הרב חיים רטיג

בנך נפצע
08/12/2014
כולנו יהודה גליק
בסיור בהר הבית סיפר על הכותרות מתקופת הורדוס, העצים מתקופת שלמה שמונחים בחוץ והראה בעיניים כלות ונוצצות היכן עמד בית המקדש. 30/10/2014