הרב חיים רטיג

בנך נפצע

ט"ז בכסלו

כולנו יהודה גליק

בסיור בהר הבית סיפר על הכותרות מתקופת הורדוס, העצים מתקופת שלמה שמונחים בחוץ והראה בעיניים כלות ונוצצות היכן עמד בית המקדש. ו' בחשון

אריק של פעם

י"ב בשבט