הרב עמיחי אליאש

לחזק את הברית עם הרבנות הראשית
במקום לשתף פעולה עם כוחות פוליטיים שמקדמים את חוק הגיור ולא חפצים בקדושת ישראל, יש לעמוד בחזית אחת עם הרבנות הראשית גם לטובת המתגיירים עצמם 21/03/2014