעבר פורסם בכל כלי התקשורת שבצפון הארץ, שרפו אלמונים מסגד כמעשה נקם המכונה "תג מחיר".

מיד כאיש אחד קמו אישי ציבור,ח"כ, ולצערי גם רבנים ראשיים לשעבר מההווה וכנראה כאלה שרוצים להיות בעתיד והחלו מגנים וכל המגנה יותר- גדול מחברו.
הרב כהנא יצא באופן סדרתי נגד עסקאות כגון דא. נכון זה לא היה פופולארי. נכון זה לא היה מעשה חכם פוליטית אבל הרב שב ולימד שיש הלכה ויש תורה

ואני הקטן אמרתי לעצמי איך יכול להיות שכולם מגנים בצורה מוגזמת, ואז נזכרתי במשנה במסכת סוטה כי בימות המשיח האמת תהיה נעדרת. כלומר יגיעו ימים בהם אין אמת ולצערנו דווקא אצל הרבנים שאמורים לייצג את האמת, האמת נעדרת.

כיצד יכולים רבנים לאמר ששריפת מסגד הוא מעשה לא יהודי ולא מוסרי? כואב לי שהם משקרים ביודעים ומעיזים פניהם כנגד ריבונו של עולם רק בשביל למצוא חן בעיני התקשורת או לקבל תקציב למוסד ממנו הם מתפרנסים.

אפשר להבין רב שהוא מטבעו פחדן הטוען שזה לא הזמן לשרפת המסגד או שיש דברים אחרים לעשות ולפעול כנגד אויבינו שמסביב, או שמא לא משתלם לשבת בכלא על דבר כזה, אבל לצאת בהודעות חריפות כנגד שרפת מסגד ולומר שזה נגד היהדות, עד מתי אתם מעקמים עלינו את המקרה.

להל"ן מספר מקורות אשר אביא בפניכם ותחליטו אתם לאחר לימוד ממקור מים חיים האם שרפת מסגד הוא מעשה נגד היהדות,

כאשר אבינו אברהם שהיה אב המון גויים גילה כי יש בורא לעולם ואין מקום לאלילים אחרים מספרים לנו חז"ל שאברהם אבינו נכנס לבית האלילים של אביו ופשוט לקח מקל והחל לשבור את כל הצלמים של אביו... (מדרש רבה לח )

כאשר עם ישראל עומד לקראת הכניסה לארץ אנו מקבלים ציוו אלוקי לשבור ולהרוס כל מקום שעבדו בו אלילים אחרים כמו שנאמר:

אלה החוקים והמשפטים... אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים אשר אתם ירשים אותם.... ונתצתם את מזבחותם ושברתם את מצבתם ואשריהם תשרפון באש .....ואבדתם את שמם מן המקום ההוא... (דברים יב )

אני יודע שרבים יאמרו שכאן מדובר בעובדי עבודה זרה ואילו המוסלמים אינם עובדי ע"ז, אז דעו כי לגבי המוסלמים ישנה מחלוקת האם הם נחשבים לעע"ז או לא, אבל על כל פנים אנו רואים שלשרוף בית תפילה של גויים זה יהודי לחלוטין ואפילו מצווה גדולה. אמנם יש שיאמרו שהחיוב על ביעור בתי ע"ז הוא על השלטון ולא על יחידים.

ובאמת אפשר לדון על כך, אבל ברור שבכל מקרה המעשה אינו נוגד את התורה אלא ההיפך זוהי מצווה גדולה בזמנה ובמקומה.

ועוד: אנו מוצאים בהלכות ברכות ס' רכד סק' ב

הרואה מקום שנעקרה ממנו עבודת כוכבים אם הוא בארץ ישראל אומר ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שעקר עבודת כוכבים מארצנו....

ומוסיף המהרש"א ואומר שאם הוא בעצמו עוקר אזי מברך אשר קדשנו במצוותו וציוונו לעקור ע"ז מארצנו כלומר זו מצווה עם ברכה.

וכן כותב על כך הפסקי תשובות: " יש אומרים שכל ברכות אלו יש להסתפק אם הינם אמורים גם לענין בית תיפלה של ישמעאלים (מסגד) שאין שם צורות של צלמים ופסלים וכד' ואינם אלא בית ועד להתאספות לתפלתם, ויברך בלא שם ומלכות."

אז איך אפשר לצאת ולומר באופן גורף שזה נגד היהדות בו בזמן שאנו רואים את התייחסות התורה וחז"ל לפגיעה בבית תפילה של גויים כדבר חיובי שאפילו יש לברך עליו בשם ובמלכות!!!

כשנתתי שיעור בנושא, אחד השומעים אמר לי, שהוא מכיר אישית את אחד הרבנים שדיבר נגד והוא יודע בוודאות שדעתו האמיתית שהוא בעד אבל כלפי חוץ הוא לא יכול להגיד זאת. כל כך עצוב היה לי לשמוע זאת.

הסברתי לו כי על הפסוק בספר מלכים יט יד " ויאמר... ואוותר אני לבדי..." אליהו אומר שהוא נשאר לבד והרי אנו יודעים שהיו עוד מאה נביאים שהתחבאו במערה?

אלא שמי שמתחבא לא נחשב בכלל ולכן אליהו אומר "ואוותר אני לבדי."

ועל כן גם אם מן דהוא חושב ואומר לבאי ביתו שזה מעשה טוב אבל בפועל הוא מגנה, זה חמור מאוד.

לכן בקשתנו וקריאתנו לכבוד הרבנים, אנא – אל תסלפו את התורה, הרי ידוע עד כמה חמור סילוף התורה, עד כדי כך שנביא שקר מת על כך שהוא מזייף את התורה.

הוא הדין בעניין גלעד שליט. קיתונות של מילים נשפכו ורבים רבים הרבנים שמתעלמים מההלכה הפשוטה ותומכים בעסקת הזוועה הכוללת שחרור  מחבלים רוצחים שישובו לרצוח. הרב כהנא יצא באופן סדרתי נגד עסקאות כגון דא. נכון זה לא היה פופולארי. נכון זה לא היה מעשה חכם פוליטית אבל הרב שב ולימד שיש הלכה ויש תורה לכן הרב כהנא כל כך חסר!

הרב כהנא אמר דברי אמת ללא פחדים וללא התחכמויות, ומבלי לסלף את התורה ולהתאימה לדעת הקהל.