ההתיישבות כחלק מתהליך הגאולה

ההתיישבות ביהודה ושומרון היא ממשיכתה של ההתיישבות של ראשית הציונות. מוקדש לאלפים המגיעים לשבת "לך לך" באלון מורה" – באהבה.

עו"ד גרשון מסיקה , ו' בחשון תשע"ב

גרשון מסיקה
גרשון מסיקה
צילום: פלאש 90
 

מדינת ישראל היא ראשית והתחלת תהליך הגאולה, תהליך אליו ייחלנו באלפי שנות גלות וסבל.

כל המסתובב במרחבי ארץ ישראל ומביט סביב, יכול לראות במו עיניו את התגשמות דברי רבי אבא (סנהדרין צ"ח): "אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר (יחזקאל) 'ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תישאו לעמי ישראל'".

בסיס הגאולה היא קיבוץ הגלויות מכל קצווי תבל אל ארץ ישראל. ההתיישבות הינה, כמובן, הביטוי המעשי למימוש הישיבה בארץ לאחר השיבה. אך מעבר לכך, ההתיישבות הינה כלי פוליטי וביטחוני לקביעת עובדות ולשמירה על הנוכחות בחבלי הארץ נוכח מזימות האויב ולחצים מדיניים לויתור על חלקי מולדת.

כבר לפני כמאה שנה קבע קרב הגבורה בתל-חי את גורל צפון הארץ וגרם לשינוי בהסכם הגבולות בין אנגליה לצרפת לאחר ששרטט אצבע חודרנית צפונה, ששויכה למנדט עבור הבית הלאומי היהודי בניגוד לתכנית המקורית. לאחר מלחמת העצמאות שמט צה"ל מידו את חמת גדר ואת רוב חוף הכנרת המזרחי, פרט לחלק שבו היו ישובים שהיוו אילוץ שעליו אין מוותרים.

ההתיישבות ביהודה ושומרון היא ממשיכתה של ההתיישבות של ראשית הציונות מימי עליית תלמידי הגר"א, והיא פועלת למען
העולם מביט באזרחים היהודים המפריחים את אדמת יהודה ושומרון, ורואה מולו ציבור נחוש וחזק שאינו חושש לגור בכל מקום בארצו ולנוע בדרכים למרות מעשי רצח איומים, שלחרדתו לא גרמו לנו לברוח, אלא רק להיפך.
אותן מטרות ובאותן שיטות.

נוכח הרפיון החמור הקיים כיום בחלקים מן החברה בישראל, במיוחד בחוגי השלטון, מהווה ההתיישבות אילוץ משמעותי המקשה על עייפי הנפש שבינינו לוותר על יו"ש. העולם מביט באזרחים היהודים המפריחים את אדמת יהודה ושומרון, ורואה מולו ציבור נחוש וחזק שאינו חושש לגור בכל מקום בארצו ולנוע בדרכים למרות מעשי רצח איומים, שלחרדתו לא גרמו לנו לברוח, אלא רק להיפך.

שורת האילוצים והאיומים מסננת ליו"ש חברה חזקה, נחושה ומגובשת. הנוער הגדל ביו"ש באוירת אומץ לב הנובע מאמונה, נושם וחי את ערכי המוטיבציה והתרומה לכלל מעצם הקיום היומיומי הדורש מאמץ גדול יותר ממקומות אחרים. התוצאה היא נטיה לתרום לחברה ולמדינה בשיעור גדולה יותר מכל מקום אחר בארץ. זו הסיבה שההתיישבות ביו"ש הפכה למנהיגה בשורת פעילויות תורמות ברמה הלאומית. פרט למעשה ההתיישבות עצמו, מובילים בני ההתיישבות את עמוד השדרה של היחידות הקרביות בצה"ל. מסלול ההסדר התפתח והתעצם דרך ההתיישבות ביו"ש, וכן מסלול המכינות הקדם צבאיות פותח לראשונה בהתיישבות. שניהם מהווים מודל מוצלח לחיקוי בכל הארץ.

מודל הישוב הקהילתי פותח לראשונה ביש"ע.

מהישובים ביהודה ושומרון ש יוצאים גרעינים תורניים לחיזוק חוליות חלשות ברחבי הארץ, ולאחר הגעתם נבלמת נטישת יהודים בערים מעורבות. חלק גדול מתנופת ההתיישבות הצעירה התחדשת בגליל ובנגב יצא ויוצא אף הוא מישובים אלו.

בנוסף, הוקמו מתוך אותו הכוח עשרות גרעינים חינוכיים, מוסדות חסד רבים וטיולים בשטח המעידים על רוח גדולה של ביטחון עצמי ואהבת הארץ. המתיישבים מספקים מופת לכל ישראלי כיצד יש לעמוד מול האויב.

מדינת ישראל היא אתחלתא דגאולה, ההתיישבות מבטיחה ומבצרת את קיומה – ברוח ובמעשה.